9/16/2018

Ο ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΖΕΙ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ


Πρὸς τὴν Αὐτοῦ Θειοτάτην Παναγιότητα τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον. 
Ἄξιος, Ἄξιος, Ἄξιος 
Παναγιώτατε, ἴσως νὰ ἐβοήθησε κάπως καὶ ἡ Παραστατικὴ Θεολογία διὰ τοῦ λακτίσματος ἢ τοῦ φρεναρίσματος κατά τινας, τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσιῶν, Κυρίλλου, πρὸς ἀπονομὴν τοῦ Αὐτοκεφάλου εἰς τὴν Οὐκρανίαν.
Πολυχρόνιον ποιῆσαι Κύριος ὁ Θεός τὸν Παναγιώτατον καὶ Σεβασμιώτατον ἡμῶν Αὐθέντην καὶ Δεσπότην, τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην, κύριον κύριον Βαρθολομαῖον. Κύριε, φύλαττε Αὐτὸν εἰς πολλὰ ἔτη, εἰς πολλὰ ἔτη, εἰς πολλὰ ἔτη. 
Ο ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου