________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


8/28/2010

O ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΔΕΧΘΗΚΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΥ ΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΟΚ


φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Ἐντιμ. Ἀντιστράτηγον κ. Φράγκον Φραγκούλην, Ἀρχηγόν τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ (Γ.Ε.Σ.) τῆς Ἑλλάδος, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Στυλιανοῦ, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Βασιλείου Τσαρούχα, Λοχαγοῦ-Ὑπασπιστοῦ τοῦ Ἀρχηγοῦ Γ.Ε.Σ., Πολυχρόνη Τερεζάκη, Ἀντισυνταγματάρχου-Στρατιωτικοῦ ἀκολούθου ἐν τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος, καί Δημητρίου Στραβέλα, Ἐπιχειρηματίου, ἐκ Θεσσαλονίκης.


Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Ζαγοράκην, Πρόεδρον τῆς ποδοσφαιρικῆς ὁμάδος ΠΑΟΚ, μετά μελῶν τῆς διοικήσεως αὐτῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails