Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

10/16/2018

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΜΟΣΧΑΣ ΑΛΕΞΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΟΡΙΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ


Του Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου
Με αφορμή επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου προς τον μακαριστό Πατριάρχη Μόσχας Αλέξιο Β’, η οποία είδε το φως της δημοσιότητος, οιονεί ως «ντοκουμέντο» και δια της οποίας ο Πατριάρχης αναγνωρίζει την πράξη της καθαίρεσης του νυν Μητροπολίτου πρ. Κιέβου Φιλαρέτου, ας επισημάνουμε και ας υπενθυμίσουμε τα ακόλουθα: 
1. Ο Μητροπολίτης Φιλάρετος έχοντας χειροτονηθεί από την Εκκλησία της Μόσχας και Ιεράρχες της, έλαβε την καθαίρεση, ορθώς ή αδίκως, από τη Μόσχα, αρμοδίως, οπότε και όταν κατά την τάξη την ανακοίνωσε στον Οικουμενικό Πατριάρχη, εκείνος την αναγνώρισε. 
2. Όταν γράφτηκε αυτό το Πατριαρχικό γράμμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης δεν είχε την Έκκλητο αναγωγή-προσφυγή του Μητροπολίτου Φιλαρέτου, ώστε να μπορεί ιεροκανονικώς να αποφανθεί. Συνεπώς αποκρίθηκε εκείνη την ώρα έτσι όπως έπρεπε. 
3. Το εκκλησιαστικό ζήτημα της Ουκρανίας έχει την πτυχή της Εκκλήτου προσφυγής του Φιλαρέτου, του Μακαρίου και των συν αυτοίς, αλλά από την άλλη και την άρση της πράξης του Πατριάρχου Διονυσίου του Δ’, η οποία πράξη είτε από εσφαλμένη είτε από ιδιοτελή ερμηνεία δημιουργούσε μια περίπλοκη, ιεροκανονικώς, κατάσταση στην Ουκρανία, δίνοντας το δικαίωμα στον Μόσχας να χειροτονεί όποιον εξέλεγε η κληρικολαϊκή και ο οποίος θα έπρεπε να μνημονεύει τον Κωνσταντινουπόλεως. Αυτήν την αναγκαία για εκείνες τις εποχές κατάσταση ήρε στην τελευταία συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου ο Πατριάρχης και φυσικώ τω τρόπω επανήλθαμε στην προ αυτής κατάσταση, όταν οι Κιέβου εξελέγοντο στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι (βλ. περίπτωση Κιέβου Σιλβέστρου στα 1649, μεσούσης της Τουρκοκρατίας!). 
4. Θα μπορούσαμε να παραθέσουμε εκατοντάδες περιπτώσεων Εκκλήτου προσφυγής προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη αρχιερέων και άλλων κληρικών αλλά και λαϊκών από άλλες τοπικές εκκλησίες και πρεσβυγενείς ακόμη Θρόνους. Είναι, αναμφίβολα, το ορατό σημείον ενότητος! Η επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχου του 1992 αναγνωρίζει δικαστική αρμοδιότητα στην Εκκλησία της Μόσχας, δεν δηλώνει όμως καμία παραίτηση από το δικαίωμα επανεκδίκασης, το οποίο και εφάρμοσε. 
Τέλος, δημοσιεύουμε στη συνέχεια την επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου προς τον Πατριάρχη Μόσχας Αλέξιο Β’ (11-7-1995), ώστε να πληροφορηθεί ο καθείς ότι οι θέσεις του Οικουμενικού Θρόνου για την υπερόριο δικαιοδοσία του ουδέποτε μεταβλήθηκαν, έστω και κατ’ ελάχιστον. 
Η παρακάτω επιστολή αποτελεί μνημείο κανονικότητος, αλλά αποδεικνύει και την τραγικότητα του Πατριαρχείου Μόσχας, το οποίο δεν μπορεί να αποδεχθεί τον κεντρικό ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Ορθόδοξη οικουμένη. 
Ίσως είναι η ώρα για να το πάρει, επιτέλους, απόφαση!

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ ΣΤΟ ΝΙΧΩΡΙ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ


ΙΕΡΟΝ ΜΕΤΟΧΙΟΝ 
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ 
Φέρεται εις γνώσιν πασών των φιλεόρτων αδελφών ότι επί τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου και πάτρωνος του Παλαιφάτου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, τελεσθήσεται Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός κατά την Δευτέραν 22αν Οκτωβρίου και περί ώραν 6ην απογευματινήν, εν τω εν ΝΕΟΧΩΡΙΩ του Βοσπόρου Ιερώ ημών Μετοχίω. 
Εις τον Πανηγυρικόν Εσπερινόν ηγαθύνθη ίνα προσέλθη μετά της συνοδείας Αυτού και προστή, ο Παναγιώτατος Πατήρ ημών και Δεσπότης, ο Παναγιώτατος Πατήρ ημών και Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος κύριος Βαρθολομαίος. 
Κατά τον πανηγυρικόν εσπερινόν ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, εξ ονόματος του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κυρίου Θεοφίλου θα τιμήση δια του οφικίου του Σταυροφόρου του Παναγίου Τάφου τον Άρχοντα Μέγα Χαρτοφύλακα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κύριο Λάκη Βίγκα εις επιβράβευσιν του προς τα Ιερά εν Κωνσταντινουπόλει Μετόχια του Παναγίου Τάφου αμερίστου αυτού ενδιαφέροντος. 
Μετά το πέρας του Εσπερινού θα επακολουθήση δεξίωσις εν τω προαυλίω του Μετοχίου. 
Ο εν Κωνσταντινουπόλει Επίτροπος του Παναγίου Τάφου 
+ Ο Ανθηδώνος Νεκτάριος

Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΟΥ "ΠΡΩΤΟΥ" ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣΤοῦ Ἀριστείδη Πανώτη 
Ἡ ἀνάγκη νὰ θεσπιστεῖ «Πρῶτος» καὶ στήν Ἑκκλησία τῆς Ἀνατολῆς
Οἱ ἐπίγονοι τοῦ Ἰσαπόστολου Κωνσταντίνου λησμόνησαν τὸν σύνδεσμό του μὲ τὴ ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἐπί μία καὶ πλέον γενεά, γιατὶ δέχθηκαν τὶς ἐπιρροές τῶν ἀντιτριαδικῶν τάσεων τοῦ ἡμιαρειανισμοῦ καὶ τὸν σφαδασμὸ τοῦ παγανισμοῦ ποὺ ἒρεπε πρὸς τὸν Πανθεϊσμό. Ὃλοι αὐτοὶ ἐπιδίωξαν νὰ διχάσουν τὴν ἑνότητα τῆς αὐτοκρατορίας καὶ νὰ διαταράξουν τὴν ὁμόνοια τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καταδιώκοντας τοὺς ὀρθοδόξους ἐπισκόπους ποὺ παρέμεναν πιστοὶ στὴν Τριαδικὴ Θεολογία τῆς Ἐκκλησίας καὶ πρὸς δικαίωση κατέφευγαν στὸν θρόνον «τῶν διαδόχων τοῦ Ἁποστόλου Πέτρου» τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης. Τὀτε ὁ Ρώμης Ἰούλιος μὲ τὴν περὶ αὐτὸν Σύνοδό του θέλησε νὰ περιστείλει τὴν καταδίωξη τῶν πρoμάχων τῶν πρώτων ἂρθρων τοῦ «Συμβόλου τῆς Πίστεως», ὃπως τοῦ Μ. Ἀθανασίου καὶ ἂλλων, ἀποφάσισε τὸ 343 τὴ σύγκληση Μεγάλης Συνόδου στὴ Σαρδικὴ (Σόφια) τῆς Μοισίας τοῦ τότε Ἰλλυρικοῦ κατὰ τῶν δρώντων ἡμιαρειανῶν, οἱ ὁποῖοι διὰ τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας αὐθαίρετα ἐξεδίωκαν ἀπὸ τοὺς θρόνους τους ὃσους παρέμεναν πιστοὶ στὴν «Ὁμολογία τῆς Νικαίας». Γιὰ νὰ περιστείλει ὁ Ρώμης τὴν αὐθαίρετη παρέμβαση τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας στὶς ἐκκλησιαστικὲς ὑποθέσεις καὶ κυρίως τὰ τετελεσμένα τῶν ἐκδιώξεων τῶν ὀρθοφρονούντων ἐπισκόπων, θεσπίστηκαν οἰ κανόνες 3ος, 4ος, 5ος, γιὰ τὴν ἂσκηση τῆς «Ἐκκλήτου» δηλαδὴ τῆς κανονικῆς ἐφέσεως ἐνώπιον τοῦ «Πρώτου» ἀρχιεπισκόπου τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἦταν τότε ὁ ἐπίσκοπος τῆς Παλαιᾶς Ρώμης. Ἡ θεολογικὴ καὶ κανονικὴ ἑδραίωση τῆς ἱεραρχήσεως τοῦ καθήκοντος τοῦ «Πρώτου» ἐπισκόπου τῆς Ἐκκλησίας φαίνεται πὼς ἀπετέλεσε ὲκ τῶν πρώτων μελημάτων τῆς συνοδικῆς συνειδήσεως τῆς Ἐκκλησίας. Δὲν εἶναι τυχαῖο γεγονὸς γιὰ τὴ περιφρούρηση τῆς συνοχῆς τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίας ὃτι μετὰ δεκαοκταετία ἀπὸ τὴν Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τοῦ 325 γίνεται καὶ πάλι ἀπόπειρα νὰ συνταχθεῖ καὶ πάλι «Οἱκουμενικὴ» Σύνοδος στὴν ἀνατολικότερη πόλη τοῦ Ἰλλυρικοῦ, τὴ Σαρδικὴ (Σόφια) πρὸς ἐπίσημη διευκρίνιση τοῦ δικαστικοῦ «πρωτείου τῆς ἀγάπης» τῆς ἐφέσεως «τῆς Ἐκκλήτου» τοῦ πρώτου ἐπισκόπου στὴν Ἱεραρχίας τῆς «καθ’ ὃλου» Ἐκκλησίας, δηλαδὴ ἐνώπιον τοῦ τότε «Πρώτου» τῆς «Μίας Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας» (Α.Π. «Συνοδικὸν».τ.Α, σσ.138-139). Μὲ τοὺς κανονικοὺς αὐτοὺς ὁρισμούς ὁ ἁρμόδιος ὓπατος κριτὴς πάσης «δωσιδικίας» καὶ «παλινδικίας» καθορίζεται νὰ εἶναι ὁ ἀσκῶν τὴν «Ἒκκλητον» ὡς ὁ θεσμικὸς «Πρῶτος» ἐντεταλμένος στὴ διαφύλαξη τῆς ἀρχέτυπης ευαγγελικῆς πίστεως καὶ ἀποστολικῆς παραδόσεως στὴν ἀνὰ τὴν Οἰκουμένη Ἐκκλησία, σύμφωνα μὲ τὸν 34ο κανόνα «τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων».. Ὃμως ἡ ἀνάθεση τοῦ προνομίου αὐτοῦ ἦταν διακονία διενεργούμενη «μετ’ἀγάπης» ὡς τοῦ κατ’ἐξοχὴν Ἀρχιερέως Χριστοῦ κεφαλῆς τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὂχι κάποια ἂτεγκτη κοσμικὴ ἐξουσία χωρίς κανονικὴ φειδώ διότι ἡ εὐθύνη αὐτὴ ἦταν κανονικό προνόμιο μόνον τοῦ ἐπισκόπου τῆς τότε πρωτευούσης Ρώμης ( Πρβλ. καὶ κανόνα 57ον της Καρθαγένης (419) καὶ τὸν 56ον τῆς Πενθέκτης εν Τροὐλλω (691). Αὐτὸ τὸ εἰδικὸ προνὀμιο τοῦ «Πρώτου» τὴς Ἐκκλησίας τὸ ἀσκεἰ μετά τὸ 1054 στούς Ὀρθοδόξους καὶ ὀ Νέας Ρώμης ὡς ο κατὰ τὴν Τάξη στὴν Ὀρθοδοξία δευτερεύων Πατριάρχης. Τήν Τάξη γιὰ τὶς δικαιοδοσίες στὴν Ἐκκλησία τὴν καθὠρισε ἡ Α΄ Οίκουμενική (325) μέ τὸν 6ον κανόνα της ποὺ συμπληρώθηκε καὶ μέ τὶς ἀποφάσεις τῶν ἑπόμενων Οἰκουμενικῶν Συνόδων ( Β΄. β΄, γ΄. τῆς Γ΄ η΄. τῆς Δ΄ κη΄, τῆς ΣΤ΄ λ΄καὶ λστ΄) καὶ κατ’αυτόν τον τρόπον διαμορφώθηκε τὸ μέχρι σἠμερα έδαφος τῶν δικαιοδοσιῶν στήν διοίκηση «τῆς ἀνά πάντα τὸν κόσμο διαχυνόμενης Ἐκκλησίας». 
Ἡ Ἐκκλησία τῆς βασιλεύουσας Πόλεως μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου ἂρχισε νὰ συγκεντρώνει ὃλες ἐκεῖνες τίς ἐκκλησιαστικὲς προϋποθέσεις γιὰ τὴν αὐτοτέλειά της, οἱ ὁποῖες καὶ τὴν ἀνέδειξαν σὲ συνεκτικὸ δεσμὸν ὃλων τῶν ἐπισκοπῶν τῆς Ἀνατολῆς. Ἡ καθιέρωση τοῦ μητροπολιτικοῦ διοικητικοῦ συστήματος στὴν κάθε περιοχὴ, κατέστησε ἀναγκαῖο τὸ συντονιστικὸ κέντρο καὶ στὴν κατ’ Ἀνατολὰς Ἐκκλησία. Ὃμως ὁ ἀρχιεπίσκοπος τῆς νέας πρωτευούσης δὲν εἶχε ἀρχικὰ ἐκλεκτορικὸ σῶμα. Τὸ κατάλληλο πρόσωπο ὑποδεικνυόταν ἀπὸ τὸ πλήρωμα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας ἢ σὲ περίπτωση μὴ ἀνευρέσεως ἀναζητεῖτο ἀλλοῦ ἡ χαρισματοῦχος προσωπικότητα ποὺ ἐνδείκνυτο νὰ ἀσκήσει αὐτὸ τὸ λειτούργημα τοῦ ὓπατου διαιτητὴ καὶ κριτή. Αὐτὸν τὸν ἐνέκρινε καὶ ὁ πολιτειακὸς παράγων καὶ μετὰ ἐκαλοῦντο οἱ ὃμοροι μητροπολίτες νὰ τὸν ἐκλέξουν ἐν συμφωνία καὶ νὰ τὸν χειροτονήσουν. Ὁ νέος «Πρῶτος» ἐπιφορτιζόταν τὴν εὐθύνη προστασίας τῆς ἀποστολικῆς παρακαταθήκης τῶν «στύλων» τῆς Ἐκκλησίας Ἀνδρέου, Παύλου καὶ Ἰωάννη, ἀλλὰ καὶ τὴν κατατεθεῖσα στὰ πρῶτα ἱεραποστολικὰ κέντρα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ τῆς Θράκης καὶ τὴν ὁποία διατηροῦσε ἐκατοντάδα καὶ πλέον ἐπισκόπων ἀπὸ γενεὰ σὲ γενεὰ καὶ συνδέθηκαν μὲ τὴ νέα βασιλεύουσα Πόλη τῆς Ἀνατολῆς. Τὸ συνοδικὸ σῶμα αὐτῶν τῶν ἱεραρχῶν θέλησε νὰ ὁλοκληρώσει καὶ στερεώσει τὸ «Σύμβολο τῆς Πίστεως» τῆς Ἐκκλησίας ποὺ ἂρχισε νὰ διατυπώνεται στὴ Νίκαια καὶ μὲ τὴ στήριξη τοῦ Μ. Θεοδοσίου, πραγματοποιοῦν τὴ Γενικὴ Σύνοδο τῆς ἀνατολικῆς αὐτοκρατορίας μεταξὺ τοῦ Μαΐου καὶ Ἰουλίου τοῦ 381 πρὸς ὁριστικὴ καταδίκη τοῦ ἐπικίνδυνου ἡμιαρειανισμοῦ ποὺ εἶχε εἰσχωρήσει καὶ στὸ ἐπισκοπικὸ σῶμα καὶ γι’αὐτὸ χρειάστηκε: 
α) Νὰ συμπληρωθεῖ τὸ «Σύμβολο Πίστεως» τῆς Νικαίας καὶ νὰ ἀποσαφηνιστοῦν τὰ: «Περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ ἑνὸς βαπτίσματος , τῆς προσδοκίας τῆς Ἀναστάσεως καὶ τέλος τῆς αἰώνιας μελλοντικῆς ζωῆς» γιὰ νὰ ἀσφαλιστεῖ γιὰ πάντα ἡ βάση τῆς ἐν Χριστῷ Ἀποκαλύψεως. 
β) Νὰ ἐκλεγεῖ ὁ κανονικὸς «Πρῶτος» στὴν ἐκεῖ ἀρχιεπισκοπὴ καὶ ἡ Σύνοδος νὰ συγκροτεῖται πλέον ἀπὸ ὁμόδοξους καὶ κανονικοὺς ἐπισκόπους. 
γ) Γιὰ νὰ στηριχθεῖ ἡ εὐστάθεια τῆς Ἐκκλησίας στὴν Κωνσταντίνου Πόλη ἀποφασίστηκε ὁ δευτερόθρονος θρόνος νὰ περιβληθεῖ μὲ τὸ θεσμικὸ κύρος τοῦ Πρώτου ἀρχιεπισκόπου τῆς Παλαιᾶς Ρώμης καὶ ὁ τῆς Νέας Ρώμης ἀρχιεπίσκοπος μὲ τὰ: «Ἳσα πρεσβεῖα τιμῆς» ὡς τὸ ἀποστολικό κέντρο στὴν Ἀνατολή. 
δ) Τὰ «ἱσότιμα πρεσβεῖα» ἀκολουθούμενα ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς «Προγενέσεως» διαμοιράζουν τὴν κληρονομία τῆς «Προκαθήμενης Ἀρχῆς» σὲ ἑκάτερες τῶν περιοχῶν τῆς Οἰκουμένης, ἀπὸ τὴν ἀρχαιοπαράδοτη Παλαιὰ Ρώμη τῆς Δύσεως καὶ στὴν Νέα Ρώμη τῆς Ἀνατολῆς. 
ε) Ἑπομένως ὁ θεσπιστής γ΄ κανόνας θέτοντας τὴν «ἀρχὴ τῆς «Προγενέσεως» τῆς ἀποστολικῆς διαδοχῆς παραδίδει καὶ τὴν ὃλη ἱερὴ ἐμπειρία τῆς ἀποστολικῆς κληρονομίας περὶ τῆς ἀκριβοῦς πίστεως τῆς Έκκλησίας ποὺ γίνεται καὶ ἡ γενεσιουργὸς αἰτία τῆς «Τάξεως τῶν Θρόνων», αὐτῆς ποὺ ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους ποὺ ἀκολούθησαν. Ἡ ἀνύψωση καὶ ἐπέκταση τοῦ κύρους τοῦ Θρόνου τῆς Βασιλεύουσας δὲν εἶναι ἀπλὴ χορηγία δευτεροτόκιων μέσα στὰ Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας γιὰ λειτουργικοὺς λόγους. Ἡ σύνδεσή της μὲ τὴν σημαντικὴ ἀρχὴ τῆς «Προγενέσεως» στηρίζει ἐκ παλαιοῦ τὰ ὑφιστάμενα προνόμια του «Πρώτου» τῆς κατά τόπους Έκκλησίας γιὰ νὰ προστατεύει τὴν εὐαίσθητη ἑνότητα τοῦ σώματός της ἀπὸ τὸν μερισμόν γιὰ ἀλλότριους στόχους ἀπὸ τὴ Σωτηρία τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὴν ἀποστολικὴ ἐντολὴ «πάντα εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω» (Α΄Κορ.ιδ΄40). Αὐτὸ πόρρω ἀπέχει ἀπὸ τὸ νὰ εἶναι ἐκδήλωση κάποιου «παπικοῦ» αὐταρχισμοῦ μεσαιωνικῆς ἐκδόσεως. Ἡ παρέμβαση αὐτὴ ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὴ ρητὴ ἐντολὴ τοῦ Κυρίου πρὸς τὸν Πέτρο: «καὶ σύ ποτὲ ἐπιστρέψας στήριξον τοὺς ἀδελφοὺς σου» (Λουκ.κβ΄32). 
Μετὰ τὴν ἀπόφανση αὐτὴ τῆς Β΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἀρχίζει προοδευτικὰ καὶ ἡ διακονία τοῦ δευτερεύοντος θρόνου στὸ νὰ ἐπιβλέπει ὃπου ἁπλωνόταν καὶ ἠ δικαστικὴ κρίση καὶ συμβολή του γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων. Ἡ ἀπόφανση αὐτὴ τῆς Β΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἂρχισε νὰ ἐφαρμόζεται εὐθύς ἀμέσως ἀπὸ τὸν διάδοχο τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου στὸ θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως Νεκτάριο (381-397), ὁ ὁποῖος λόγω τῆς ὁμόφωνης ἀμέσου ἐκλογῆς του, εὐθὺς τιμήθηκε καὶ μὲ τὴ προεδρία τῆς Συνόδου παρουσία μάλιστα τοῦ πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Τιμόθεου τοῦ Ἀκτήμονα (381-385) - (Ράλλη καὶ Ποτλῆ. «Σύνταγμα Θείων καὶ Ἱερῶν Κανόνων».τ.Β΄, σ.173). Οἱ μεταβαίνοντες ἐπίσκοποι στὴ Πόλη κατὰ τὴν τάξη ἐνημέρωναν τὸν ἀρχιεπίσκοπό της γιὰ τοὺς λόγους τῆς ἀφίξεώς τους καὶ ζητοῦσαν τὴ συμβουλὴ καὶ μεσολάβησή του νὰ συναντήσουν τον αὐτοκράτορα καὶ τοὺς ἁρμόδιους παραγόντες καὶ γι’ αὐτὸ πολλοὶ παρέτειναν τὴν ἐκεῖ παραμονή τους μέχρι τὴν ἐπίλυση τῶν ζητημάτων τους (Ρ.καὶ Π. «Σύνταγμα» τ.Α΄ σελ.149-151). Ἡ διαμονή αὐτὴ συντέλεσε στὶς μεταξύ τους γνωριμίες γιὰ τὴν ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων καὶ τὴ διαμόρφωση τῆς «διαγνώμης» πρὸς ἐπίλυση τῶν προβλημάτων τῆς Ἐκκλησίας. Μὲ τὰ χρόνια αὐτὲς οἱ ἂτυπες συναντήσεις ἀπέδειξαν τὴ χρησιμότητα συστάσεως ἱεροῦ συμβουλευτικοῦ σώματος συνεργασίας περὶ τὸν Πατριάρχη τῶν ἒμπειρων ἀρχιερέων καὶ καθιερωθηκε ὡς ἒθος ἡ σύσταση τῆς «Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς Ἐνδημοῦσης Συνόδου» γιὰ νὰ εἶναι καὶ ὁ κανονικὸς ἐκφραστὴς τῆς σοφίας καὶ κληρονομίας τῆς «Προγενέσεως» τοῦ Θρόνου. Ἡ ἐκλογὴ τῶν συνδιοικητῶν αὐτῆς τῆς Πατριαρχικής Συνόδου εἶναι ἀναφαίρετο προνόμιο τοῦ Πατριάρχου της καθὼς καὶ ὁ χαρακτήρας της γιά νὰ στηρίζει τὴν ὑπευθυνότητά του στὴν ἐκτἐλεση τῶν καθηκόντων του δεδομένου ὃτι τὸ σεπτὸν πρόσωπό του εἶναι ἡ «Πηγὴ τῆς Εὐσεβείας μας» κατὰ τὴν ὀρθόδοξη παράδοση. 
Ἡ πρώτη παρέμβαση τοῦ Οίκουμενικοῦ Θρόνου σὲ ὑπόθεση παλαίφατου Πατριαρχείου συμβαίνει σὲ Σύνοδο συνελθοῦσα στὴ βασιλεύουσα τὸ 397 πρὸς ἐξέταση τῆς ἒριδας τῶν δύο ἐπισκόπων τῆς Ἀραβίας: τοῦ Ἀγαπίου καὶ τοῦ Γαβαδίου ποὺ διεκδικούσαν ἀμφότεροι τὴν κυριότητα τῆς ἐπισκοπῆς Βὀστρων ποὺ τότε ἀνῆκε στὸ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας. Στὴ Σύνοδο αὐτὴ προεδρεύει ὁ Κων/πόλεως Νεκτάριος καὶ συμπαρίστανται ὁ Ἀλεξανδρείας Θεόφιλος (385-412) και ὁ Ἀντιοχείας Φλαβιανός Α΄(380-403). Ἀπὸ αὐτὴ τὴ Σύνοδο τότε κανονίστηκε νὰ μὴ δικάζεται ἐπίσκοπος ἢ καὶ νὰ καθαιρεῖται ὑπὸ δύο ἢ τριῶν ἐπισκόπων ἀλλὰ ἂν είναι δυνατόν ὑφ’ὃλων τῶν ἐπισκόπων τῆς αὐτῆς διοικήσεως. (Βλ. ἀνωτ: Σύνταγμα.τ.Γ΄. σ.627-28). Τότε πρὸς προστασία τῆς λειτουργίας τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ ἂξιους καί ἀνεπίληπτους ἱεράρχες, ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος (396-404) ἒχων τὴν κηδεμονία ὃλης τῆς τότε δικαιοδοσίας τῆς Νέας Ρώμης στὴ Θράκη, στὴν Ἀσία καὶ στὸν Πόντο, συγκάλεσε τὴν Ἐνδημούσα Σύνοδό του περὶ τὸ 400 καὶ πληροφορηθεὶς ὃτι οἱ Ἐκκλησίες τῆς Ἀσίας ἐκυβερνῶντο ἀπὸ ἀναξίους ἐπισκόπους ἀποφάσισε τὴ κανονικὴ παρέμβασή του. Αὐτὸ συνέβη μετὰ ἀπὸ τὸ σχετικὸ ψήφισμα τῶν Μικρασιατῶν χριστιανῶν: «Ἐπειδὴ ἐν τοῖς ἒμπροσθεν χρόνοις φύρδην οἳ τε θεσμοὶ καὶ ἡμεῖς ἐποιμάνθημεν, ἀξιοῦμεν σου τὴν τιμιότητα κατελθοῦσαν τύπον ἐπιθεῖναι θεόπεμπτον τῇ Ἐφεσίων ἐκκλησία, ἐκ μακρῶν τῶν χρόνων καταπονηθείση» (Migne P.G. 67, στ. 50). Μεταβαίνοντας μάλιστα στὴν Ἒφεσο διῆλθε ἀπὸ τὴν Νικομήδεια καὶ ὃταν διαπίστωσε τὴν ἀντικανονικὴ ἐκεῖ κατάσταση καθήρεσε τον μητροπολίτη Γερόντιο καὶ ὃταν ἒφθάσε στὴν Ἐξαρχία τῆς Ἀσίας ἐξήτασε τὴν κατηγορία ἐπὶ σιμωνία κατὰ τοῦ Ἐφέσου Ἀντωνίνου καὶ ἓξ ἐπισκόπων καὶ ἀποδειχθείσης τῆς καταγγελίας καθήρεσε καὶ ἐκεῖνον καὶ τοὺς ἐνόχους ἐπισκόπους καὶ ἐξέλεξε ἂλλους μὲ τὸ κανονικὸ κύρος Θρόνου του. (Βλ.Θεοδώρητου. Ἐκκλ. Ἱστορία σ.σ. 350-360 καὶ Σωζόμενου Ἐκκλ. Ἱστορία. βιβλ. Η΄. Κεφ. Στ΄.σ.σ.559). Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος γνώστης καὶ τῆς ἒριδας στὴν Ἱεραρχία τῆς Ἀντιόχειας συνήργησε στὴ κατάπαυσή της ὡς ἒχων την εὐθύνη τῶν ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων ἐφ’ ὃλης τῆς εὐρύτερης περιοχῆς στὴ Συρία καὶ στὴ Φοινίκη τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Οἱ διασκορπισμένοι ἀσκητὲς τῆς Νιτρίας παραπονοῦνται στὸν αὐτοκράτορα γιὰ τὴν αὐτοδικία τοῦ Ἀλεξανδρείας Θεοφίλου καὶ ἐκεῖνος παραπέμπει τὸ ζήτημα στὸν ἀρχιεπίσκοπο Ἰωάννη Χρυσόστομο καὶ γι’ αὐτὴ τὴ διατεταγμένη παρέμβαση ὁ Θεόφιλος ἀργότερα στράφηκε, μέ τὴ γνωστὴ συνωμοσία, κατὰ τοῦ Χρυσοστόμου. Ὁ διάδοχος τοῦ Χρυσοστόμου Ἀττικὸς ποὺ ἐκυβέρνησε τὴν Ἐκκλησία Κων/πόλεως τὸ 404-425 ἐπεξέτεινε τὴν κανονικὴ ἐπιστασία τοῦ Θρόνου του στὴν ὃλη δικαιοδοσία του καὶ ἐχειροτόνησε ἐπίσκοπο Φιλιππουπόλεως τὸν ρήτορα Συλβανὸ, τὸν ὁποῖον μετὰ τρία χρόνια μετέθεσε στὴν Τρωάδα. Ὁ Ἀττικός περιφρούρησε τὰ δίκαια τῆς καθέδρας του σὲ ὃλες τὶς διοικήσεις τῆς Θράκης, τῆς Ἀσίας καὶ τοῦ Πόντου καὶ ἐπέκτεινε τὴν ἐπιστασία του πρὸς δυσμὰς στὸ Ἰλλυρικὸ καὶ ὁ Μέγας Θεοδόσιος προσήρτησε τὸ Ἰλλυρικὸ στὸ ἀνατολικὸ ἣμισυ τῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας καὶ ἡ ὀρθοφρονοῦσα ἐξουσία περιέβαλε τὴν ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴ νομικὴ κατοχύρωσή προκειμένου νὰ διασφαλίζεται ἡ ὁμαλότητα στὸν ἐκκλησιαστικὸ βίο. Ὃταν μάλιστα τέθηκε τὸ θέμα κανονικῆς ἐκλογῆς τοῦ Κορίνθου Περιγένους οἱ ἐπίσκοποι τῆς Ἀχαΐας δυσαρεστημένοι ἀπὸ τὴν ἀπόφαση τοῦ Ρώμης Βονιφατίου Α΄ κατέφυγαν στὸν ἀρχιεπίσκοπο τῆς Νέας Ρώμης Ἀττικὸ ὁ ὁποῖος δικαίωσε τοὺς ἑλλαδικοὺς καὶ πέτυχε τὴν ἒκδοση διατάγματος τοῦ Μ.Θεοδοσίου καὶ αὐτὸ τὸ θέμα νὰ ἐπιλυθεῖ μόνον ὑπὸ Συνόδου ἑλλαδικῶν ἐπισκόπων, κάτι ποὺ ἐνισχύει καὶ ἐπεκτείνει τὸ κύρος τοῦ θρόνου στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο! Ὃπως ὁ Ἀττικὸς ἒλυσε τὴν ὑπόθεση τῶν ἑλλαδιτῶν ἐπισκόπων ἒτσι καὶ ἒλυσε τὶς διαφορὲς μεταξὺ τῶν ἐπισκόπων τῆς Φρυγίας Ἀγαπητοῦ καὶ Θεοδοσίου. Καὶ ὁ διάδοχός του Πρὀκλος (434-446) ἒμπρακτα συνέχισε τὴ διεύρυνση τῆς διακονίας του μὲ χειροτονίες ἐπισκόπων ὂχι μὀνον πρὸς Ἀνατολὰς στὴ Μ. Ἀσία ἀλλὰ καὶ πρὸς Δυσμὰς στὸ Ἰλλυρικὸ καὶ ἀπήντησε σὲ ἒκκληση τοῦ ἀντιοχειανοῦ ἐπισκόπου Ἀθανασίου καὶ ἐξετάσθηκε ἡ ὐπόθεσή του ὑπὸ τῆς Ἐνδημούσης του Συνόδου καὶ ἡ άπόφασή της κοινοποιήθηκε στὸν Ἀντιοχείας Δόμνον (444 ἒ.) μὲ τὴν παράκληση νὰ ἀναθεωρήσει τὴν ὑπόθεση τοῦ ἐπισκόπου Ἀθανασίου. Οἱ ἀντιοχειανοὶ παρέπεμψαν καὶ ἂλλη ὑπόθεση στὸν Πρόκλο πρὸς ἐπίλυση, ὃπως ἦταν ἠ ἐκλογὴ τοῦ Τύρου Εἰρηναίου ἐπειδὴ βαρυνόταν ἀπὸ τὴν κανονικὴ κατηγορία τοῦ δίγαμου. Τὸ κανονικό κύρος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου τὸ ἀνέδειξε ὁ Πρόκλος (436-446) καὶ ὀταν ἐχειροτόνησε τὸν ἒπαρχο Θαλάσσιο ἐπίσκοπο Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας. Ὁ διάδοχός του Φλαβιανὸς (446-449) μὲ τὴν Σύνοδό του ἐξήτασε σειρὰ ὑποθέσεων ἐπισκόπων καὶ μητροπολιτῶν τῆς Μ. Ἀσίας ἀκόμη δὲ καὶ κληρικῶν ἐκ τῆς Μεσοποταμίας μὴ ἱκανοποιηθέντων ἀπὸ τὸν Ἀντιοχείας Δόμνον σὲ σχέση μέ τὶς ἑτεροδιδασκαλίες τοῦ Ἐδέσσης Ἲβα. Οἱ Ἀντιοχειανοὶ φαίνεται πώς πάντα εἶχαν πολλὰ ἐσωτερικὰ προβλήματα ποὺ ἐπιβεβαίωναν τὴν ἐμπιστοσύνη τους στὴν εὐθυκρισία τοῦ Κων/πόλεως καὶ τῆς Συνόδου του. Ὁ Βηρυττοῦ Εὐστάθιος κατὰ τὴν ἒριδά του μὲ τὸν Τύρου Φώτιο προσέφυγε στὸν ἀρχιεπίσκοπο Ἀνατόλιο (449-458) καὶ τὸ θέμα τους ἀπησχόλησε καὶ τὴν Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τῆς Χαλκηδόνος. Ὃλοι οἱ διατελέσαντες διάδοχοι τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου ἦταν πεπεισμένοι γιὰ τὴν κανονικὴ εὐθύνη τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κων/πόλεως στὴ διατήρηση τῆς κανονικῆς τάξεως καὶ συνοχῆς χάριν τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας. Προσέξατε τὶ λέγει γιὰ αὐτὴ τῆν εὐθύνη «οὐ γὰρ χρήματα δίδοντας ἒστι λαβείν τὴν ἀρχήν ταύτην, ἀλλά τρόπον ἐπιδειξάμενον ἂριστον», (Migne PG. τ. 61 σελ.507-12). Ποὺ νὰ εἶχαν ποτὲ συμβεῖ τὰ τρέχοντα γεγονότα γιὰ νὰ ἀθετηθεῖ τὸ καθῆκον τοῦ Πατριάρχου μας – καὶ νὰ μονιμοποιηθεῖ ἡ άταξία στην Οὐκρανία! Οἱ Μοσχοβῖτες ἐν ἀγνοία τοῦ ὀρθοδόξου ρωσικοῦ λαοῦ ἐπιχειροῦν τὸ ἒγκλημα τῆς μητροκτονίας φοβούμενοι μήπως χάσουν τὶς «ψευδοεξαρχίες» τους καὶ ἀπειλοῦν τοὺς ὁμόδοξους δωρεολῆπτες μὲ τὰ «ἂδηλα καὶ κρύφια» τῶν προσωπικῶν δεδομένων τους καὶ μὲ τὴ περικοπή τῶν χορηγιῶν τους! Ἡ Ἐκκλησία τῶν ἐθνοφυλετικῶν ψευδαισθήσεων καταρρέει.
Α.Π.

10/15/2018

Η ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ


Βρέθηκα στο Έξετερ της Αγγλίας στα δεκαοχτώ μου, φοιτητής στο πανεπιστήμιό του. Πρώτη μου προτεραιότητα ήταν να βρω Ορθόδοξη εκκλησία, να εκκλησιάζομαι. Εξεπλάγην όταν μου μετέφεραν ότι η Ορθόδοξη εκκλησία της Αγίας Άννης βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τις εστίες όπου διέμενα, στην οδό St Sidwell: αντίκρυ μου έβλεπα, από το παράθυρό μου, ένα πέτρινο εκκλησάκι, γοτθικού ρυθμού, κατάμαυρο από την υγρασία, και όχι έναν Ορθόδοξο ναό από αυτούς που συνηθίζουμε στις πατρίδες μας. Πετάχτηκα απέναντι, και διάβασα το πρόγραμμα των ακολουθιών, πάνω στην παλαιά ξύλινη πόρτα. Το φθινοπωρινό κρύο και υγρό πρωινό της Κυριακής με βρήκε έξω από την πόρτα της Αγίας Άννης: ήδη άκουγα όμορφες μελωδίες, η ένταση των οποίων αυξήθηκε όταν άνοιξα την πόρτα, και τι αντίκρυσα: ζεστασιά, ένα όμορφο εκκλησίασμα με φωτεινά πρόσωπα, που συμμετείχε σε όλη την ακολουθία, χωρίς ίχνος κούρασης και βαρεμάρας. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν αγάπη για τον Χριστό, για την Εκκλησία Του: ήταν μέλη του Σώματός Του. Από εκείνη την μέρα, δεν σταμάτησα να εκκλησιάζομαι σε αυτή την μικρή όαση, όπου για πρώτη φορά ίσως μεταλάμβανα και ένιωθα όλο το εκκλησίασμα ως κομμάτι του εαυτού μου. 
Δεν μπορώ πια να ανακαλέσω την ακριβή ημερομηνία, αλλά θυμάμαι ότι μια Κυριακή τοποθετήθηκε στο Νάρθηκα η φωτογραφία του Οικουμενικού μας Πατριάρχη, κ.κ. Βαρθολομαίου, να προσκυνά και να ευλογεί αυτή την ενορία, ενόψει της τιμητικής διάκρισης του πανεπιστημίου του Έξετερ στο πρόσωπό του. Ένιωσα μεγάλη χαρά, διότι αν και η εκκλησία αυτή ήταν "ρωσική", θεωρήθηκε μεγάλη τιμή η επίσκεψη του Πατριάρχου μας, σε αντιδιαστολή με την από τότε επιθετική και σχισματική ρητορική του Πατριαρχείου Μόσχας και Πασών των Ρωσιών. 
Πνευματικός πατήρ της ενορίας μας υπήρξε μια μεγάλη ορθόδοξη μορφή, ο μητροπολίτης Αντώνιος του Σουρόζ. Θυμάμαι, από τα παιδικά μου χρόνια, βιβλία αυτού του γέροντος να παρελαύνουν στο σπίτι μας: βιβλία εμπνευσμένα, τα οποία ανακάλυπτα στα εφηβικά μου χρόνια. Μου πήρε καιρό να καταλάβω ότι δεν βρέθηκα στο Έξετερ τόσο τυχαία, όσο πίστευα στην αρχή. 
Ο μητροπολίτης Αντώνιος εκοιμήθη το 2003, όταν έφυγα από το Έξετερ για την επόμενή μου στάση. Αποχωρίστηκα την Αγία Άννα με μεγάλη θλίψη: πού θα ξανάκανα τέτοια Χριστούγεννα, τέτοιο Πάσχα, με μια τράπεζα αγάπης, μετά τον εκκλησιασμό, όπου ένιωθα πραγματικό μέλος μιας Κοινότητας προσωπικοτήτων. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω αυτό το αίσθημα, πρέπει να διεκδικήσετε να εκκλησιαστείτε στην Αγία Άννα του Έξετερ, για να με καταλάβετε! Δυστυχώς, όταν ακριβώς εκοιμήθη ο μεγάλος αυτός Γέροντας, τότε ξεκίνησε και η σκληρή επίθεση από την Μόσχα, έναντι της ρωσικής Διασποράς που δεν δήλωνε διοικητική υποταγή: μια επίθεση, όπου γνώρισε μεγάλη αντίσταση. Διότι η Μόσχα δεν υπολόγισε ότι στην τοπική ρωσική Εκκλησία του Σουρόζ, είχαν ήδη ενταχθεί άνθρωποι άλλων δογμάτων και θρησκειών, όπου βαπτίστηκαν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, έχοντας πλήρη συναίσθηση του τρομερού αυτού Μυστηρίου. Τέτοιους ανθρώπους, τέτοιες ψυχές, δεν τους αγγίζει το εκκοσμικευμένο πνεύμα ενός υπουργείου εξωτερικών ενός πατριαρχείου, όσο "ισχυρού" και να δηλώνει. 
Για την μετωπική σύγκρουση του Πατριαρχείου Μόσχας και Πασών των Ρωσιών, ενδεικτικό είναι το κείμενο του αρχιδιακόνου Peter Scorer, από το Έξετερ, με τίτλο Current Developments in the Relationship between the Moscow Patriarchate and the Russian Orthodox Diocese in the UK, το οποίο μπορεί κανείς να βρεί διαδικτυακά, και στο οποίο αποκαλύπτεται η τακτική του υπουργού εξωτερικού του ρωσικού Πατριαρχείου, που δεν είναι σχισματική μόνο ως προς την Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, αλλά και προς τον ίδιο τον ρωσικό λαό της Διασποράς. 
Για να μην με θεωρήσει ο αναγνώστης ως αντι-Ρώσο, κάτι που θα θεωρούσαν ως αστειότητα οι κοντινοί μου άνθρωποι, που γνωρίζουν την ρωσοφιλία μου, θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Η αγάπη μου για τον ρωσικό πολιτισμό είναι αδιαπραγμάτευτη. Η μητέρα μου μού διάβαζε Ντοστογιέβσκυ για να κοιμηθώ. Επί χρόνια παρακολουθούσαμε το κανάλι Soyuz, της επισκοπής του Αικατερίνμπουργκ, με τις ακολουθίες σε απευθείας μετάδοση, και τις τόσο όμορφες εκπομπές για την Ορθοδοξία. Δύο φορές αξιώθηκα να επισκεφθώ τα άγια χώματα της Ρωσίας, και να βρεθώ στα προσκυνήματά της. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τους παλαιούς ναούς του Μεγάλου Νόβγκοροντ, την μυρωδιά των κέδρων, τις εικόνες του Αντρέι Ρουμπλιώβ. Δεν μπορώ όμως να μην απαντήσω, ως ελάχιστος και ασήμαντος άνθρωπος από την μια, αλλά ως μέλος τους Σώματος του Χριστού από την άλλη, στις συκοφαντίες της επίσημης ρωσικής Εκκλησίας σε βάρος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Παρατήρησα, με τα χρόνια, ότι τα ρωσικά τηλεοπτικά προγράμματα δεν αναφέρονται στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Σαν να μην υπάρχει, ένα πράγμα! Ακόμα και στην ταινία του ηγουμένου Τύχωνος Σεβκουνώφ, "Το βυζαντινό μάθημα", δεν υπήρχε η παραμικρή αναφορά στην ρωμαϊκή Ορθόδοξη Κοινότητα της Πόλης! Είναι χαρακτηριστικός ο επίλογος, όπου η Ορθόδοξη παράδοση "αποχωρεί" από την αιώνια Πόλη, και βρίσκεται σ’ ένα χιονισμένο εκκλησάκι, κάπου στον Βορά, μέσα στην ζεστασιά μιας ρωσικής ενορίας. Μα, τέτοια ασχετοσύνη πια;! Να μου επιτρέψετε την αγανάκτηση, και να με συγχωρέσετε για μια ακόμα αναφορά στην ταπεινότητά μου μια ακόμη προσωπική αναφορά: ως γόνος Τραπεζουντίων και Κωνσταντινουπολιτών (Μπαλουκλιωτών) από τον πατέρα μου, δεν μπορώ παρά να μην πάρω προσωπικά αυτή την συκοφαντία: Ρωμαίοι Χριστιανοί, Ορθόδοξοι, υπήρχαν πολυάριθμοι στην Πόλη, και το 1925 (η τότε απογραφή τους φέρνει ως την δεύτερη πληθυσμιακή ομάδα στην Πόλη), και το 1955, και το 1963. Από το 1964, αγαπητοί Πατέρες του ρωσικού Πατριαρχείου, άρχισε η συρρίκνωση του ρωμαϊκού πληθυσμού, με τις τότε απελάσεις, λόγω της πολιτικής αστάθειας. Σίγουρα δεν μπορούσατε να βοηθήσετε τότε, διότι βρισκόσαστε υπό κομμουνιστικό καθεστώς, όμως τώρα χτυπάτε με μανία τους ολιγάριθμους καταγεγραμμένους Ρωμαίους, όπως σας χτυπούσε κάποτε το κομμουνιστικό καθεστώς, και συγκρίνετε αριθμητικά τα εκκλησιάσματα: λες και η Ορθοδοξία αναφέρεται μόνον στους ζωντανούς... λές και δεν συμπεριλαμβάνει τους κεκοιμημένους και τους αγέννητους! 
Σεβαστοί Πατέρες του ρωσικού Πατριαρχείου, στην Μόσχα: η Ρωμηοσύνη υπάρχει, ζει, μέσα από τους κεκοιμημένους της, τους ζώντες και τους αγέννητους της. Η σημερινή Τουρκία είναι ένα Κράτος, το οποίο φιλοξενεί την Ορθοδοξία και φιλοξενείται από αυτήν, στα χώματα που την γέννησαν και την αναγέννησαν. Αναρίθμητοι Τούρκοι Μουσουλμάνοι κατακλύζουν τα ρωμαϊκά προσκυνήματα, όχι μόνον στην Πόλη και στα Πριγκηποννήσια, αλλά σε ολόκληρη την τουρκική Επικράτεια. Διότι ο σημερινός κάτοικος της Τουρκίας βιώνει την ρωμηοσύνη ως κομμάτι της υπόστασής του. Γι’ αυτό και Τούρκοι αρχαιολόγοι αναστηλώνουν τα μνημεία και τα προσκυνήματα, με έναν τρόπο και με ευλάβεια που δεν έχω δεί ποτέ σε δυτικό κράτος. Γι’ αυτό και αποκαλύπτονται νέες τοιχογραφίες και ψηφιδωτά, και αναδεικνύονται σε ολόκληρη την Επικράτεια του τουρκικού Κράτους. Αυτά αποσιωπάτε, αυτά αποφεύγετε να αναδείξετε εσείς, σεβαστοί Πατέρες, στο ρωσικό ποίμνιο, διότι –απ’ ό,τι καταλαβαίνει η ταπεινότητά μου- δεν φαίνεται να ενδιαφέρεστε τόσο για την πνευματική ανάσταση της Ορθόδοξης Οικουμένης, αλλά για την καθιέρωση μιας ρωσικής πρωτοκαθεδρίας! Μήπως κάνουμε λάθος; 
Η μακάρια Άννα Νοταρά, κόρη του μεγάλου Δουκός της Κωνσταντινούπολης, Λουκά Νοταρά, έγραφε μεταξύ άλλων στην διαθήκη της στην Βενετία, μετά την Άλωση: 
Πρώτον. Να με μνημονεύουν εμέ και τους αυθέντας τους γονείς μου και τους εδικούς μου κατά την τάξιν των Ρωμαίων Χριστιανών. Ακόμη, να κτίσουν ή να καλλιεργήσουν μίαν εκκλησίαν ρωμαίϊκην εις τους τόπους της αυθεντίας της Βενετίας, με τρόπον ότι πάντοτε και αιωνίως να είναι ρωμαίϊκα και εις ιερείς Ρωμαίους, χωρίς αναντιότιτι, δια τας ψυχάς των αυθεντών των γοναίων μου και των εδικών μου και δια την ημετέραν ψυχήν. Ακόμη, να εξαγοράσουν έναν αμάλωτον από τους Τούρκους, Χριστιανόν, και να τον ελευθερώσουν για την ψυχήν της κερα Φροσύνης, της αδερφής μου, καθώς το επάφεικεν εν τη ώρα του θανάτου αυτής. 
Πέντε αιώνες έχουν περάσει, και η κυρα-Άννα η Νοταρά μνημονεύεται ακόμα κατά την τάξιν των Ρωμαίων Χριστιανών, στην ρωμαϊκή εκκλησία η οποία θεμελίωσε με την περιουσία της, με λειτουργία στα ρωμαίϊκα και ιερείς Ρωμαίους. 
Και όλοι όσοι μεταλαμβάνουμε από το ίδιο Ποτήριο, Σώμα Χριστού, κεκοιμημένοι, ζωντανοί και αγέννητοι, δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι έτσι θα γίνεται, όπως το επιθύμησε η κυρα-Άννα Νοταρά, μέχρι το τέλος του Κόσμου. Διότι η Ρωμηοσύνη δεν είναι εθνοτική ταυτότητα, αλλά Υπόσταση, σεβαστοί Πατέρες του ρωσικού Πατριαρχείου.
Κυριάκος Παπαδόπουλος 
Επίκουρος Καθ. Kuwait University

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ (ΒΙΝΤΕΟ)


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ξεκίνησε χθες, 14 Οκτωβρίου 2018, την περιοδεία του στον Πόντο, από την ιστορική Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Παναγίας Σουμελά. 
Τον Πατριάρχη υποδέχθηκαν με εγκαρδιότητα οι τοπικές αρχές και οι ντόπιοι κάτοικοι, ενώ την επίσκεψή Του κάλυψαν και τα Τουρκικά ΜΜΕ. 
Ο Πατριάρχης συνοδεύεται από τους Μητροπολίτες Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβα, Δράμας Παύλο, τον ηγούμενο της Μονής του Διονυσίου του Αγίου Όρους, τον υπογραμματέα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, Διάκονο Γρηγόριο και τον δημοσιογράφο - φωτογράφο Νικόλαο Μαγγίνα. 


10/14/2018

ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ 150 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΦΕΡΙΚΙΟΪ


ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΦΕΡΙΚΙΟÏ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΩΝ 
ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ 
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 1868-2018 
ΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΜΑΘΗΤΩΝ & ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 
Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται ὅτι, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῶν ἑορτασμῶν τῶν ἑκατόν πεντήκοντα ἐτῶν ἀπό ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος ἡμῶν, θά πραγματοποιηθῇ συνάντηση, τῶν ἀγαπητῶν Μαθητῶν καί Ἀποφοίτων τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Φερίκιοϊ, καί Συνεστίασις, τό Σάββατον, 20ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., ἀπό 17ης μέχρι 19ης, εἰς τήν Κεντρικήν Αἴθουσα τοῦ ἀνακαινισμένου κτηρίου τῆς Παλαιᾶς Σχολῆς. 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Κυριακή, 21ην Ὀκτωβρίου 2018 τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῶν ἑορτασμῶν τῶν ἑκατόν πεντήκοντα ἐτῶν ἀπό ἀνεγέρσεως τοῦ καθ’ ἡμᾶς Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

Ο Πατριάρχης με τους Μητροπολίτες Νεαπόλεως και Δράμας από παλαιότεοο προσκύνημα στον Πόντο
φωτ. Αρχείου: Νικόλαος Μαγγίνας

Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον 
Ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου εἰς τήν Παναγίαν Σουμελᾶ 
Σήμερον Κυριακήν, 14ην τ.μ. Ὀκτωβρίου (2018), ἡ Ἀ. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη ἀεροπορικῶς εἰς Τραπεζοῦντα, ὅπου θά ἐπισκεφθῇ τήν ἀνακαινισθεῖσαν κατά τά τελευταῖα ἔτη ἱστορικήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Σουμελᾶ εἰς τήν περιοχήν τῆς Ματσούκας, ἐν ὄψει καί τῆς τελεσθησομένης ἐν αὐτῇ, σύν Θεῷ, Θείας Λειτουργίας κατά τήν ἐορτήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (15. 8. 2019). 
Ἐκ Τραπεζοῦντος ὁ Πατριάρχης θά συνεχίσῃ τήν προσκυνηματικήν πορείαν Του πρός Σαμψοῦντα, Νεοκαισάρειαν, Μπάφραν, Σινώπην καί τά περίχωρά των, ὅπου θά ἐπισκεφθῇ παλαιούς Ἱερούς Ναούς καί Μονάς καί ἀρχαιολογικούς χώρους. 
Τόν Πατριάρχην συνοδεύουν κατά τό ταξίδιον τοῦτο οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας καί Δράμας κ. Παῦλος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Πέτρος, Καθηγούμενος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Διονυσίου, ὁ Πανοσιολ. Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Διάκονος κ. Γρηγόριος καί ὁ Δημοσιογράφος καί Φωτογράφος Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας. 
Ἡ ἐπιστροφή εἰς τήν Πόλιν προβλέπεται διά τήν 18ην τ.μ..

10/13/2018

Οι εκδόσεις της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης


Ο Ηγούμενος της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης Μητροπολίτης Προύσης κ. Ελπιδοφόρος παρουσίασε στον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίο τις πρόσφατες εκδόσεις της. 
Οι εκδόσεις έχουν ξεκινήσει από το 2011, έτος ανάληψης της Ηγουμενίας από τον Σεβ. κ. Ελπιδοφόρο. 
Πρώτη ήταν η έκδοση των πρακτικών του Διεθνούς Μουσικολογικού Συνεδρίου που συνήλθε στη Χάλκη το έτος 2013 και έχει τον τίτλο «Ανατολικόν Μέλος». 
Ακολούθησε η έκδοση της μελέτης αποκαταστάσεως του κτιριακού συγκροτήματος της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Την μελέτη εκπόνησε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης επί της Πρυτανείας του Γιάννη Μυλόπουλου και εξεδόθη με χορηγία της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος. 
Το τρίτο βιβλίο της σειράς των εκδόσεων ήταν το έργο του Μητροπολίτη Ελπιδοφόρου με τίτλο «Ο Θεσμός της Συνάξεως των Ιεραρχών του Οικουμενικού Θρόνου» το έτος 2015. 
Στη συνέχεια εξεδόθη το έργο του Αρχιμ. Λαζάρου Θεοδοσίου μέ τίτλο «Θεολογική και γραμματολογική προσέγγιση των "Διαλόγων" του Αγίου Γρηγορίου του Διαλόγου». 
Η επόμενη έκδοση ήταν η εργασία του Ιωάννη Λαδά «Η διαμόρφωση του αυτοκεφάλου της Εκκλησίας Τσεχίας και Σλοβακίας», μία πρωτότυπη μελέτη βασισμένη εξ ολοκλήρου σε ανέκδοτο αρχειακό υλικό. 
Η σύγκληση ενός διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου στη Χάλκη με θέμα το πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Μιχαήλ απέδωσαν τρεις ακόμα εκδόσεις. Οι δύο ήταν το έργο του Αρχιμ. Μακαρίου Νιάκαρου με θέμα «Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Μιχαήλ Κωνσταντινίδης», στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Τρίτο ήταν τα πρακτικά του ως άνω συνεδρίου. 


Τελευταίες, του έτους 2018, ήταν οι εκδόσεις τριών έργων του Μητροπολίτου Προύσης με τίτλους: - «Οι Πατριάρχες της Χάλκης. Τόμος Α´, 1844-1901», όπου παρουσιάζονται οι πατριαρχίες του Θρόνου της Κωνσταντινουπόλεως από την ίδρυση της Θεολογικής Σχολής (1844) μέχρι σήμερα. - «Οικουμενικό Πατριαρχείο, Διορθόδοξες Σχέσεις και Διαχριστιανική Μαρτυρία», μία συλλογή των επιστημονικών άρθρων και διαφόρων εισηγήσεών του σε συνέδρια και ημερίδες. - «Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην Ουκρανία: Ιούλιος 2008», μία αναλυτική παρουσίαση των προηγηθέντων της επισκέψεως γεγονότων, της ίδιας της επισκέψεως και των συνεπειών της στην εξέλιξη των διορθοδόξων σχέσεων και του ουκρανικού εκκλησιαστικού ζητήματος πιο συγκεκριμένα. 
Τέλος, ο εκ των κληρικών της Μητροπόλεως Προύσης Αρχιμ. Χαράλαμπος Νίτσεφ μετέφρασε για πρώτη φορά στη βουλγαρική γλώσσα τα πρακτικά της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου του έτους 1872, η οποία καταδίκασε τον εθνοφυλετισμό. 


Πέραν των βιβλίων, η Θεολογική Σχολή της Χάλκης εισήλθε και στον χώρο των οπτικοακουστικών και των μουσικών εκδόσεων, με: - το CD με τίτλο «Οι φωνές της Χάλκης», όπου δημοσιεύονται πρωτότυπες ηχογραφήσεις αποφοίτων της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, οι οποίοι ψάλλουν με το μοναδικό και χαρακτηριστικό δικό της ύφος. - την ταινία με θέμα τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης «Ανάμεσα σε δύο κόσμους». 
Αξίζει να αναφερθεί και η ετήσια έκδοση εγκολπίου Ημερολογίου, αφιερωμένου κάθε φορά σε μία προσωπικότητα της Θεολογικής Σχολής, η οποία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ιστορία της. 
Το εφετεινό Ημερολόγιο του έτους 2018 ήταν αφιερωμένο στον Φιλόθεο Βρυέννιο, ενώ του επομένου έτους θα αφιερωθεί στον πρώτο Ηγούμενο μετά το κλείσιμο της Σχολής, τον Μητροπολίτη Θεοδωρουπόλεως Γερμανό Αθανασιάδη.


ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (13 Οκτωβρίου 2018)ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 13ης Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἐμμανουήλ Κωστίδου καί Δανάης Βασι-λάκη, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, τελεσθέντας ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου. 
* * * 
Ἀκολούθως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Βενιαμίν τοῦ Διακόνου, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἐν αὐτῇ ἀναπαυομένου ἀοιδίμου Προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Βενιαμίν, μνημονεύσας καί τόν ἀοίδιμον Πατριάρχην Διονύσιον Ε’, ἐπί τῇ διαγενομένῃ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσι-ολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Προδόμου Ἀναστασιάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Φερίκιοϊ, καί κ. Σαμουήλ Ἐφφέ, Ἐφημερίου αὐτοῦ, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντίνου Σανταλτζίδου, Ἄρχοντος Ἐξάρχου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάξης Ἐκκλησίας, Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, προσκαλέσαντας Αὐτόν ἵνα προστῇ τῶν λατρευτικῶν ἐπετειακῶν ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ συμπληρώσει 150ετίας ἀπό τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ ἄνω Ἱ. Ναοῦ, τήν Κυριακήν, 21ην τ.μ.. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Σγουράκη, ἐκ Χανίων Κρήτης. 
- Tόν Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχην κ. Βενιαμίν, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Φιλόθεον Κελεπούρην, νέον Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Προπόδων Ταταούλων. 
- Τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν κ. Γερμανόν, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Τατάρνης Εὐρυτανίας, ἐπιδώσαντα Αὐτῷ τό πρότριτα ποιηθέν ὑπ’ αὐτοῦ «Νέον Θεοτοκάριον», μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Λαζάρου Ἀποστολίδου, Συνεργάτου τοῦ Ἐκδοτικοῦ Οἴκου «Ἑπτάλοφος», ἐξ Ἀθηνῶν. 
-  Τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Χριστοδούλην καί Πανσέμνην, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Εἰκοσιφοινίσσης Δράμας, ἐπί τῇ ἀναλήψει διακονίας παρά τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Δραγομάνοβιτς, Δικηγόρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Λαγοῦ, Δημ. Ὑπαλλήλου, ἐκ Κερκύρας, καί τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς Παναγιώτας, Ἰδ. Ὑπαλλήλου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Στέφανον Γανωτῆν, Ἐκπαιδευτικόν, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Hasan Çarpar, Δικηγόρον, ἐντεῦθεν.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΖΑΠΟΡΟΖΙΕ ΛΟΥΚΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Ο μητροπολίτης Ζαπορόζιε Λουκάς λειτουργών στον Ι. Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών (Νοέμβριος 2017)

Του Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου 
Ο μητροπολίτης Ζαπορόζιε και Μελιτουπόλεως Λουκάς, της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας, μας έχει συνηθίσει από το παρελθόν σε …βαριές κουβέντες, σε σχέση με το Ουκρανικό ζήτημα. 
Μεταξύ άλλων: «Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα προκαλέσει το νέο ''Μεγάλο Σχίσμα'' όπως το 1054'', «ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος προσπαθεί να γίνει ο Πάπας της Ανατολής», και εντελώς πρόσφατα, "η απόφαση της Κωνσταντινούπολης είναι παρόμοια με την έκδοση πιστοποιητικού ζωής σε ένα πτώμα" ή «οι σχισματικοί έλαβαν μια απόφαση από την πρωτεύουσα μιας ισλαμικής χώρας, όπου οι Ορθόδοξοι εκεί είναι λιγότεροι και από το μικρότερη περιφέρεια της Ουκρανίας» και πως «θα ξεκινήσουν διαμαρτυρίες πιστών σε κεντρικές πλατείες διαφόρων πόλεων, σχετικά με τις αποφάσεις που ελήφθησαν για την Ουκρανία σε έδαφος Τουρκικό». 
Εάν ο μητροπολίτης Λουκάς πιστεύει αυτά που λέει, ότι δηλ. η απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου πάρθηκε σε «ισλαμική χώρα» και σε «έδαφος Τουρκικό» και άρα είναι προβληματική, ίσως θα έπρεπε να καταδικάσει και την υποστήριξη προς την Εκκλησία της Ρωσίας του Πατριάρχου Αλεξανδρείας Θεοδώρου, ο οποίος επίσης βρίσκεται σε ισλαμική χώρα, και βέβαια του Πατριαρχείου Αντιοχείας που κι αυτό σε ισλαμική χώρα υφίσταται. 
Αλλά ας έρθουμε στα …βαρύτερα του νόμου. 
Ας μας επιτρέψει ο μητροπολίτης Λουκάς να υπενθυμίσουμε σ’ αυτόν και στην Εκκλησία του τα ακόλουθα. 
Η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, ο Θρόνος του Κωνσταντινουπόλεως, είναι εκείνος που σας έδωσε την Ορθόδοξη πίστη και σας γλίτωσε από την ειδωλολατρεία, που σας έδωσε φώτα και τώρα του επιστρέφετε σκοτάδι, που έκανε το γένος σας άγιο και του αντιδωρίζετε ό,τι άγριο, που σας έμαθε τη γραφή για να έρθετε μετά από τόσους αιώνες και να γράφετε μόνο εις βάρος Του. 
Ο Θρόνος του Κωνσταντινουπόλεως, πολιτευόμενος στην από 17 αιώνες καθέδρα Του σήμερα, είναι Εκείνος που σας έδωσε την αυτοκεφαλία. Και τότε οι πολιτικές αρχές στα εδάφη αυτά ήταν ισλαμικές. Ο Θρόνος του Κωνσταντινουπόλεως σας ανύψωσε σε Πατριαρχική αξία. Και τότε στα εδάφη η πολιτική διοίκηση ήταν ισλαμική. Εκείνον υποσχεθήκατε να μνημονεύετε στον Τόμο αυτόν, αλλά γίνατε παραβάτες τελικά. Ο Θρόνος του Κωνσταντινουπόλεως σας έκανε ό, τι είστε, ένα νεώτερο Πατριαρχείο, υπό την κρίση μιας μέλλουσας Οικουμενικής Συνόδου. 
Ήρθατε με ξύλινες σχεδίες να επιτεθείτε στην Πόλη της Θεοτόκου και ακόμη μετά από τόσους αιώνες δεν αντιληφθήκατε πως αυτός ο Θρόνος στηρίζεται σε υπογραφές Πατέρων τόσων Συνόδων. Θέλατε πάντα αυτόν τον Θρόνο όμως! Θέλετε να έχετε λόγο και στα Πανάγια προσκυνήματα των Ιεροσολύμων. Από όπου νομίζετε θα πάρετε αξία τρέχετε! Όμως, η αξία προηγείται του Θεσμού. Δόθηκε σε αυτόν από τις Συνόδους η μεγάλη τιμή της υπερόριας δικαιοδοσίας, διότι κάποιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ήταν η τότε ελπίδα της εποχής! 
Μιλάτε για τον Θρόνο που σας γέννησε, σας έδωσε το πνευματικό γάλα, που σας έδωσε υπόσταση εκκλησιαστική, που σας έκανε εν Χριστώ ανθρώπους, λες και μιλάτε για τον χειρότερο εχθρό σας! Νομίζετε ότι θα διδάξετε αυτούς που σας δίδαξαν με κόπο, που δεν σας εξελλήνισαν, αλλά σεβάστηκαν την ιδιαιτερότητα του πολιτισμού του όποιου κι αν είχατε, και σεις τώρα έρχεστε να απαντήσετε με φαρμάκι! Αντί του ύδατος όξος. 
Πλανώνται πλάνην οικτράν όσοι σας πιστεύουν, όσοι σας νομίζουν ως σωτήρες της πίστης, όσοι προσβλέπουν στην τάχα συντηρητικότητα σας, θεωρώντας ότι είστε το μέλλον της Ορθόδοξης πίστης! 
Προσπαθείτε να διεισδύσετε στον ελλαδικό χώρο, γυρεύοντας να κατεβείτε στη Μεσόγειο! Αυτό θέλατε πάντα! Αυτό συνεχίζετε και τώρα. Χτίζετε ναούς ρωσικού ρυθμού σε μια Ελλάδα που είναι η γη του προ και μετά Χριστόν υψηλότατου πολιτισμού. 
Όμως περισσότερο από τις αντιλήψεις σας προβληματίζεται κανείς από τις μεθόδους σας! Παρακινούσατε τους αγώνες του 19ου αιώνος, με κίνητρο να βάλετε και σεις το πόδι σας στην Ελλάδα. Είναι θλιβεροί όσοι σας κοιτούν στα χέρια, διότι δεν έχουν ίχνος εσωτερικής αξιοπρέπειας! Μια ζωή προσπαθούσατε να εκμεταλλευτείτε με τέτοιους τρόπους τις δυσχέρειες της Ρωμηοσύνης. Δεν κάνατε τίποτε υπέρ αυτής. Μόνο μοιράζετε θαύματα, στάρετς και καμπάνες και έφτασαν, δυστυχώς, Έλληνες να σας θεωρούν και σωτήριο γένος εσάς που με εταιρείες και ιδρύματα «...ωφ» κοιτάτε να επεκτείνετε τον άκρατο ιμπεριαλισμό σας. 
Μετά την πτώση του Κομμουνισμού, η Εκκλησία σας απέκτησε μια ιδιαίτερη «αδυναμία» για τους αριθμούς προσδιορίζοντας το «ποιμαντικό» της έργο ανάλογα με τον όγκο των ναών, του πλήθους κλπ., μετατρέποντας ταυτόχρονα ακόμα και τη Θεία Λειτουργία σε πρόσφορο μέσο επιδείξεως δυνάμεως. Διότι πώς μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένη μια Θεία Λειτουργία σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση αν οι τηλεοπτικές κάμερες δεν έχουν να δείξουν ένα εκστασιασμένο πλήθος πολλών χιλιάδων, κάτι παρόμοιο με αυτό που βλέπουμε σε προεκλογικές εκδηλώσεις πολιτικών κομμάτων. Κι αυτή η αγάπη για τους αριθμούς, για το μεγάλο και το τεράστιο, δυστυχώς έχει «μολύνει» και τους πιστούς. 
Κάποιος από τους Ρώσους πιστούς, που είχαν την μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουν την Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στο Φανάρι, κατά την ειρηνική επίσκεψη του Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, παρατήρησε με ειλικρινή απογοήτευση: «Ωραία Λειτουργία, αλλά είχε μόνο 200 άτομα (!)», και συμπλήρωσε με προφανή ικανοποίηση, «καμία σύγκριση με τις δικές μας Πατριαρχικές Λειτουργίες!». 
Όμως, σ’ αυτό το ταπεινό Φανάρι, όπου, όπως λέτε, «οι Ορθόδοξοι είναι λιγότεροι και από το μικρότερη περιφέρεια της Ουκρανίας», προσβλέπει η χώρα σας, σεβασμιώτατε Λουκά, και ένα πολύ μεγάλο μέρος του ορθοδόξου ποιμνίου, για την θεραπεία της εκκλησιαστικής κατάστασης. Σ’ αυτό κατέφυγε η χώρα σας, ζητώντας λύση, ασχέτως αν εσείς εθελοτυφλείτε. Και, πιστέψτε με, είναι κρίμα να μην προφέρετε σωστά την πραγματικότητα. 
Κλείνοντας ας σας πω και μια διήγηση από τον πολιτισμό της χώρας όπου εδρεύει το Οικουμενικό Πατριαρχείο. 
Πήγε κάποτε ο γιος μιας νοικοκυρεμένης οικογένειας να σπουδάσει την στρατιωτική τέχνη. Μετά από χρόνια γύρισε στρατηγός στο αξίωμα στο πατρικό του. Ο πατέρας ήταν στη δουλειά. Χαιρέτισε τη μητέρα του, κάθισε στο σαλόνι με τη στολή όπως ήρθε, έβαλε και τα πόδια στο τραπέζι επάνω και περίμενε. Κάποια στιγμή επιστρέφει κατάκοπος ο σεβάσμιος πατέρας του. Εκείνος τον χαιρετά χωρίς καν να σηκωθεί από τη θέση και με τα πόδια όπως ήταν ψηλά, λέγοντας του: Πατέρα κοίτα! Έγινα στρατηγός! Και εκείνος του απαντά: Αλίμονο μου, παιδί μου, στρατηγός έγινες, άνθρωπος δεν έγινες!

Μία ανάγνωση της ανακοίνωσης του Οικουμενικού Πατριαρχείου για το ουκρανικό ζήτημα


Ιωάννου Ορφανουδάκη (- Φόσκωλου) 
OFS • Καθολική Δογματική Θεολογία, CSF • Φοιτητή Ορθόδοξης Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, ΑΠΘ • Μέλος της Futurium δεξαμενής σκέψης (think tank) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βρυξέλλες
Η ανάγνωση (ερμηνεία) της ανακοίνωσης της σύναξης της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου για το "Ουκρανικό" ζήτημα από την Ρωσική Εκκλησία και τους δορυφόρους της, μου θυμίζει την ανάγνωση (ερμηνεία) του περίφημου "filioque", όταν γνωστό σε όλους μας πλέον είναι πως η όλη αυτή δήθεν "θεολογία αντιπαράθεσης" έχει την αιτία της στην γλώσσα και την μετάφραση. 
Ως παράδειγμα ακόμα πιο εύκολο στην κατανόηση του, ώστε να κάνω τους Ρώσους και ρωσόφιλους να αναρωτηθούν την πραγματικότητα, θα μεταφέρω την δυσκολία της ανάγνωσης (ερμηνείας) που έδωσαν οι παλαιόπιστοι (Ρασκόλνικοι) της Ρωσίας στις λειτουργικές και εκκλησιαστικές μεταρρυθμίσεις του Πατριάρχη Νίκωνα το 1666-1667, με τα επίσης λιγότερο γνωστά, αλλά εξίσου περίφημα "рожденна, а не сотворенна" / "И в Духа Свѧтаго Господа истиннаго и Животворѧщаго" του Συμβόλου της Πίστεως (...αλλά / ...εκ Θεόν αληθινόν, αντίστοιχα) πάλι υπό μορφή δήθεν "θεολογικής αντιπαράθεσης" με αιτία και πάλι την γλώσσα και την μετάφραση, αυτή την φορά από την παλαιά Σλαβονική. 
Και οι δύο αυτές αναγνώσεις (ερμηνείες) οδήγησαν ή καλύτερα δικαιολόγησαν σχίσματα! 
Για ακόμα μια φορά σήμερα, διακρίνω μια άρνηση αποδοχής της πραγματικής ανάγνωσης (ερμηνείας) της ανακοίνωσης της Συνόδου του Οικουμενικού Θρόνου, με αποτέλεσμα την καθαρή και εξόφθαλμη πρόθεση του Ρωσικού Πατριαρχείου να δικαιολογήσει ένα σχίσμα με δική του αποκλειστική ευθύνη. 
Ας δούμε όμως λίγο τις λέξεις, την σύνταξη, τα νοήματα τους και την μετάφραση (ερμηνεία) της ανακοίνωσης της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Θρόνου για το ζήτημα της Ουκρανίας, στις 11 Οκτωβρίου 2018. 
Επιβεβαιώνεται πέραν πάσης αμφιβολίας η πρόθεση του Οικουμενικού Πατριαρχείου να εκδώσει Τόμο Αυτοκεφαλίας στην Ουκρανική επικράτεια σε μια Εκκλησιαστική Αρχή, χωρίς να ονομάζει καμία εκ των υφιστάμενων τριών. 
Επαναφέρει στην τάξη των αρχιερέων και ιερέων, καθώς και σε κανονική Κοινωνία τους παρατύπως αναθεματισμένους και καθηρημένους Ουκρανούς Ιεράρχες Φιλάρετο και Μακάριο, των δύο μέχρι και χθες σχισματικών Εκκλησιών της ουκρανικής επικρατείας, χωρίς να αναθεματίζει ή καθαιρεί ως έχων το κανονικό δικαίωμα τον Ιεράρχη, τους επισκόπους και τους ιερείς της Ουκρανικής Εκκλησίας του Πατριαρχείου της Μόσχας, για τις τόσες παραβιάσεις αιώνων τόσο στο κανονικό όσο και στο εκκλησιαστικό πεδίο. 
Αποφαίνεται, ως έχων το κανονικό δικαίωμα, την άρση της ισχύος του Συνοδικού Γράμματος του 1686 το οποίο εξυπηρετούσε τις τότε ποιμαντικές, διοικητικές και εκκλησιαστικές περιστάσεις, αφού προηγουμένως ενημερώνει για την απόφαση ανασύστασης Σταυροπήγιου του Οικουμενικού Θρόνου στην επικράτεια. 
Ζητά ευχόμενο και προσευχόμενο την διατήρηση της ειρήνης, την αποφυγή βίας και συγκρούσεων μεταξύ των τριών Αρχών και των ακολούθων τους, επικαλούμενο τον Κύριο, την Αγάπη και την ενότητα της Ανατολικής (Ορθόδοξης) Εκκλησίας.   
Αλήθεια υπάρχει κανείς που αναρωτιέται, τελικά, ποιος προωθεί την διαίρεση στους κόλπους της Ανατολικής (Ορθόδοξης) Εκκλησίας; 
Σίγουρα πάντως δεν είναι ούτε το Οικουμενικό Πατριαρχείο ούτε ο Οικουμενικός Πατριάρχης! 

10/12/2018

ΕΝΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ


ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΟΑΚ) 
Δελτίο Τύπου, 12-10-2018 
Διάλογος - Διακονία - Καταλλαγή 
Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από της ιδρύσεώς της (1968-2018) και έχοντας ως βασική αποστολή τη διαλογική μαρτυρία και τη λειτουργική διακονία της Ορθοδοξίας στο σύγχρονο κόσμο, ανακοινώνει την έκδοση επιστημονικού τόμου με τίτλο: «Διάλογος-Καταλλαγή-Διακονία». 
Στον εν λόγω επιστημονικό Τόμο συμπεριλαμβάνονται τριάντα πέντε επιστημονικές Μελέτες με συντάκτες πρόσωπα από τον Εκκλησιαστικό, Θεολογικό και Ακαδημαϊκό χώρο, προσωπικότητες που έχουν διακονήσει τον οικουμενικό διάλογο και έχουν συμβάλλει με τη δυναμική παρουσία και το επιστημονικό έργο τους στην παγκόσμια ειρήνη και την καταλλαγή. 
Χαιρετισμό απευθύνουν η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος Α΄, καθώς και Προκαθήμενοι των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Σκοπός είναι ο Τόμος αυτός να συνεισφέρει στο καθολικό έργο της ΟΑΚ, το οποίο αφορά την καλλιέργεια του πνεύματος του διαλόγου ανάμεσα στην Ορθοδοξία και στις άλλες Ομολογίες και Θρησκείες, ώστε το Ίδρυμα να συνεχίσει να αποτελεί χώρο διαλόγου και πνευματικής περισυλλογής στη διακονία του Θεού και των ανθρώπων. 
Πιο αναλυτικά, ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ξεκινά με Προλογικό Σημείωμα του Δρος Κωνσταντίνου Ζορμπά, Γενικού Διευθυντή της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, ενώ στον Τόμο υπάρχουν κείμενα της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου, κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλοχίου και Προέδρου της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, του Μακαριστού Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου κυρού Ειρηναίου και του Δρ Αλεξάνδρου Παπαδερού, εκ των Ιδρυτών της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου, του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Πεκίου, Μητροπολίτου Βελιγραδίου και Καρλοβικίου και Πατριάρχου Σερβίας κ. Ειρηναίου, του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου Β΄, του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Αναστασίου και του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη. Επιστημονικά Κείμενα προσέφεραν ο Μακαριώτατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. Θεόδωρος Β΄, Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΩΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΟΣΜΟ, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος Γ΄, Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΣΗΜΕΡΑ, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, O ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΥΘΗ-ΡΑΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, Επίκουρος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΚΑΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Γέρων Εφραίμ, Καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου, Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, ο Αιδεσιμολογιώτατος π. Γεώργιος Τσέτσης, Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ, ο Αιδεσιμολογιώτατος π. Pavel Anishchyk, Διευθυντής της Κοινωφελούς Οργάνωσης «Διεθνές Κέντρο για τη Χριστιανική Ευσπλαχνία και Αμοιβαία Συμπαράσταση» στη Μόσχα, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΣ ΑΥΤΟΥ, ο Δρ Fritz Erich Anhelm, Πολιτικός Επιστήμων, πρ. Διευθυντής της Ευαγγελικής Ακαδημίας του Λόκουμ, ΔΙΑΛΟΓΟΣ, ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ – ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 30 ΕΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΝΗΝΤΑΧΡΟΝΟ ΙΩΒΗΛΑΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ο Δρ Αθανάσιος Βλέτσης, πρ. Κοσμήτορας του Τμήματος Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου, ΚΑΤΑΝΟΩΝ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΙΣ ΠΑΡΟΞΥΣΜΟΝ ΑΓΑΠΗΣ (Ἑβρ., 10:24). Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΩΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΚΑΤΑΛΛΑΓΗΣ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΟΑΚ), η Δρ Πανδώρα Δημανοπούλου, Ερευνήτρια στο École des Ηautes Études en Sciences Sociales στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού, Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ο Δρ Ulrich Duchrοw, Ομότιμος Καθηγητής Συστηματικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης, Ιδρυτής του Δικτύου “Kairos Europa”, Η ΒΙΒΛΟΣ ΕΠΙΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ, ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ. ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΟΑΚ), ο Πανοσιολογιώτατος π. Heikki Theodoros Huttunen, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, η Δρ Gabriel Ingeborg, Καθηγήτρια Κοινωνικής Ηθικής στην Καθολική Θεολογική Σχολή στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΗΘΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ, ο Αιδεσιμολογιώτατος π. Viorel Ioniță, Επίτιμος Πατριαρχικός Σύμβουλος του Πατριαρχείου Ρουμανίας, ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ο Αιδεσιμολογιώτατος π. Andrzej Kuźma, Λέκτορας στο Τμήμα Πατρολογίας της Χριστιανικής Θεολογικής Σχολής Βαρσοβίας, Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ π. NICHOLAS AFANASYEV, ο Δρ Ιωάννης Καραβιδόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ ΜΕ ΔΥΤΙΚΟΥΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ΟΝ ΑΙΩΝΑ, ο Δρ Χρήστος Λούης Κίτσος, Ομότιμος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, η Δρ Ισμήνη Κριάρη, Πρύτανης Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΟΡΘΟΔΟΞH ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΒΙΟΗΘΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ, ο Δρ Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, Κοσμήτορας - Καθηγητής Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ – ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ, ο Δρ Γρηγόριος Λαρεντζάκης, Ομότιμος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Γκράτς, Άρχων Μέγας Πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΓΑΜΩΝ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ο Δρ Ευστάθιος Λιάντης, Ειδικός Γραμματέας Θρησκευτικής και Πολιτιστικής Διπλωματίας του ΥΠ.ΕΞ., ΑΠΟ ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ, ο Δρ Αθανάσιος Μπασδέκης, πρ. Αντιπρόσωπος του Γερμανικού Οικουμενικού Συμβουλίου Γερμανίας, Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ο Δρ Κωνσταντίνος Μυγδάλης, Σύμβουλος της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.), Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΩΣ ΧΩΡΟΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ, ο Δρ Απόστολος Β. Νικολαΐδης, Καθηγητής της Κοινωνιολογίας της Θρησκείας και της Κοινωνικής Ηθικής, Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ – ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ, ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ο Rev. Rüdiger Noll, Εκτελεστικός Γραμματέας των Ευαγγελικών Ακαδημιών της Γερμανίας και του Συνδέσμου των Ακαδημιών της Ευρώπης (Oikosnet Europe), Η ΕΥΡΩΠΗ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ, ο Δρ Ελευθέριος Ν. Οικονόμου, Ομότιμος Καθηγητής στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 2020 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 2050, ο Δρ Κωνσταντίνος Σιώμος, Ομότιμος Καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Max Planck Institute, ΦΩΣ: ΚΟΣΜΟΣ, ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΖΩΗ, ο Δρ Γεώργιος Σταυρουλάκης, Καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, ΑΚΑΔΗΜΙΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ή ΠΟΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ο Δρ Theodor Strohm, Ομότιμος Καθηγητής Θεολογίας, Φιλοσοφίας και Επιστήμης της Διακονίας στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ: ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, ο Εμμανουήλ Σφακιανάκης, Αντιστράτηγος ε.α. της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., Ιδρυτής του Ινστιτούτου για την Κυβερνοασφάλεια (CSI), ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΟ-ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ – ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΟΧΗΣ – ΤΙ ΜΕΛΛΕΙ ΓΕΝΕΣΘΑΙ, ο Δρ Εμμανουήλ Τσεσμελής, Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων του CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire), ΡΙΧΝΟΝΤΑΣ ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΣΥΜΠΑΝ, ο Δρ Στυλιανός Χ. Τσομπανίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ., ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ ΓΑΛΑΝΑΚΗ, ο Rev. Olav Fykse Tveit, Γενικός Γραμματέας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ – ΤΟ ΔΙΑΡΚΕΣ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ο Δρ Παναγιώτης Υφαντής, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ., ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ (RECEPTIVE ECUMENISM). 
O Τόμος αποτελεί ένα σημαντικό εγχειρίδιο για τις Θεολογικές Σχολές και άλλα εκκλησιαστικά και πανεπιστημιακά Ιδρύματα που επιθυμούν να γνωρίσουν τον ρόλο και τον θεσμό των Ακαδημιών στην Ελλάδα και την Ευρώπη, καθώς και τη σημασία του διαλόγου στην αντιμετώπιση των ποικίλων κοινωνικών και θεολογικών προβλημάτων. 
Το Ίδρυμα εκφράζει τις ευχαριστίες του, προς όλους όσοι ευγενώς συνέβαλαν στη σύνθεση του επετειακού Τόμου και όλως ιδιαιτέρως την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, τον Πανοσιολογιώτατο Καθηγούμενο αυτής Γέροντα Εφραίμ και τους συνεργάτες του, για την άριστη συνεργασία, καθώς χωρίς την ευγενή χορηγία της Μονής, η καλαίσθητη έκδοση του Τόμου δεν θα ήταν εφικτή.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (12 Οκτωβρίου 2018)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 12ης Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, καί Ἀρχιμανδρίτου κ. Κορνηλίου Ἀθανασάκη, μετέβη εἰς τήν Ἁγίαν Εἰρήνην καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ὑπό τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Πολωνίας διοργανωθεῖσαν συναυλίαν, ἐπί τoῖς ἑορτασμοῖς τῆς 100ετίας ἀπό τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Χώρας. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Τιμοθέου Ραϊλάκη, ἐκζητήσαντος τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων τοῦ Ἱερατικῶς Προϊσταμένου παρά τῇ Κοινότητι Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Βαφεοχωρίου. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κορνήλιον Ἀθανασάκην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου, ὑποψήφιον Διδάκτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Δημήτριον Μποτίνην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Θεοδώρου καί τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Εὐδοξίας Κουτσαφτάκη, Μουσικοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Γεδεών Βαρύτιμον, ἀδελφόν τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Κωστίδην, Δημοσιογράφον, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δανάης Βασιλάκη, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ἐκζητήσαντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν. 
- Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλλαίν Γκιούνμπεργκ, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Μαρίας Κυρατζοπούλου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παπαηλίαν, Σύμβουλον Ἐπιχειρήσεων, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Ἑλένης, Δικηγόρου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Δήμου, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. Χριστίνης Hanmer, ἐξ Οὐρουγουάης. 
- Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐξ Ἀργεντινῆς καί Χιλῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Ἄννης Τούμπα, Διευθυντρίας τοῦ Ταξειδωτικοῦ Πρακτορείου «Olivia Travel». 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βοσπορίου Μαγκαφᾶ, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Norio Ehara, Γεν. Προξένου τῆς Ἰαπωνίας ἐνταῦθα, ἀποχαιρετιστήριον δεξίωσιν, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ, ἐν τῇ ἐν Gümüşsuyu ἱστορικῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν Παρασκευήν, 12ην Ὀκτωβρίου.

Ο ΓΑΛΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ (ΒΙΝΤΕΟ)


O Mητροπολίτης Γαλλίας Εμμανουήλ ανακοινώνει την απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, για την Εκκλησία της Ουκρανίας (11 Oκτωβρίου 2018).

"Diaspora of the City: stories of cosmopolitanism from Istanbul and Athens"


Η δρ İlay Romain Örs υπήρξε Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Σχολή Κοινωνικών Ανθρωπιστικών Επιστημών (PhD Harvard 2006) του Πανεπιστημίου Κωνσταντινουπόλεως Bilgi και σήμερα διδάσκει στο Deree. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την πολιτιστική ταυτότητα, τις μειονότητες, τη μετανάστευση, τον κοσμοπολιτισμό και την αστική κοινωνία. 
Οι πρόσφατες δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν την "Diaspora of the City: stories of cosmopolitanism from Istanbul and Athens" (Palgrave Macmillan 2018) και ένα κεφάλαιο με τίτλο "Cosmopolitanist Nostalgia" in the edited volume "Istanbul: living with difference in a global city" (Rutgers UP 2018). 
Με την συγγραφή του βιβλίου της "Diaspora of the City: stories of cosmopolitanism from Istanbul and Athens πραγματοποιεί την πρώτη ανθρωπολογική μελέτη της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας που μετακινήθηκε από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα. Μέσα από το πόνημά της συναντάμε τον επαναπροσδιορισμό της διασπορικής, μειονοτικής ή μεταναστευτικής κοινότητας στο αστικό περιβάλλον. Αναλύει και διερευνά εθνογραφικές ιστορίες από μέλη της κοινότητας των Ρωμιών. Έπειτα μας πληροφορεί για το γεγονός ότι η Κωνσταντινούπολη υπήρξε πρώην πρωτεύουσα δύο μεγάλων αυτοκρατοριών, της Ανατολικής Ρωμαϊκής και της Οθωμανικής με αποτέλεσμα να φιλοξενήσει πολλούς διαφορετικούς πληθυσμούς, μια κατάσταση που συχνά ερμηνεύεται ως κοσμοπολιτισμός. 
Η ελληνόφωνη χριστιανική ορθόδοξη κοινότητα είναι από τους παλαιότερους πληθυσμούς της αστικής κοινωνίας, όμως η ηγετική της θέση κατά τη διάρκεια των αιώνων του αυτοκρατορικού κοσμοπολιτισμού έχει εξασθενήσει. Έχει έρθει ακόμη και στα πρόθυρα της εξαφάνισης στην ίδια της την πατρίδα. Σκορπισμένη σε ολόκληρο τον κόσμο ως αποτέλεσμα της ομοιογενοποίησης των τάσεων του εθνικισμού, οι Ρωμιοί στο βιβλίο αυτό συνεχίζουν να ταυτίζονται με την κοσμοπολίτικη κληρονομιά τους, όπως φαίνεται από τις καθημερινές διακρίσεις και την πολιτιστική μνήμη τους.
Μελετώντας λοιπόν την μεταβαλλόμενη έννοια του κοσμοπολιτισμού σε χωρικά και χρονικά πλαίσια, το έργο αυτό εξετάζει πώς οι εμπειρίες της αναγκαστικής μετατόπισης μπορούν να επισημάνουν τις μεταβαλλόμενες αντιλήψεις για το τι συνιστά τοπική, διασπορική, μειονοτική ή μεταναστευτική κοινότητα σε διαφορετικά πολυπολιτισμικά αστικά περιβάλλοντα, του παρελθόντος και του σήμερα. 
Σε ένα από τα πρόσφατα περάσματά της από την Πόλη προσέφερε το βιβλίο αυτό στον κ. Λάκη Βίγκα και εξέφρασε την επιθυμία της να μεταφραστεί στην ελληνική και τουρκική γλώσσα.


Related Posts with Thumbnails