________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


6/01/2020

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐπικοινωνία πρός τάς ἄλλας Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας

          Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας νά ὑπάρξῃ συντονισμός καί, κατά τό δυνατόν, ὁμοιομορφία μεταξύ τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ὡς πρός τό καίριον θέμα τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί τοῦ τρόπου μεταδόσεως αὐτῆς εἰς τούς πιστούς, ἀπέστειλε πρός ἅπαντας τούς ἀδελφούς Του Μακαριωτάτους Προκαθημένους αὐτῶν τό κατωτέρω παρατιθέμενον ἀπό 17ης λήξαντος μηνός Μαΐου Γράμμα:
          «Μακαριώτατε, Χριστός Ἀνέστη!
          Ἐβιώσαμεν ἐπωδύνως τάς συνθήκας αἱ ὁποῖαι ἐνεφανίσθησαν εἰς τήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας, λόγῳ τῆς σοβούσης πανδημίας τοῦ νέου κορωνοϊοῦ, καί ἔφθασαν ἐνώπιον ἡμῶν, διά γραμμάτων καί ὑπό μορφήν ἐρωτήσεων καί προβληματισμοῦ, πανταχόθεν, νέα κατά τόπους δεδομένα καί ποικιλόμορφοι ἐξελίξεις. Ἡμεῖς, ἐμφορούμενοι ὑπό πνεύματος ἀλληλεγγύης καί συνεργασίας, διά τήν προστασίαν τῆς ὑγιείας τῶν πιστῶν καί τό κοινόν καλόν, ἀπεδέχθημεν τήν τέλεσιν τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν ἄχρι καιροῦ ἄνευ τῆς παρουσίας πιστῶν εἰς τούς ναούς, πλήν ὡς πρωτεῦον μέλημα ἔγνωμεν τήν διαφύλαξιν τῆς πίστεως τῶν Πατέρων ἡμῶν, τῆς ἀεί φωτιζούσης τήν οἰκουμένην.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΡ: "Ο Κύριος είναι αιχμάλωτος του ανθρώπου. Αυτό είναι η τραγωδία του Θεού"


Ο θρησκευτικός φανατισμός
Του Μητροπολίτου πρ. Όρους Λιβάνου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Μετάφραση από τα Αραβικά: Roni Bou Saba


Ο φανατισμός είναι ένα φαινόμενο στις μονοθεϊστικές θρησκείες. Θα περιορίσω όμως την μελέτη στον χριστιανισμό διότι όποιος κατηγορεί τον εαυτό του πλησιάζει τον Θεό και όποιος κατηγορεί τον άλλο σπανίως δικαιώνεται. Χαρακτήρισα τον φανατισμό ως θρησκευτικό και δεν είπα θρησκευματικός (από το θρήσκευμα) γιατί αυτά συνδέονται μεταξύ τους σαν το αίτιο με το αιτιατό. Το θρήσκευμα προέρχεται από την θρησκεία και την φέρει. Ο θρησκευματικός φανατισμός είναι πιο κοντά στο πολιτικό συναίσθημα ή είναι πάντα σε ανάμειξη με την κοινωνική κατάσταση κάποιας θρησκείας ή κάποιου θρησκεύματος. Αυτό είναι και μια φυλετική υπερηφάνεια, και στον καλύτερο βαθμό είναι μια ιστορική υπερηφάνεια. Και αυτός, ο οποίος πέφτει στον φανατισμό μπορεί να είναι ο τελευταίος που προσεύχεται και νηστεύει. Ο φανατισμός, ετυμολογικά (στα αραβικά), είναι η στήριξη των πατρικών συγγενών· και στην μελέτη μας ορίζεται ως προστασία και υπεράσπιση των δικών μας. Ο φανατισμός είναι και τα παρόμοια οικογενειακά, φυλετικά, και εθνικά συναισθήματα. Είναι πλησιέστερος στην συγκίνηση, γιατί συνδέεται πάντα με τον φόβο, ο οποίος γεννάει την υπερηφάνεια.
Είναι ο φόβος που εμείς εκδηλώνουμε με το μίσος ή την απαξίωση, αν αποτελούμε μειονότητα, ή που εκδηλώνουμε με το διωγμό, την κατάπνιξη, ή και την αναμονή για κατάπνιξη αν ανήκουμε στην πλειονότητα. Ο φανατισμός είναι συνεπώς η γλώσσα μιας κοινωνίας, μια γλώσσα που οδηγεί στο να κυβερνήσει κανείς. Ο φανατισμός είναι είτε μέσα σε ένα θρήσκευμα που δεσπόζει ή θέλει να δεσπόσει, είτε μέσα σε ένα καθυποταγμένο θρήσκευμα που φοβάται την εξαφάνιση λόγω της καθυπόταξης. Υπάρχει πάντα κίνδυνος για μια εξίσωση που νιώθουμε ότι απειλείται. Είναι φυσικό να νιώσει ο μειονοτικός ότι θα εξαφανιστεί εάν δεν ενδυναμώνεται, και να νιώσει ο πλειονοτικός ότι η εξουσία του είναι σε φθορά εάν δεν καθυποτάσσει. Ο θρησκευματικός φανατισμός αποτελεί την αληθινή απόσταση μεταξύ πλειονότητας και μειονότητας. Είναι το σημείο συνάντησής τους.


5/31/2020

Ο Μητροπολίτης Αυστρίας και Εξαρχος Ουγγαρίας Αρσένιος αποκλειστικά στον «Εθνικό Κήρυκα»

Αναμνηστική φωτογραφία παιδιών της Αυστρίας με τον Μητροπολίτη Αυστρίας Αρσένιο, ο οποίος επιδεικνύει
ιδιαίτερη μέριμνα για τα παιδιά και τους νέους. Φωτογραφία: Μητρόπολη Αυστρίας

Του Θεοδώρου Καλμούκου 
ΒΟΣΤΩΝΗ. Ο Μητροπολίτης Αυστρίας και Eξαρχος Ουγγαρίας κ. Αρσένιος ήταν ο πρώτος ιεράρχης ο οποίος λόγω της κρίσης της πανδημίας και της απαγόρευσης του κοινού κοχλιαρίου μετάδοσης της Θείας Κοινωνίας, στράφηκε προς τον αρχαίο τρόπο μετάδοσής της, δηλαδή χωριστά από τον Τίμιο Αρτο και χωριστά από το Τίμιο Αίμα, όπως γίνεται μέχρι σήμερα στη Λειτουργία του Αγ. Ιακώβου. 
Ο Μητροπολίτης Αρσένιος εκ των πλέον λογίων και σεβαστών ιεραρχών της Εκκλησίας, σε συνέντευξη του στον «Ε.Κ.» είπε ανάμεσα στα άλλα πως «χρειάζεται, προσωρινά, να ακολουθήσουμε τον αρχαίο τρόπο Θείας Μεταλήψεως που δε θα ερεθίζει τους έξωθεν παρατηρητές. Με την κυβέρνηση έχουμε καλή συνεννόηση. Ακολουθήσαμε ένα πρωτόκολλο συνεργασίας. Λαμβάνοντας την απόφαση για τον τρόπο της Θείας Μεταλήψεως κατά την παλαιότερη παράδοση απαντούμε στο δίλημμα: Θεία Κοινωνία ή αποχή από αυτήν γι' αυτή την περίοδο;»
Ολόκληρη η συνέντευξη έχει ως εξής: 
«Εθνικός Κήρυκας»: Ποια η γενικότερη κατάσταση; Υπάρχουν κρούσματα ή θύματα συμπεριλαμβανομένων και ιερέων; 
Μητρ. Αρσένιος: Στην Αυστρία και στην Ουγγαρία ελέγχθηκε η εξέλιξη της πανδημίας, λόγω των έγκαιρων μέτρων που έλαβαν οι κυβερνήσεις. Στην αρχή υπήρχε έξαρση της νόσου. Με τους περιορισμούς, η κατάσταση βελτιώθηκε και σήμερα η επιδημία βρίσκεται σε ύφεση. Και στις δύο χώρες έκλεισαν τα σύνορα, αλλά δεν απαγορεύθηκε η κυκλοφορία για τις απαραίτητες μετακινήσεις. Δεν υπήρξε ιδιαίτερο πρόβλημα στη νοσηλεία των ασθενών. Προσευχόμεθα για την ανάπαυση των ψυχών των κεκοιμημένων. Μεταξύ των Ελλήνων της Αυστρίας έγινε γνωστό ένα κρούσμα. Ολοι οι ιερείς μας είναι υγιείς.

ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΡΗΜΗ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ


Κείμενο – φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας 
Η Κωνσταντινούπολη ζει ακόμα ένα Σαββατοκύριακο με γενική απαγόρευση της κυκλοφορίας, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. 
Στους πολύβοους δρόμους κυκλοφορούν ελάχιστοι, αλλά με απόλυτη άνεση μόνον οι γλάροι, όπως βλέπουμε στην πρώτη φωτογραφία.
Στην Αγία Σοφία και στο Μπλε Τζαμί δεν υπάρχουν οι ουρές των πολυπληθών επισκεπτών – τουριστών. 
Στο Σταυροδρόμι, στην πλατεία Ταξείμ, η Αγία Τριάδα, που δεσπόζει εκεί από το 1880, αλλά και το τέμενος που ανεγείρεται σε κοντινή απόσταση, τελούν σε κατάσταση ...σιωπής. 
Στην μεγάλη οδό του Πέραν, όπου συνήθως επικρατεί το αδιαχώρητο, κυκλοφορούν ελάχιστοι. Ανάμεσά τους συναντήσαμε και τέσσερις Ρωμιούς. Ερημιά και μπροστά από το Σισμανόγλειο Μέγαρο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος. 
Το φαινόμενο είναι πρωτόγνωρο! Φαίνεται πως μόνον μια γάτα απολαμβάνει τον άδειο δρόμο. 
Όλοι ευχόμαστε να περάσει γρήγορα η πανδημία και η Πόλη να επιστρέψει στους γνώριμους ρυθμούς της.


Ο ΙΜΒΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΕΔΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ ΙΜΒΡΟΥ (ΦΩΤΟ)


Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου κ. Κύριλλος, προέστη σήμερα (31-5-2020), Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α' Οικουμενικής Συνόδου, της Θείας Λειτουργίας στον Ι. Ναό του χωριού του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, στους Αγίους Θεοδώρους της Ίμβρου.
Παραθέτουμε χαρακτηριστικά στιγμιότυπα. 

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Α' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ (ΦΩΤΟ)


Σήμερα Κυριακή (31-5-2020), των Αγίων Πατέρων της Α' Οικουμενικής Συνόδου, στο Καθολικό της Ι. Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης, όπου και η Θεολογική Σχολή, τελέστηκε η Θεία Λειτουργία, κεκλεισμένων των θυρών λόγω των μέτρων για την καταπολέμηση της πανδημίας, ιερουργούντος του Ηγουμένου, Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αραβισσού κ. Κασσιανού. 
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ανεγνώσθη τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού Ηγουμένου της Ι. Μονής Χρυσορρογιατίσσης Κύπρου Διονυσίου, αποφοίτου της Σχολής, επί τη συμπληρώσει σαράντα ημερών από την προς Κύριον εκδημία του.

"ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Ο ΧΟΡΟΣ..." ΑΠΟ ΤΟΝ ΨΑΛΤΗ ΤΗΣ ΚΩ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΥΡΟ


Το Κέντρον Ερευνών και Εκδόσεων μας έδωσε πρόσφατα μια ξεχωριστή έκδοση με τον τίτλο «Ψάλτες της Κω» της Σειράς «Τόποι και Ψάλτες» (Αθήνα 2019).
Ο υπεύθυνος και η ψυχή του Κέντρου και του όλου εκδοτικού έργου Δρ Μανόλης Χατζηγιακουμής, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κω, στο ιστορικό αυτό νησί των Δωδεκανήσων που υπάγεται εκκλησιαστικά απευθείας στο  Οικουμενικό Πατριαρχείο, και θέλησε να εγκαινιάσει τη νέα αυτή σειρά, με ψάλτες της ιδιαίτερης πατρίδας του.
Η έκδοση περιλαμβάνει τέσσερεις ψηφιακούς δίσκους - κάθε δίσκος και ψάλτης - αλλά και τομίδιο με σχόλια του Χατζηγιακουμή και τα μουσικά κείμενα.
Οι ηχογραφημένοι στον τόμο «Ψάλτες της Κω» είναι από τους παλαιότερους και τους πιο γνωστούς: Γιάννης Βαρκάς, Γιάννης Μαύρος, Γιώργος Σακέλλης, Γιώργος Καματερός (και από τους οποίους οι δύο πρώτοι δεν υπάρχουν πια). 
Ο Γιάννης Μαύρος, ηδύφωνος και μεστός, ο περισσότερο «παραδοσιακός» εδώ, με βαθειές ρίζες στην λαϊκή και επιχώρια ψαλτική παράδοση, και με εντυπωσιακή αντιστοιχία προς εκείνην της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. 
Παραθέτουμε εδώ το Δοξαστικό των Αίνων της σημερινής Κυριακής "Των αγίων πατέρων ο χορός" σε ήχο πλ. δ', σε ερμηνεία Γιάννη Μαύρου. 


ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Α' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)

Φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας

Κυριακή 31 Μαΐου 2020
Πατριαρχικός Ναός Αγίου Γεωργίου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. 
Πατριαρχική Χοροστασία κατά την Θεία Λειτουργία της Κυριακής των Πατέρων της Α' Οικουμενικής Συνόδου. 5/30/2020

KOINONIA AT THREAT?Archbishop Job of Telmessos,
The Permanent Representative of the Ecumenical Patriarchate at the World Council of Churches

It is the merit of the Encyclical of the Ecumenical Patriarchate of 1920 to have introduced the concept of “koinonia (communion) of Churches” in the ecumenical vocabulary which ought to become a key concept in the theology of the 20th century. Subsequently, Eucharistic ecclesiology has underlined the correlation between the Church and the Eucharist. This was not a new theory, since we already find it in the New Testament. It is remarkable that St. Paul, in his first epistle to the Corinthians, speaks of Christians as being members of one body, the body of Christ, (1 Co 12:12-30) right after having spoken about the institution of the Eucharist (1 Co 11:23-26). And prior to that, the Apostle pointed out that “we being many are one bread, and one body, for we are all partakers of that one bread” (1 Co 10:17). The unity of the ecclesiastical body has always been manifested in partaking from one bread and one cup. For this particular reason, the Orthodox Church does not share the Eucharist with persons who are not in communion with her for matters of faith (in cases of heresy, schism or rupture of communion) and considers the eucharistic communion as the supreme manifestation of the unity of the Church.

Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Μακαρίου για την Εβδομάδα Εθνικής Συμφιλίωσης


Με την ευκαιρία της Εβδομάδας Εθνικής Συμφιλίωσης, την οποία διάγουμε, αισθάνομαι την ανάγκη να ενώσω τη φωνή μου με τις φωνές όλων εκείνων που διαχρονικά αγωνίστηκαν για την επίτευξη της συμφιλίωσης στο Αυστραλιανό έθνος.
Αισθάνομαι την ανάγκη να κατευθύνω τα βήματά μου προς την πορεία που χάραξαν όσοι τέτοιες μέρες, πριν από 20 χρόνια, διέσχισαν τη γέφυρα Harbour Bridge στο Σίδνεϊ, καθώς και όσοι – τα προγενέστερα, αλλά και τα επόμενα χρόνια – «έχτισαν» μικρές ή μεγάλες γέφυρες αλληλεγγύης, αλληλοσεβασμού, εμπιστοσύνης και συμφιλίωσης ανάμεσα στην ευρύτερη Αυστραλιανή κοινότητα και στους Αβορίγινες και τους κατοίκους Νήσων Torres Strait.
Διατηρώ δε ακράδαντη την πεποίθηση ότι το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας δίδει την καλή μαρτυρία και πορεύεται με αφοσίωση σε αυτόν τον ευλογημένο δρόμο. Εξάλλου, βασικές επιταγές της χριστιανικής διδασκαλίας αποτελούν ο σεβασμός και η ανεπιφύλακτη αγάπη προς το πρόσωπο του πλησίον.
Χρέος και ευθύνη όλων μας για το μέλλον είναι να διαφυλάξουμε όσα έως σήμερα έχει επιτύχει η αυστραλιανή κοινωνία και να συμβάλουμε, με επιμονή και χωρίς εφησυχασμό, στην ολοκληρωτική κατάκτηση της έννοιας της συμφιλίωσης. Κατάκτηση, που προϋποθέτει να στρέφουμε με σεβασμό και ειλικρίνεια το βλέμμα μας προς την ιστορία, για να γνωρίσουμε και να αναγνωρίσουμε τα λάθη του παρελθόντος, και να στρέφουμε με αγάπη τα μάτια μας προς τον πλησίον, πασχίζοντας καθημερινά για καινούργια βήματα, που θα μας επιτρέπουν να ερχόμαστε ακόμα πιο κοντά. Βήματα που θα μας επιτρέπουν να λέμε με μία φωνή… «Σε αυτό μαζί»!

ΜΝΗΜΗ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΧΡΥΣΟΡΡΟΓΙΑΤΙΣΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΧΑΛΚΙΤΗ


Του Σταύρου Σ. Φωτίου 
Καθηγητή Πανεπιστημίου Κύπρου, 
Ιδρυτικού Μέλους της Κυπριακής Ακαδημίας 
[Με αφορμή το αυριανό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του Προηγουμένου Χρυσορρογιατίσσης Διονυσίου]
Ο μακαριστός Ηγούμενος Χρυσορρογιατίσσης Διονύσιος (Παπαχριστοφόρου) γεννήθηκε στις Κέδαρες της επαρχίας Πάφου το 1938. Το 1952 προσελήφθη ως δόκιμος στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου, χειροτονήθηκε δε Διάκονος το 1956. Έλαβε μέρος στον αγώνα της ΕΟΚΑ, κατά τον οποίο συνελήφθη και βασανίσθηκε. Σπούδασε Θεολογία στην Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης (1961-1965) και Συντήρηση Εικόνων, Χειρογράφων και Παλαιών Εντύπων Κειμένων και Βιβλιοθηκονομία στη Ρώμη (1967-1971). 
Το 1971 χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος και προχειρίσθηκε σε Αρχιμανδρίτη. Στη συνέχεια, ανέλαβε τη Διεύθυνση του Κέντρου Συντήρησης Εικόνων και Χειρογράφων που ιδρύθηκε από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου στην Ιερά Μονή Αγίου Σπυρίδωνα στην Τρεμετουσιά. Μετά τα τραγικά γεγονότα του 1974 φιλοξενήθηκε στην Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου. Εκεί ίδρυσε Εργαστήρι Συντήρησης Εικόνων, το οποίο, μεταξύ άλλων, συντήρησε τις εικόνες που στεγάζονται στο Βυζαντινό Μουσείο του Πολιτιστικού Ιδρύματος «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ´». Δίδαξε Ιστορία και Παθολογία του Βιβλίου στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου. Διετέλεσε Γραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Κύπρου, Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου και εκπροσώπησε την Εκκλησία Κύπρου σε διάφορες αποστολές στο εξωτερικό. 
Το 1978 εξελέγη Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Χρυσορρογιατίσσης. Παραιτήθηκε για λόγους υγείας το 2019. Εκοιμήθη στις 25 Απριλίου 2020, σε ηλικία 82 ετών και ετάφη στο κοιμητήριο της Μονής.
Επί σαράντα τόσα χρόνια ο π. Διονύσιος υπηρέτησε τη Μονή της μετανοίας του, συντηρώντας την και προετοιμάζοντάς την για τη συνέχιση της πνευματικής και ιστορικής της μαρτυρίας. Γνώριζε ότι για την ορθόδοξη πίστη λατρεία, πολιτισμός και κοινωνία συνυπάρχουν αρμονικά. Έτσι, εσπερινοί και λειτουργίες τελούνταν στο Καθολικό της Μονής, ενώ στο παρεκλήσι του Αγίου Παναρέτου λάμβαναν χώρα τα απόδειπνα. Τη βίωση της φιλοθεΐας και της φιλανθρωπίας, που ο πιστός βιώνει στη λατρεία, μετέφραζε σε πράξεις οικοδομής και συμπαράστασης σε όσους επιζητούσαν την παραμυθία της Μονής. Συνάμα, το έργο του στη συντήρηση εικόνων, στην ανακαίνισή τους, συμβάδιζε με την ανακαίνιση των ψυχών των ανθρώπων. 

Ο μακαριστός Ηγούμενος με τον τότε Προύσης (νυν Αρχιεπίσκοπο) Αμερικής Ελπιδοφόρο
στην Ι. Μονή Χρυσορρογιατίσσης το 2016. 

Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Α' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)

Φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας

Σάββατο 30 Μαΐου 2020
Ο Μ. Εσπερινός της Κυριακής των 318 Πατέρων της Α' Οικουμενικής Συνόδου, από τον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου και ψαλλόντων των κληρικών της Πατριαρχικής Αυλής. ΓΕΡΩΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΩΝ


ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου

Χωρὶς ἀμφιβολία ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀνήκοντες εἰς ἄλλα θρησκεύματα, ὅπως οἱ ἀδελφοί μας Μουσουλμᾶνοι καὶ Ἰουδαῖοι, εἴμεθα προνομιοῦχοι διότι ζοῦμε σ’ αὐτὴ τὴν αὐτοκρατορικὴ πόλη μὲ τὰ ποικίλα διαχρονικά της ὀνόματα: Βυζάντιο, Νέα Ρώμη, Βασιλεύουσα, Ἰσταμποὺλ (εἰς τὴν Πόλιν), ἡ ὁποία ἀπετέλεσε τὴν πρωτεύουσα τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς (Βυζαντινῆς) καὶ τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Καὶ τοῦτο νοιώθει ἀμέσως ὁ εὐαίσθητος καὶ προσεκτικὸς ἐπισκέπτης, μόλις πατήσει τὸ πόδι του ἐδῶ. Ὅπως ἀκριβῶς συμβαίνει καὶ σὲ ἄλλας παρομοίου χαρακτῆρος μεγαλουπόλεις σὰν τὴν Ρώμη, τὸ Λονδῖνο, τὴ Βιέννη κ.ἄ.
Μιὰ πόλη κτισμένη πάνω σὲ ἑπτὰ λόφους (Ἑπτάλοφος) –τοὺς ὁποίους ὄχι τυχαῖα, μιμήθηκαν καὶ ἄλλες–, ποὺ μᾶς ἐντυπωσιάζει μὲ τὰ παγκοσμίου φήμης μνημεῖα της, τὰ ὁποῖα ἀνήκουν στὴν πολιτιστικὴ κληρονομιὰ ὁλοκλήρου τῆς ἀνθρωπότητος καὶ γι’ αὐτὸ προστατεύονται ἀπὸ τὴν UNESCO, τὴν θρησκευτικότητα, τὴν πολιτιστική της ποικιλότητα, τὴν τέχνη, τὸ μεγαλεῖον τῶν αὐτοκρατορικῶν τελετῶν, τὴν παιδεία, τὴν λογοτεχνία, τὴν μουσική, τὴν λαογραφία, τὴν γαστρονομική της κουλτούρα, τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα, τὶς φυσικές της καλλονές, καὶ πρὸ παντὸς τὸν ἐκ παραδόσεως κοσμοπολιτικὸ χαρακτῆρα, ἀπὸ τὸν ὁποῖον πολλὰ τῶν ἀνωτέρῳ πηγάζουν, ἔχοντας βαθειὰ τὶς ρίζες τους στὸν βυζαντινὸ πολιτισμό.
Ἀλλὰ καὶ σήμερα ἡ πόλη αὐτὴ μαμούθ, μὲ τὰ 17-20 ἑκατομμύρια, προκαλεῖ ἐντύπωσι μὲ τὴ σφύζουσα ἀπὸ δυναμισμὸ καὶ ὀμορφιὰ νεολαία της, τὴν ἐκπληκτικὴ διεύρυνσί της, τοὺς σύγχρονους οὐρανοξύστας της ἐν εἴδη "Manhattan" ποὺ καθημερινὰ φυτρώνουν σὰν τὰ μανιτάρια, χωρὶς ἐννοεῖται πάντοτε νὰ ἔχουν τὴν ἀνάλογη αἰσθητικὴ ἁρμονία, καίτοι ἀντισεισμικὰ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, συγκλονίζουν τὸν θεατὴ ποὺ γνωρίζει κυρίως τὴν παλιὰ πόλη.
Μιὰ πόλη ποὺ βροντοφωνεῖ: Νά, ἐδῶ εἶμαι ἐγώ, ἡ ἄλλοτε κυρίως μαγικὴ βασίλισσα τοῦ Βοσπόρου καὶ τῆς Ἀνατολῆς, μὲ τὴν γοητευτικὴ μυθολογία–θεολογία της, ποὺ ἐκτείνεται ὡς τὴν ἀρχαία Ἑλλάδα.


29 Χαιρετισμοί με 330 λέξεις για την Πόλη


29η ΜΑΪΟΥ - 29 Χαιρετισμοί με 330 λέξεις δια την από 330 μ.Χ. Πόλη του Κωνσταντίνου, 
Εις Την Πόλιν του Βύζαντος 
Χαίρε Πόλη άφθαρτος, ατελείωτος, εφέστιος εικόνα ονείρων, μυστική ωδή των δεήσεών μας!
Χαίρε Πόλη πρωτοπόλη των πόλεων, μέθη, αδιαλείπτως αναμένουσα τα Θεόφιλα τέκνα σου!
Χαίρε Πόλη πολύκαυτο δάκρυ, Βασιλεύουσα της υπερυψωμένης σκέψης και συνείδησής μας!
Χαίρε Πόλη ανθούσα, παλαίφατος αναστεναγμός του ιστορικού γίγνεσθαι των Χριστιανών σου!
Χαίρε Πόλη πατρίδα, Παναγιόσκεπος, ριζωμένη συνειδητά στην εν πόνω κατάθεση καρδιά μας
Χαίρε Πόλη καταφυγή, υπαρξιακά συνδεδεμένη με την από αιώνων σταύρωση της Ρωμιοσύνης
Χαίρε Πόλη δάκρυ ψηφίδας, ευσεβούς ελπίδας, στοργής, δωρεά χαρίεσσας περίβρεκτης φύσης
Χαίρε Πόλη κοσμημάτων, ναών και σχολείων, εν σιγή λειτουργούντων, αδαμάντιας αναλαμπής!

5/29/2020

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΤΑ ΝΕΑ" ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΡΗΝΟ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΣΕΤΣΗ


Η εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ" στο σημερινό (29-5-2020) φύλλο, με αφορμή την επέτειο της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως, δημοσιεύει άρθρο του συντάκτη Δημήτρη Δουλγερίδη, για το μέλος της Αλώσεως, που συνέθεσε ο Μανουήλ Δούκας ο Χρυσάφης. 
Στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά στην ηχογράφηση του μέλους - θρήνου, από τον Μ. Πρωτοπρεσβύτερο της Μ.τ.Χ.Ε. π. Γεώργιο Τσέτση, που εντάσσεται στην σειρά "Σύμμεικτα Εκκλησιαστικής Μουσικής" (cd 6), σε επιμέλεια του Μανόλη Κ. Χατζηγιακουμή. 
Δείτε και την σχετική ανάρτηση στο ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ εδώ

Related Posts with Thumbnails