_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

10/29/2014

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΖΙΚΟ 92 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ... (ΦΩΤΟ)


Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 16ης τ.μ. Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, μελῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί τοῦ Δημοσιογράφου καί Φωτογραφου Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, μετέβη εἰς Πάνορμον καί ἐκ τῆς ἀποβάθρας αὐτῆς ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Φανερωμένης, εἰς τά ἐρείπια τῆς ὁποίας ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν πρώτην μετά 92 ἔτη, ἤτοι μετά τήν ἀνταλλαγήν τῶν πληθυσμῶν, τήν ἀποφασισθεῖσαν ὑπό τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης. Εἰς τό τέλος ἐτέλεσε Τρισάγιον καί ηὐλόγησε τά κόλυββα ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Γερόντων Κυζίκου, ὡς καί τῶν κτιτόρων, ἀνακαινιστῶν, εὐεργετῶν, ἡγουμένων, μοναχῶν καί προσκυνητῶν τῆς παλαιφάτου Μονῆς, τῆς ὁποίας ἡ ἐφέστιος εἰκών τῆς Παναγίας φυλάσσεται, ὡς γνωστόν, εἰς τό ἀριστερόν κλίτος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ. 
Ὁ Πατριάρχης ἐν κατακλεῖδι ἀπηύθυνεν ἐν συγκινήσει ὀλίγους λόγους πρός τούς παραστάντας συνεργάτας Αὐτοῦ μετά τῶν ὁποίων συνεμερίσθη τήν ἱερότητα, τήν ἱστορικότητα καί τήν χαράν τοῦ βιωθέντος γεγονότος τῆς προσφορᾶς τῆς ἀναιμάκτου θυσίας μετά τοσαύτας δεκαετίας ἐγκαταλείψεως καί σιωπῆς τοῦ ἱεροῦ τούτου σκηνώματος τῆς πίστεως καί τοῦ Γένους ἡμῶν. 
Δείτε το πλήρες δελτίο τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την συγκινητική αυτή Πατριαρχική επίσκεψη εδώ.


10/28/2014

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ (27 Οκτωβρίου 2014)

Η αντιπροσωπεία του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. στο Πατριαρχικό Γραφείο
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Thomas Rachel, Ὑφυπουργόν Παιδείας τῆς Γερμανίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγλαΐας Τσάκωνα καί τῆς θυγατρός των Εὐγεν. δίδος Καρολίνας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Ἀμανατίδην καί τήν Εὐγεν. κυρίαν Νάντιαν Βαλαβάνη, Βουλευτάς τοῦ Κόμματος ΣΥ.ΡΙΖ.Α., τούς Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Καλπαδάκην, κ. Εὐστάθιον Λιάνταν, κ. Χρῆστον Ἀθανασίου, κ. Μιχαήλ Καραγιάννην καί κ. Πέτρον Κατσάνον, ἐκ τῶν στελεχῶν καί συνεργατῶν αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ivan Dimitrov, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐκ Σόφιας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Goran Trpchevski, φοιτητήν Θεολογίας, ἐκ Σκοπίων. 
- Ὅμιλον μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν ἐν Ἀθήναις Ταταυλιανῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Τριανταφυλλίδου. 
- Μέλη τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοφάνους Ἰσακίδη, Προέδρου αὐτοῦ. 
-Τόν Ἐντιμ. κ. Λάζαρον Πούλιον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Μπόταση, καί τήν Εὐγεν. κ. Νίκην Τσιλιγκίρογλου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Από την ημερίδα στον Μορφωτικό και Καλλιτεχνικό Σύνδεσμο Φερίκιοϊ
- Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, παρηκολούθησε τήν ἀπό κοινοῦ ὑπό τῶν Ἐκδόσεων «Ἱστός» καί τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων διοργανωθεῖσαν ἡμερίδα «Νεντέν γκελντίμ Ἰστάμπουλα», ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 27ης Ὀκτωβρίου. 
- Ἐν συνεχείᾳ, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Του τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ ὑπό τοῦ ἐν Ἀθήναις «Βυζαντινοῦ Ὡδείου» πραγματοποιηθεῖσαν μουσικήν ἐκδήλωσιν μέ τίτλον «Ὁδός ὀνείρων». 
Ο Πατριάρχης εν μέσω των συντελεστών της εκδήλωσης στο Σισμανόγλειο
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κασσιανοῦ Νότη, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, κατά τήν ὑπό τοῦ Δήμου Kadıköy διοργανωθεῖσαν συναυλίαν ἐν τῇ Ὄπερᾳ «Süreyya», τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 27ης τ.μ. . 

ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

φωτογραφίες: Μιχάλης Καραγιάννης
Την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014, στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούμενης από τη Νάντια Βαλαβάνη, βουλευτή Β΄ Αθήνας και υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, τον Γιάννη Αμανατίδη, βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης, υπεύθυνο της Κ.Ο. για τα θρησκεύματα και τον Βαγγέλη Καλπαδάκη, διπλωματικό σύμβουλο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. 
Η αντιπροσωπεία ενημερώθηκε διεξοδικά από τον Οικουμενικό Πατριάρχη για τα κεντρικά θέματα του Πατριαρχείου, ιδιαίτερα για την ανάγκη απόδοσης νομικής προσωπικότητας στο Πατριαρχείο και επαναλειτουργίας της Σχολής της Χάλκης, όσο και για τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική μειονότητα στη Τουρκία σε σχέση με τα εκπαιδευτικά και περιουσιακά δικαιώματα της. 
Τα μέλη της αντιπροσωπείας εξέφρασαν στον Πατριάρχη το ενδιαφέρον και τη συμπαράσταση του ΣΥΡΙΖΑ για τα θέματα αυτά και με τη σειρά τους επεσήμαναν το πρόβλημα της επιδεινούμενης ανθρωπιστικής κρίσης στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Τόνισαν επίσης ότι σήμερα αυξάνονται στην Ευρώπη οι φωνές που ζητούν τερματισμό της πολιτικής της λιτότητας, που οδήγησε στο σημερινό αδιέξοδο, καθώς και απελευθέρωση πόρων για απασχόληση και ανάπτυξη προς όφελος των λαών. 
Η αντιπροσωπεία συζήτησε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη τις επιπτώσεις της ευρύτερης ανάφλεξης στην περιοχή, με την ενίσχυση των μεταναστευτικών ρευμάτων προς την Ελλάδα, την Τουρκία και άλλες μεσογειακές χώρες της Ευρώπης, καθώς και σχετικά με τις διώξεις ολόκληρων πληθυσμών της περιοχής από τους τζιχαντιστές, ανάμεσα τους και χριστιανών που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους μετά από χιλιάδες χρόνια. 
Τα μέλη της αντιπροσωπείας ενημέρωσαν τον Οικουμενικό Πατριάρχη σχετικά με το ταξίδι τους τις επόμενες δύο μέρες, στο πλαίσιο και της αποστολής του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, στα Τουρκοσυριακά σύνορα για την διερεύνηση πρωτοβουλιών στήριξης των προσφύγων, που έχουν κατακλύσει την περιοχή προερχόμενοι από το πολιορκημένο Κομπάνι.

10/27/2014

Ο ΙΤΑΛΙΑΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΣΤΑ ΓΚΡΑΙΚΑΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ


Η «Παναγία της Ελλάδος» εις το Γαλιτσιανόν Καλαβρίας, στολισμένο με σημαίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ελλάδας 
Μητροπολίτης Ιταλίας και Μελίτης Γεννάδιος: «Η Αναγέννησις της Ορθοδοξίας εις την πολιτισμένην και Δημοκρατικήν χώραν της Ιταλίας είναι γεγονός αναντίρρητον. Σεις, θεοτίμητοι και τιμιώτατοι Ορθόδοξοι αδελφοί μας, πρέπει να είσθε Φως, Φως Αναστάσεως, Φως Ορθοδοξίας, Φως Αγάπης, Φως Χριστού». 
Αυτό ήτο το ελπιδοφόρον και ευπρόσδεκτον μήνυμα του Μητροπολίτου Ιταλίας και Μελίτης κ. Γενναδίου, κατά την επίσκεψίν του εις τα Ελληνόφωνα «Γραικάνικα χωριά της Καλαβρίας» (21 – 24 Οκτωβρίου), με επικεφαλής το ιστορικόν και θεοφρούρητον Γαλιτσιανόν, το οποίον επεφύλαξε μια υποδοχήν άνευ προηγουμένου εις τον Σεβασμιώτατον Ποιμενάρχην μας. 
Οι κάτοικοί του, πλήρεις βαθείας συγκινήσεως και ανεκλαλήτου χαράς, βροντοφωνούσαν εις τα Αγιορείτικα Όρη του Γαλιτσιανού την συνέχειαν της Βυζαντινής Παραδόσεως, της Ελληνικής καταγωγής των, του Βυζαντινού Πολιτισμού, της Βυζαντινής Δόξης. Ο Μητροπολίτης μας ανέβη σκαλιά, εσταμάτησε εις πολλά σπίτια, συνήντησε μικρά παιδιά, εφήβους, νέους, πρεσβυτέρους, είδε μικρούς και μεγάλους και συνεζήτησε μαζί με αυτούς ώρες πολλές. Ενίσχυσεν αυτούς εις την Ορθόδοξον Πίστιν, ενεδυνάμωσεν αυτούς εις τα ήθη και τα έθιμα του Γένους μας, και, με τον απλούστατον, πρακτικόν και εμπεριστατωμένον λόγον του, έδωσεν εις τα Βυζαντινά και Γραικάνικα αυτά χωριά θάρρος ακαταμάχητον και τόλμην, παραμυθίαν και υπομονήν, ελπίδα και δύναμιν διά να συνεχίσουν την ενδοξοτάτην πορείαν των ηρώων προγόνων των.
Με κατάνυξι και λαμπρότητα ετελέσθη η Παράκλησις εις «Παναγίαν της Ελλάδος», εκκλησία του 10ου αιώνος εις το Γαλιτσιανόν, την οποίαν προ δέκα περίπου ετών ενεκαινίασεν ο Ποιμενάρχης μας. Έψαλεν εμμελέστατα η καλλίφωνος Ηγουμένη της Αυτοκρατορικής Μονής Ηλιού του Νέου και Φιλαρέτου του Κηπουρού, μοναχή Στεφανία, εις δε τον δεξιόν χορόν ο εφημέριος της Μονής π. Ηλίας Ιάριας, βοηθούμενοι οι χοροί από δύο νέας συνεργάτιδας, την Λαρίσα Μυρόνοβα και την Μπογιάννα Ράντοβιτς. Η χαρά των κατοίκων ήταν απερίγραπτη, η συγκίνησις εγέμισε τα μάτια των από δάκρυα, ησθάνθησαν υπερηφάνειαν διά την καταγωγήν και την συνέχειαν της ιστορίας των, με την παρουσίαν του Μητροπολίτου, ο οποίος ήγγισε τας πτυχάς της καρδίας των και μαζί εδόξασαν τον Θεόν και παρεκάλεσαν την Παναγίαν μας διά την ειρήνην του κόσμου και την ενότητα των Χριστιανών. 
«Σας περιμένομεν γρήγορα», φωνάζουν οι Πρωταγωνισταί της πανηγύρεως και της νεωτέρας Βυζαντινής Αρχοντιάς Ραφαήλ, Μίμος και όλοι εκείνοι, οι οποίοι εκφράζουν με πολλούς τρόπους την χαράν και την ευγνωμοσύνην των διά την νέαν αυτήν συνάντησιν εις τα Γραικάνικα χωριά, παλαιά και ένδοξα Μητροπολιτικά Κάστρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 
Η κεντρική πλατεία του Γαλιτσιανού, στολισμένη με σημαίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ελλάδος, ήτο μεγαλοπρεπής και θεαματική όσον ποτέ, εφιλοξένησε τον Μητροπολίτην Γεννάδιον, και την Συνοδείαν του, πολλές ώρες, μέσα εις μίαν ατμόσφαιραν άκρως πανηγυρική και θεαματική, με χορούς αρχαίους – Γραικάνικους, όπως ο περίφημος χορός «Ταραντέλλα», με τραγούδια εις τόνον allegria, όπως της μάνας, της ζωής, της αγάπης, μια ατέλειωτη ευλογημένη ημέρα, με ενθυμήσεις και λαογραφικά απομνημονεύματα, τα οποία οι μεγαλύτεροι διηγούνται και οι νέοι ακούουν και απομνημονεύουν με χαράν και σοβαρότητα διά το μέλλον. 
Η επίσκεψις εις το Γαλιτσιανό, με το Μουσείον, την Γραικάνικην πολιτιστικήν του ιστορίαν και δράσιν, άξιον ίδρυμα συνεχίσεως της Βυζαντινής δόξης και του Βυζαντινού Πολιτισμού, μια ατέλειωτη ιστορία του Γένους μας, θα μείνει εσαεί ζώσα, αλλά και διακηρύττουσα εις κάθε προσκυνητήν και επισκέπτην, την ευκλεεστάτην καταγωγήν, αλλά και την ευαγγελικήν γλώσσα των κατοίκων και των προγόνων των.

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΛΓΙΟΥ


Με την πρέπουσα λαμπρότητα και επισημότητα τελέσθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2014 η δοξολογία για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στο Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών Βρυξελλών. 
Στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας συμπαραστατούμενος από κληρικούς της Μητροπόλεως, παρουσία των επισήμων αρχών της Ελλάδος στο κράτος του Βελγίου, στρατιωτικών αρχών, εκπροσώπων της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ, καθώς και πλήθους πιστών. 
Την καθιερωμένη ομιλία με την αφορμή της επετείου εκφώνησε ο αφυπηρετήσας Έλληνας πρέσβης κ. Βήκας, αναφερόμενος στο ιστορικό πλαίσιο του 1940 και στον ένδοξο αγώνα των Ελλήνων. 
Τον λόγο έλαβε και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ομιλώντας περί του βίου του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Δημητρίου και το παράδειγμα της γενναιότητάς του στη ζωή των Ορθοδόξων. Έπειτα, ακολούθησε ο Ελληνικός Εθνικός Ύμνος ο οποίος ψάλθηκε απ’ όλο το εκκλησίασμα καθώς και ο Εθνικός Ύμνος της φιλοξενούσας χώρας. 
Ακολούθως, τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων σε κοιμητήριο των Βρυξελλών όπου είναι ενταφιασμένοι τρεις Έλληνες αξιωματικοί.


Η ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ MAASMECHELEN ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΟΡΤΑΣΕ ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ


Η εορτή των πενήντα ετών παρουσίας της Ενορίας του Maasmechelen, επί τη ευκαιρία της μνήμης του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Δημητρίου, του και προστάτου της ενορίας, τελέσθηκε το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, με Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Αθηναγόρου και με τη συμμετοχή κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως και πλήθους πιστών. 
Την εορτή των πενήντα ετών τίμησε, με το αποσταλέν και αναγνωσθέν μήνυμα του, η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. 
Στην πανήγυρη παρέστη ο Έλληνας Πρέσβης στο Βέλγιο κ. Κωνστ. Χαλαστάνης καθώς και καθηγητές του θρησκευτικού μαθήματος της επαρχίας του Λιμβούργου μαζί με τους μαθητές τους.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας τον λόγο έλαβε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Αθηναγόρας αναφερόμενος στη σημασία της Ορθόδοξης Ενορίας για τους Έλληνες, για τους οποίους είναι πραγματικά το κέντρο της ζωής τους. Αναφέρθηκε επίσης στο ρόλο του ιερέα ο οποίος είναι ο πατέρας, ο φίλος και ο συμπαραστάτης. Ευχαρίστησε τη χορωδία από τη Θεσσαλονίκη η οποία λάμπρυνε με την ψαλτική της την πανήγυρη, καθώς και τους ανθρώπους που βοήθησαν για την ανέγερση του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου στο Maasmechelen. 
Έπειτα ο ιερατικώς προϊστάμενος του Ναού π. Αθανάσιος Καρατζογιάννης δώρισε μία εικόνα του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Δημητρίου στο Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη και εκείνος με τη σειρά του δώρισε στο Ναό μία κεντητή ποδιά αναλογίου. 
Ακολούθως παρατέθηκε δεξίωση με παραδοσιακή μουσική και εδέσματα. Οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την έκθεση ιστορικών φωτογραφιών της ενορίας καθώς επίσης και έκθεση κατασκευών των μαθητών του θρησκευτικού μαθήματος με θέμα την Ορθόδοξη παράδοση.

Related Posts with Thumbnails