_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

4/20/2015

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ: «Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και αι σύγχρονοι διαστάσεις της οικουμενικότητος»


Του Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου 
Ένα σημαντικό κείμενο του μακαριστού Μητροπολίτου Πατρών Νικοδήμου Βαλληνδρά (1915-2008) που αφορά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, παρουσιάζουμε σήμερα στο Φως Φαναρίου
Το κείμενο αυτό αποτελεί τη συμβολή του μακαριστού λόγιου Μητροπολίτη στον τόμο – αφιέρωμα στον καθηγητή Κωνσταντίνο Βαβούσκο (Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1990) και φέρει τον τίτλο: «Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και αι σύγχρονοι διαστάσεις της οικουμενικότητος». 
Τα θέματα που θίγονται στην εν λόγω μελέτη είναι σημαντικά και διαχρονικά, όπως το ζήτημα της σχέσεως Καθολικότητος και «Διασποράς». 
Όμως ο Πατρών Νικόδημος αναφέρεται και στο θέμα του Πρωτείου στην Ορθόδοξη Εκκλησία, για το οποίο γίνεται λόγος και στις μέρες μας, και θεωρεί πως το Πρωτείο του Οικουμενικού Πατριάρχου διασφαλίζει τον θεσμό της συνοδικότητας. Γράφει χαρακτηριστικά: 
«Τα πρεσβεία τιμής του Οικουμενικού Πατριάρχου συνοδεύονται οπωσδήποτε από την εξυπηρέτησιν της αναμφισβητήτου ανάγκης να υπάρχη κάποια αρχηγία και κάποιος αρχηγός συντονίζων και προεξάρχων (προεδρεύων) του ανά τον κόσμον ορθοδόξου επισκοπάτου. 
Είναι ο πρώτος μεταξύ των Πατριαρχών. Είναι δε αυτονόητον ότι, αν δεν υπάρχη ο «πρώτος» - αυτός που θα ηγείται – ατονεί και εκλείπει (καταντά ανυπόστατος) αυτός ούτος ο θεσμός της συνοδικότητος, όστις αποτελεί βασικήν δομήν της Ορθοδόξου Εκκλησίας». 
Κι ακόμη, στα συμπεράσματα του κειμένου του, ο μακαριστός Πατρών Νικόδημος αναφέρεται με τρόπο που εκπλήσσει στο θέμα της Αγίας και Μεγάλης και Συνόδου που έχει οριστεί για το 2016, και απαντά «προφητικώς», θα λέγαμε, σε όσους προκαταβολικώς αμφισβητούν τα πάντα, σχεδόν, γύρω από αυτήν. Γράφει: 
«Πιστεύομεν ότι και εις τας Προσυνόδους και Μεγάλας Συνόδους της Ορθοδοξίας θα λαλήση και πάλιν εις την εποχήν μας το Πνεύμα το Άγιον. Και εις τα νέας ενδεχομένως δομάς, αίτινες θα προκύψουν κατά την ρύθμισιν θεμάτων ως το υπό κρίσιν, χωρίς να παραθεωρηθούν οι παραδοσιακοί θεσμοί και τα Ορθόδοξα κανονικά σχήματα, θα δείξη ο Θεός δια των συγχρόνων περιστάσεων και συνθηκών ποίον θα πρέπει να είναι το μέτρον και η σχέσις του εθνισμού προς την οικουμενικότητα της Ορθοδοξίας. 
Θα πρέπει δε να είμεθα έτοιμοι, αν χρειασθή, να ακούσωμεν τον προδρομικόν λόγον: «εκείνην (την Ορθοδοξίαν) αυξάνειν, αυτόν δε (τον εθνισμόν) ελλατούσθαι» (Ιω. 3.30). 
Και ούτω θα προσδιορισθή «εν σοφία» και εν αγάπη πού και πώς θα βαρύνη εκ νέου η κλήσις της οικουμενικότητος του φερωνύμου Πατριαρχείου, εις την σύγχρονον ταύτης μορφήν και διάστασιν».
Παραθέτουμε στη συνέχεια ολόκληρο το σχετικό κείμενο του μακαριστού Πατρών Νικοδήμου.

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΚΑΛΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΜΑΔΥΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΝΑΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 18ης Ἀπριλίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ, 19ης ἰδίου, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθησαν πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, κατά τήν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Πριγκήπου τελεσθεῖσαν τρισαρχιερατικήν Θ. Λειτουργίαν, ἐπί τῇ συμπληρώσει πεντηκονταετίας ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἰκονίου κυροῦ Ἰακώβου, διατελέσαντος Σχολάρχου τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ, 19ην Ἀπριλίου. 
Ὡσαύτως, ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Πέτρου καί Αἰκατερίνης Μαλίτα, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τό Σάββατον, 18ην ἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Murat Hazinedar, Δημάρχου Beşiktaş, ἑόρτιον μουσικήν ἐκδήλωσιν («Paskalya Konseri»), ἐν τῷ ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικῷ ναῷ Vortvots Vorodman, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 16ης τρ. μ..

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: "Το Φανάρι δεν είναι μόνο φανάρι της Ορθοδοξίας. Είναι φανάρι του πνεύματος σε παγκόσμια κλίμακα"


Τον ρόλο του Οικουμενικού Πατριάρχη ως πρεσβευτή «σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες του ελληνικού λαού και σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες, μέσα στην Ευρώπη, να αντιμετωπίσει το πεπρωμένο του για τις μεγάλες προκλήσεις του καιρού μας» εξήρε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, κατά την προσφώνησή του στο επίσημο γεύμα που δόθηκε προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη σε ξενοδοχείο της πόλης των Σερρών. 
«Παναγιότατε, νομίζω ότι από τα βλέμματα των ανθρώπων μέσα και έξω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικήτα, αντιληφθήκατε κάτι που δεν χρειάζεται να τονίσω περισσότερο. Πρώτα από όλα τη χαρά των ανθρώπων για την παρουσία σας εδώ, τη χαρά η οποία εκφράζει και την μεγάλη ελπίδα που τρέφουμε μέσα από την παρουσία σας και το έργο σας. Και ύστερα μην ξεχνάτε ποτέ αυτό, ως Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας και με τον ρόλο τον οποίο έχετε αναλάβει και τις πρωτοβουλίες τις οποίες έχετε αναδείξει, είστε για μας, για την Ελλάδα, αυτή την κρίσιμη ώρα, ένας Πρεσβευτής σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες του ελληνικού λαού και σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες, μέσα στην Ευρώπη, να αντιμετωπίσει το πεπρωμένο του για τις μεγάλες προκλήσεις του καιρού μας», ανέφερε απευθυνόμενος στον κ. Βαρθολομαίο. 
«Γνωρίζουμε Παναγιότατε ποιες είναι οι δυνατότητές σας, τις έχουμε ανάγκη και την προσευχή σας και την προσωπικότητά σας» συνέχισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και συμπλήρωσε: «Από την πλευρά μας θα κάνουμε τα πάντα για να διευκολύνουμε αυτό το μεγάλο έργο το οποίο ήδη επιτελείτε. Και να θυμάστε το Φανάρι δεν είναι μόνο φανάρι της Ορθοδοξίας. Είναι φανάρι του πνεύματος σε παγκόσμια κλίμακα σήμερα, κι αυτό χάρη στη δική σας προσωπικότητα και χάρη στις δικές σας πρωτοβουλίες. Να σας έχει ο Θεός καλά και να σας ευχαριστήσω για την εδώ παρουσία σας και την τιμή που μας κάνατε». 


Από την πλευρά του ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έδωσε τις ευχές του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την ανάληψη των καθηκόντων του, ενώ του ευχήθηκε πλήρη επιτυχία στη διεξαγωγή των καθηκόντων του «κατά τους καιρούς αυτούς της παγκοσμίας ακαταστασίας και περιθωριοποίησης των πνευματικών αξιών και ηθικών αξιών» όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ κλείνοντας τη σύντομη ομιλία ο Προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας ευχήθηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας «η προεδρική του θητεία και η αγάπη του για την πατρίδα και τον ελληνικό λαό, να στεφανώσει με επιτυχία την πολιτική σταδιοδρομία του. «Προσευχόμαστε η σοφία, η σύνεση και η χάρις του Θεού να σας διαφωτίζει και να σας κατευθύνει σε κάθε καλά έργα για τον ευλογημένο ελληνικό λαό» είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. 
Ο Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτας Θεολόγος, σε ένδειξη τιμής, σεβασμού και ευχαριστιών, χάρισε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, την εικόνα της Θεομήτορος της Πονολύτριας, ενώ και η υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης Μαρία Κόλλια Τσαρουχά, ευχαριστώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την παρουσία του σήμερα στις Σέρρες, του χάρισε την εικόνα του Αγίου Δημητρίου. 
Στο επίσημο γεύμα των αρχών, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, το παρών έδωσαν ακόμη ο πρώην υπουργός Αχιλλέας Καραμανλής, ο διοικητής του Γ' Σώματος Στρατού, αντιστράτηγος Ηλίας Λεοντάρης, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, Μητροπολίτες και πολιτικές αρχές και φορείς του τόπου. 
Πηγή: ΑΜΠΕ

4/19/2015

ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΗΝ NAMUR ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ (ΦΩΤΟ)


Κατάμεστος ο Ιερός Ναός της Ενορίας των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης της Namur υποδέχτηκε το Σάββατο 28 Απριλίου 2015, τα Τίμια Λείψανα των Αγίων που εδώ και χρόνια ευλογούν με τη παρουσία τους την Ιερά Μητρόπολη Βελγίου. 
Με την πρέπουσα τιμή και ιεροπρέπεια τελέστηκε η Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη των Αγίων της Λέσβου, προεξάρχοντος του Σεβασμ. Μητροπολίτου Βελγίου κ. Αθηναγόρα, παρουσία κληρικών της περιφέρειας. 
Λίγο πριν το τέλος της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας τον Θείο Λόγο κήρυξε στη γαλλική γλώσσα, η οποία είναι και η επίσημη γλώσσα της ενορίας, ο π. Ευάγγελος Ψάλλας αναφερόμενος στο βίο των νεοφανών Αγίων. Στη συνέχεια ο π. Κωνσταντίνος Κενανίδης συμπλήρωσε λίγα λόγια, στην ελληνική γλώσσα, για την τιμή των Αγίων. 
Στο τέλος ο Ιερατικώς Προϊστάμενος του Ναού π. Θεολόγος Τσιρτσίδης ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη Βελγίου για την παρουσία του και τον καλωσόρισε αφού ήταν η επίσημη υποδοχή του στην Ενορία των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης της Namur. Στο τέλος της ομιλίας του, προσέφερε ένα μπαστούνι, σύμβολο ποιμαντορίας, στον νέο Μητροπολίτη. 


Στην αντιφώνηση του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας αναφέρθηκε στην έντονη παρουσία των Αγίων στη ζωή των πιστών και στην μεγάλη χάρη που διαχέουν τα Τίμια Λείψανα Τους. Ακολούθως, ευχαρίστησε θερμά τον Ιερατικώς Προϊστάμενο του Ναού για τις προσπάθειες που έχει καταβάλει τόσα χρόνια στην Ενορία αυτή της Namur, μία ενορία η οποία έχει ορθοδόξους διαφόρων εθνικοτήτων, οι οποίοι βρίσκονται ενωμένοι μέσα σε αυτήν τον ενορία. Επίσης ευχαρίστησε τις χορωδίες, που έψαλαν στη γαλλική σε βυζαντινή αλλά και ευρωπαϊκή μουσική, καθώς και στην ελληνική γλώσσα, οι οποίοι λάμπρυναν την Ιερά Πανήγυρη, αλλά και όλους τους παρευρισκομένους πιστούς. Επίσης ευχαρίστησε για τη λαμπρή υποδοχή που του επεφύλαξαν οι ενορίτες. 
Στο τέλος ακολούθησε δεξίωση στον Ιερό Ναό για τους παρευρισκόμενους.


ΤΡΙΣΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ (ΦΩΤΟ)


Ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ διατελέσαντος Σχολάρχου ἐν τῇ Ἱ. Θεολογικῇ Σχολῇ Χάλκης, ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἰκονίου κυροῦ Ἰακώβου καί ἐπί τῇ συμπληρώσει 50ετίας ἀπό τῆς κοιμήσεως αὐτοῦ, τελέσθηκε Τρισαρχιερατικόν Μνημόσυνον, ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Πριγκήπου, προεξάρχοντος τοῦ Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, καί συλλειτουργούντων τῶν Μητροπολιτῶν Προύσης κ Ἐλπιδοφόρου, ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος (Ἱερὰ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης) καί Κυδωνιῶν κ Ἀθηναγόρα. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου, κ. Θεολήπτου. 
Παρευρέθη συμπροσευχόμενος ό Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ Κωνσταντῖνος. 
Ἐν τέλει, ὁ Μητροπολίτης Προύσης παρουσίασε τὸ ἔργον καὶ τὴν προσωπικότητα τοῦ ἀειμνήστου.


Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ (ΗΧΗΤΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ)


Η Α.Θ.Π., ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος ανθολόγησε και διάβασε σημαντικά κείμενα, σε μία ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε στο Φανάρι τον Απρίλιο του 2010, στη σειρά βιβλίων-cd «Λόγου Χάριν» της bond-us music
Αναπολεί την εποχή της φοίτησής του, στην Θεολογική σχολή της Χάλκης, με την μαθητική του έκθεση «Η σχολή μας και το φυσικόν περιβάλλον της», μας διαβάζει απόσπασμα από το Ημερολόγιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τίτλο «Η Μεγάλη Εκκλησία συνεχίζει το έργον της» καθώς και «Μήνυμα των προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών». 
Ο δικαίως κατά κόσμο ονομαζόμενος «Πράσινος Πατριάρχης» εκφράζει την αγωνία του για την καταστροφή του περιβάλλοντος με το μήνυμά του «Για την ημέρα προστασίας της Κτίσεως».
Μας ταξιδεύει σε λογοτεχνικά διαμάντια του Γρηγορίου του Θεολόγου και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, αλλά και σε ιστορικά κείμενα και δημοσιεύματα, για τους ενοριακούς ναούς του 18ου και 19ου αιώνα στη γενέτειρα του την Ίμβρο, καθώς και τους βανδαλισμούς στο Ορθόδοξο νεκροταφείο του Βοσπόρου. 
Το έργο κυκλοφορεί σε έκδοση που περιλαμβάνει το cd διάρκειας 79΄17΄΄ και το βιβλίο με το γραπτό κείμενο. Τα κείμενα παρουσιάζονται σε ενότητες που γεφυρώνουν πρωτότυπες μουσικές γέφυρες του Βαγγέλη Μπόντα, ολοκληρώνοντας το ακρόαμα. 


Στο βίντεο αυτό παραθέτουμε τα Αναστάσιμα κείμενα, ήτοι: 
- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Ένα κείμενο του μακαριστού Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων Δωροθέου. 
- Απόσπασμα από λόγο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου "Εις το Άγιον Πάσχα". 
- "Και εις τον τάφον δεν τους αφήκαν ησύχους", από ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχου στον. Ι. Ναό Παναγίας Κουμαριωτίσσης Νεοχωρίου (5-9-1993), με αφορμή τους βανδαλισμούς στο κοιμητήριο της Κοινότητος Νεοχωρίου.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ (ΦΩΤΟ)


Πατριαρχική Θεία Λειτουργία σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικήτα του Νέου Σερρών, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου.
Συλλειτούργησαν οι  Μητροπολίτες: Γορτύνης Μακάριος και Σηλυβρίας Μάξιμος, οι οποίοι συνοδεύουν επισήμως τον Πατριάρχη, Ξάνθης και Περιθεωρίου Παντελεήμων, ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου και της Ιεράς Συνόδου, Βρεσθένης Θεόκλητος, Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου Δωρόθεος, Σιδηροκάστρου Μακάριος, Ζιχνών και Νευροκοπίου Ιερόθεος, Πατρών Χρυσόστομος, Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης Ιωάννης, Iερισσού, Aγίου Όρους και Αρδαμερίου Θεόκλητος και ο οικείος Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης Θεολόγος.
Παρέστη ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και παρέστησαν, επίσης, εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, της Περιφέρειας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Τοπικών Αρχών, των Σωμάτων Ασφαλείας, τοπικών συλλόγων και οργανισμών και εκατοντάδες πιστοί.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην ομιλία του αναφέρθηκε στους νεομάρτυρες και κάλεσε τους πιστούς να υπομένουν κάθε δυσκολία και λύπη τονίζοντας πως «οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί καλούμαστε να υπομένουμε με χαρά κάθε δυσκολία από οπουδήποτε κι αν αυτή προέρχεται». Όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά: «Εμπνεόμαστε από τον ηρωισμό του Αγίου Νικήτα και από τον ηρωισμό των σύγχρονων μαρτύρων της Μέσης Ανατολής». 
«Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα έχετε τη διαρκή δέηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου» τόνισε, απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μετά το πέρας της Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας στον ιερό ναό Αγ. Νικήτα Σερρών και πρόσθεσε: «Ευχόμαστε όταν θα επιστρέψουμε στην Ελλάδα, να έχετε ξεπεράσει την κρίση».


Πατριάρχης Βαρθολομαίος: «Να πορεύεστε με αγάπη και υπομονή στους πόνους»


«Να πορεύεστε με αγάπη, υπομονή στους προσωπικούς σας πόνους, κατανόηση στους πόνους των άλλων και θυσιαστικό φρόνημα» ήταν το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στους νέους που παρέστησαν στα εγκαίνια του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητρόπολης Σερρών και Νιγρίτας. 
Tα παιδιά, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης και τιμής, του προσέφεραν μία εικόνα του Αγίου Ιωάννου, του Σερραίου, προστάτη της Χριστιανικής Νεολαίας Σερρών. 
Ο Μητροπολίτης Σερρών Θεολόγος, ευχαρίστησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για την ευλογία που έδωσε με την παρουσία του, στους νέους αλλά και σε όλο τον σερραϊκό λαό και τόνισε ότι «το Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης, είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της Εκκλησίας, της τοπικής κοινωνίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 
Στο πλαίσιο των επισκέψεών του, το πρωί, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ξεναγήθηκε στους χώρους του Κειμηλιαρχείου της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και είδε τους ανεκτίμητους προγονικούς εκκλησιαστικούς θησαυρούς, ενώ εγκαινίασε και την Έκθεση Εικόνων Νεομαρτύρων, που προέρχονται από τις Ιερές Μητροπόλεις της Ελλάδος και στην οποία παρουσιάζονται μοναδικές εικόνες, από την Ιερά Μητρόπολη Σύρου, του Αγίου Γεωργίου του Χιοπολίτου, από τον Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως Σύρου, και του Αγίου Μανουήλ του Κρητός και από το Μητροπολιτικό Ναό της Μεγάλης Παναγιάς Μυκόνου. 
Το μεσημέρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, εγκαινίασε την αποκαταστημένη Τράπεζα της ιστορικής Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου Σερρών, η οποία είχε καταστραφεί κατά την πυρκαγιά του 2010. 
Στην τελετή των εγκαινίων παρέστησαν ο Μητροπολίτης Σερρών Θεολόγος, ο Μητροπολίτης Ξάνθης Παντελεήμονος, που εκπροσωπεί τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο και την Ιερά Σύνοδο, Αρχιερείς, η υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης, Μαρία Κόλλια Τσαρουχά, βουλευτές, δήμαρχοι, εκπρόσωποι του στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας και πλήθους πιστών. 
Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο υποδέχθηκε με εκδηλώσεις σεβασμού, αγάπης και τιμής η ηγούμενη της Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου Φεβρωνία και του προσέφερε ως δώρο την εικόνα του Αγίου Ιωάννου. 
Στη σύντομη ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, αναφέρθηκε στους άρρηκτους δεσμούς του Πατριαρχείου και της Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου και στον πρώτο μετά την Άλωση Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γεννάδιο, ο οποίος, τα τελευταία έτη της ζωής του έζησε στην Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου και τάφηκε σε αυτή, ενώ εξέφρασε τη χαρά που αισθάνεται όταν επισκέπτεται Ιερές Μονές με συγκροτημένες Μοναστικές Αδελφότητες. 
Κατά τη δοξολογική δέηση που τελέστηκε, ο Μητροπολίτης Σερρών Θεολόγος αναφέρθηκε στο μεγάλο ζήτημα της επιστροφής των κλαπέντων εκκλησιαστικών θησαυρών, σε κειμήλια και χειρόγραφα της Ιεράς Μονής, προ πολλών δεκαετιών από τους κατακτητές της χώρας κατά τη διάρκεια του Α΄ και του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, και στις εντατικές προσπάθειες που καταβάλλονται, για την πλήρη αποκατάσταση και την ανακαίνιση της δυτικής πλευράς της Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου.

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΣΤΟΝ Ι. ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, συνεχίζοντας την επίσημη επίσκεψή Του στην Ι. Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης  χοροστάτησε απόψε στον πανηγυρικό Εσπερινό που τελέστηκε στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νικήτα Σερρών. 
Συγχοροστάτησαν οι Μητροπολίτες: Γορτύνης Μακάριος και Σηλυβρίας Μάξιμος, που συνοδεύουν τον Πατριάρχη, Ξάνθης και Περιθεωρίου Παντελεήμων, ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου και της Ιεράς Συνόδου, Βρεσθένης Θεόκλητος, Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου Δωρόθεος, Σιδηροκάστρου Μακάριος, Ζιχνών και Νευροκοπίου Ιερόθεος, Πατρών Χρυσόστομος, Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης Ιωάννης και ο Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης Θεολόγος.

Να σημειωθεί πως στον Ι. Ναό μεταφέρθηκε από το Βέρμιο η ιερά εικόνα της Παναγίας της Σουμελά, προς προσκύνησιν υπό των πιστών. 
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος αναφέρθηκε στην σημαντική ιστορία της πόλης και στη ζωή και στο έργο του Αγίου Νικήτα. "Βρισκόμαστε νοερώς πάντοτε μαζί σας" είπε ο Πατριάρχης και υπογράμμισε πως "ενδιαφερόμαστε για το λαό της ιστορικής αυτής πόλης και για τα ζητήματα που σας απασχολούν. Mας εμπνέει η ιστορία και η προσφορά του τόπου και του λαού σας".
Στην ομιλία του ο Πατριάρχης κάλεσε τους πιστούς να "μην απελπίζονται στο πέλαγος των πειρασμών της ζωής, μόνο να πιστεύουν".
Αύριο το πρωί, Κυριακή του Θωμά, ο Πατριάρχης θα προστή Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας στον Ι. Ναό Αγίου Νικήτα του Νέου Σερρών, το απόγευμα θα επισκεφθεί το Διοικητήριο Σερρών και αργότερα θα παραστεί σε εκδήλωση της Μητροπόλεως στην αίθουσα "Αστέρια" του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών υπό τον τίτλο "Η Εκκλησία του Χριστού που παροικεί στις Σέρρες".
Δείτε εδώ βίντεο με την υποδοχή του Πατριάρχου στις Σέρρες (17-4-2015)

4/18/2015

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ (ΦΩΤΟ)


Ι. Μητρόπολις Σουηδίας
Με κατάνυξη και λαμπρότητα εορτάστηκαν τα σεπτά Πάθη και η Ανάσταση του Κυρίου στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης. 
Των ιερών ακολουθιών προέστη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυίας κ. Κλεόπας και συμμετείχαν ο Ιερατικώς Προιστάμενος Παν. Αρχιμανδρίτης κ. Σωσίπατρος Στεφανούδης, ο εφημέριος της Φιλανδικής ενορίας Στοκχόλμης Αιδ. Πρεσβύτερος π. Νικόλαος Hammerberg, ο Διάκονος της Ι. Μητροπόλεως π. Γεώργιος Αρβανιτίδης, και οι επισκέπτες ιερείς εξ Ελλάδος Παν. Αρχιμανδρίτες κ. Θεολόγος Αλεξανδράκης και κ. Στάχυς Καψής. Τους ύμνους έψαλε ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ναού κ. Δημήτρης Καλπακίδης και τα μέλη της βυζαντινής χορωδίας του ναού. Τις ακολουθίες παρακολούθησε με ευλάβεια πολύς κόσμος, ιδιαίτερα πολλοί νέοι κάθε ηλικίας. 
Οι φωτογραφίες είναι προσφορά των κ.κ. Γεωργίου Βασιλείου, Νικολάου Κίτσιου και Phillip Calington.

Related Posts with Thumbnails