_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

7/19/2019

Η στοργή της Μητρός Εκκλησίας για την Κύπρο

Οι Μητροπολίτες του Οικουμενικού Θρόνου Περγάμου Αδαμάντιος και Σάρδεων Μάξιμος
που αποτέλεσαν την Πατριαρχική Εξαρχία στην Κύπρο το 1948

Του Αριστείδη Πανώτη
Άρχοντος Μ. Ιερομνήμονος της Μ.τ.Χ.Ε.
Θεολόγου - ιστορικού


Η αρχέγονη Εκκλησία της Κύπρου συνιστάται κατά την Α΄ Αποστολική περιοδεία το 45-48 μ.Χ.. στη νήσο όταν ευαγγελίζονται ο Παύλος και ο Βαρνάβας από τη Σαλαμίνα μέχρι τη Πάφο στα ενδιάμεσα πολίσματα τον Ιησού Χριστό. Το πολύμηνο έργο τους το συνέχισαν οι επίσκοποι που καταστάθηκαν από τον Βαρνάβα και τον Λάζαρο και οι διάδοχοί τους οι οποίοι το στερέωσαν και το ανέδειξαν εκκλησιαστικά σε αυτοδύναμη Εκκλησία μέχρι τον Δ΄ αιώνα. Τότε η γειτνιάζουσα πρώτη ιεραποστολική πηγή της Αντιοχείας διεκδίκησε τη διοίκησή της με την χειροτονία των επισκόπων της. Όμως οι Συνοδικοί Πατέρες που συνήλθαν το 431 στην έτερη σπουδαία αποστολική πηγή της Εφέσου για την Γ΄ Οικουμενική Σύνοδο, διέγνωσαν ότι οι Αντιοχειανοί «ατάκτησαν» και τους ανακάλεσαν στην Τάξη με απόφανση της οικουμενικής πλέον Εκκλησίας. Αυτή περιλαμβάνεται στον 8ο κανόνα της που συνέστησε την πρώτη κανονικά «ανεξάρτητη», δηλαδή (αυτοκέφαλη) με Σύνοδο Εκκλησία, την οποία διαχρονικά ουδείς μπόρεσε να αμφισβητήσει.
Κατά τις ληστρικές αραβικές επιδρομές του 7ου αιώνα η νησιωτική Εκκλησία της Κύπρου ταλαιπωρήθηκε και ο Οικουμενικός Θρόνος, διάδοχος της αποστολικής Καθέδρας της Εφέσου, έδειξε τη στοργή του στην δοκιμαζόμενη Εκκλησία των Κυπρίων με τη φιλοξενία του πληρώματός της στην περιοχή της Μητροπόλεως Κυζίκου στη Προποντίδα. Εκεί στην ιδρυθείσα περιοχή της «Νέας Ιουστινιανής» παρέμεινε η Εκκλησιά του λαού των Κυπρίων από το 691 μέχρι το 965, όταν ελευθερώθηκε το νησί τους από τους άγριους επιδρομείς και επέστρεψαν όλοι οι Κύπριοι στο νήσο τους. Έκτοτε ο δεσμός εκείνος παρέμεινε πανίσχυρος και έχει μάλιστα διαιωνιστεί με τον λθ´ (39) Κανόνα της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου.
Νέα περίοδος μεγάλης δοκιμασίας του λαού της νήσου προέκυψε μετά την ήττα του Τουρκικού στόλου κατά την ναυμαχία της Ναυπάκτου (1571).3 Οι Τούρκοι φοβούμενοι ότι οι χριστιανικές δυνάμεις θα στραφούν πλέον στην απελευθέρωση της Κων/πόλεως προχώρησαν για αντιπερισπασμό στην εκπόρθηση της τότε Ενετοκρατούμενης Κύπρου. Επί τρεις αιώνες εκδικήθηκαν τον κυπριακό λαό με απάνθρωπες φρικαλεότητες σφαγών και διαρπαγών μέχρι τη συρρίκνωση της οθωμανικής αυτοκρατορίας το 1878. Η Κύπρος περιήλθε στο βρεταννικό στέμμα μέχρι το 1914 όταν οι Τούρκοι, κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο εντάχθηκαν στις «Κεντρικές Δυνάμεις» περί την Γερμανία και οι Άγγλοι μετέβαλαν την νήσο σε προτεκτοράτο έως την «Συνθήκη της Λωζάννης» (1923) που η Κύπρος παραχωρήθηκε «De facto» στη Μ. Βρετανία. 
Έκτοτε οι Κύπριοι, όπως παλαιότερα και οι Κρήτες, ως οι γηγενείς κάτοικοι των νήσων τους διεκδικούσαν την εθνική Ανεξαρτησία τους. Νέα σειρά ταραχών εκδηλώνεται κατά την έκρηξη της επαναστάσεως των «Νοεμβριανών» του 1931 και οι Άγγλοι εξορίζουν εκ της νήσου την εκκλησιαστική ηγεσία των Ελληνορθοδόξων, τους μητροπολίτες Κιτίου Νικόδημο (+1937) και Κυρηνείας Μακάριος.4 Στην νήσο παραμένουν ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κύριλλος Γ' (1916-1933)  και ο συνετός Πάφου Λεόντιος5 που τον διαδέχθηκε ως Τοποτηρητής της Αρχιεπισκοπής Κύπρου επί 14 χρόνια. 
Μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, επειδή πολλοί Κύπριοι υπηρέτησαν με ηρωϊσμό παρά το πλευρό των Συμμάχων, ο Βρεταννός αρμοστής της Νήσου εν όψει συντάξεως κάποιου Συντάγματος δίδει την άδεια να συμπληρωθούν οι κενές μητροπολιτικές έδρες.6 Το 1946 επιτρέπεται η επιστροφή του Κυρηνείας Μακαρίου, ο οποίος και εκλέγεται αρχιεπίσκοπος όχι κατά τους αντικανονικούς νόμους που επιχείρησαν να επιβάλουν οι Άγγλοι, αλλά ψήφω κλήρου και λαού κατά τον Κανονισμό που ίσχυε από το 1910. Τότε ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος Β΄ (1947-1950)7 ζήτησε την αποστολή ιεραρχών εκ Φαναρίου για συμπλήρωση της Ιεράς Συνόδου προς ανανέωση της Ιεραρχίας στη νήσο. Ο πατριάρχης Μάξιμος Ε΄8 μνήμων των μακρών δεσμών της Κων/πόλεως με την Εκκλησία της νήσου, απέστειλε στη Κύπρο το φθινόπωρο του 1948 Πατριαρχική Εξαρχία αποτελούμενη από τους μητροπολίτες Περγάμου Αδαμάντιο9 και Σάρδεων Μάξιμο10 προς εκλογήν των νέων ιεραρχών της.
Το έργο της Εξαρχίας αυτής στηριζόταν στο Κανονισμό λειτουργίας της Εκκλησίας της νήσου που συνέταξε ο πάλαι ποτε Κιτίου Μελέτιος Μεταξάκης (μετέπειτα Οικουμενικός Πατριάρχης)11, ο οποίος επανασυνέστησε την αρχαία πράξη της Εκκλησίας για την αναζήτηση των νέων ηγητόρων της «ψήφω κλήρου και λαού». Μάλιστα τον Κανονισμό αυτό όταν έγινε Αθηνών εισηγήθηκε να εισαχθεί και στην Ελλαδική Εκκλησία, μήπως παύσουν οι αντικανονικές «Αριστίνδην Σύνοδοι» που τόση ανωμαλία προκάλεσαν στη εκκλησιαστική ζωή της χώρας. Δυστυχώς τότε ο Ελ. Βενιζέλος απέφυγε την θεσμοθέτηση του Καταστατικού του κλεινού Μελετίου γιατί δεν συνέφερε τους πολιτικούς και δεν διευκόλυνε τις συναλλαγές μεταξύ αρχιερέων. Το αρχαίο αυτό «Κληρικολαϊκό» σύστημα το υπηρέτησαν με τον προσήκοντα σεβασμό και ευφυΐα οι δύο Φαναριώτες αρχιερείς συνεργαζόμενοι με τις έμπειρες προσωπικότητες εκκλησιαστικές προσωπικότητες της Ελλάδος, όπως ήταν ο πρώην αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος και άλλοι.12 
____________________
1 Ότι «οι Κύπριοι δι’ εαυτών ποιούνται τας χειροτονίας» κανών Η΄ (8), Αμ. Αλιβιζάτου. Οι Ιεροί Κανόνες. Εν Αθήναις. 1949. σ.44. και 93-94. Αριστ. Πανώτη. Συνοδικόν της εν Ελλάδι Εκκλησίας. τ.Α .σελ. 50 και 174-175. 
2. Α. Πανώτη. Συνοδικόν… περί του 39ου κανόνα της Ε/ΣΤ΄. τ. Α΄ σελ. 236. 
3. Θ.Η.Ε. τ. Θ΄, σελ.324. 
4. Θ.Η.Ε. τ. Ζ΄, σ.489. 
5. Θ.Η.Ε. τ. Ζ΄, σ.1209. 
6. Θ.Η.Ε. τ. Ζ΄, σ.236. 
7. Ανδρέα Μιτσίδη, άρθρον Εκκλησία Κύπρου. Θ.Η.Ε. τ. Ζ΄ 1126-1138 
8. Θ.Η.Ε. τ. Η΄, σ.638-640. 
9. Θ.Η.Ε. τ. Α΄, σ.377-378 
10. Θ.Η.Ε. τ. Η΄, σ.640-641. 
11. Το κείμενο του Καταστατικού εκείνου διασώθηκε στο τότε περιοδικό του «Καινή Κτίσις» και επειδή προστατεύει από τις συναλλαγές των πολιτικών και των αρχιερέων, ο μακαριστός Κίτρους Βαρνάβας Τζωρτζάτος δεν τον δημοσίευσε στο τόμο που εξέδωσε με την προϊστορία των Καταστατικών Χαρτών της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εν Αθήναις 1967, σ. 626. 
12. Ο μακαριστός γέροντάς μου Περγάμου Αδαμάντιος, αν και τότε ήμουν νεότατος, μου εμπιστεύθηκε πολλά και έζησα την αγωνία του για την εξέλιξη της ωριμότητος των Κυπρίων αρχιερέων, που τόσο ακριβά επλήρωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Ρωμιοσύνη της Κωνπόλεως από την τουρκική επιθετικότητα εκ του «Κυπριακού ζητήματος».
Α.Π.

7/18/2019

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΛΓΙΟΥ (13-17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019)


Η μνήμη της Αγίας Μαρίνας στις Βρυξέλλες 
Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε η ετήσια πανήγυρη της Ενορίας της Αγίας ενδόξου μεγαλομάρτυρος και θαυματουργού Μαρίνης στο κέντρο των Βρυξελλών την Τρίτη 16 και Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019. 
Η ενορία της Αγίας Μαρίνας φιλοξενείται στο ομώνυμο παρεκκλήσιο του Μητροπολιτικού Μεγάρου στις Βρυξέλλες, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στην περιοχή των ευρωπαϊκών οργάνων και θεσμών. Στον πανηγυρικό Εσπερινό και την Θεία Λειτουργία της εορτής προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρας, πλαισιωμένος από ιερείς και διακόνους της Μητροπόλεως. 
Κατά την διάρκεια του Εσπερινού, τον θείο λόγο κήρυξε ο Σεβασμιώτατος, ο οποίος αναφέρθηκε στην ζωή και το μαρτύριο της Αγίας Μαρίνας, το οποίο γίνεται οδοδείκτης και παράδειγμα για την ζωή του χριστιανού της κάθε εποχής. 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γεδεών Μαγκριώτην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας. 
- Tήν Ἐξοχ. κ. Ulrike Tilly, Πρέσβυν τῆς Αὐστρίας ἐν Ἀγκύρᾳ, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτῆς ἐκ Τουρκίας, συνοδευομένην ὑπό τοῦ Ἐντιμ. Gerhard Lutz, Γενικοῦ Προξένου ἐνταῦθα, καί τῆς Εὐγεν. κ. Gamze Terzioğlu. Τῇ Α. Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί. 
- Toύς Ἐντιμ. κ. κ. Akkan Suver, Yüksel Çengel, Engin Köklüçınar καί Sezgin Bilgiç, καί τήν Εὐγεν. κ. Müjgan Güner, ἐκ τῆς Μ.Κ.Ο. «Marmara», ἐντεῦθεν.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ


Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης ανακοινώνει, ότι διοργανώνει υπό την αιγίδα της ενημερωτική Εκδήλωση για το Ιεραποστολικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ζηλανδίας στα νησιά του Ειρηνικού Ωκεανού Φίτζι, Τόνγκα και Σαμόα. 
Η Εκδήλωση αυτή έχει σκοπό την ενημέρωση όλων μας για το έργο το οποίο ξεκίνησε ο από Νέας Ζηλανδίας Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γάνου και Χώρας κ. Αμφιλόχιος και συνεχίζει με πολύ θέρμη και ζήλο ο διάδοχός του και συντοπίτης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρων. 
Το έργο αυτό περιλαμβάνει χειροτονίες νέων κληρικών, κατηχήσεις, βαπτίσεις, γάμους νέων μελών της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, ανέγερση ιερών Ναών, σχολείου, ιατρείου και φροντίδα ορφανών και απόρων παιδιών. 
Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019 και ώρα 20.00΄, στην αίθουσα του Κινηματοθεάτρου «ΑΣΤΟΡΙΑ» της Πόλεως Ηρακλείου. 
Στα πλαίσια της Εκδήλωσης αυτής θα προβληθούν δυο ταινίες μικρού μήκους, με θέμα: α) «Διαφυλάσσοντας την πίστη και β) «Γεμίζοντας Φως», ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρων. 
Σας προσκαλούμε, να συμμετάσχετε στην Εκήλωση αυτή και να γίνετε κοινωνοί και μέτοχοι της χαράς της Ιεραποστολής και ει δυνατόν αρωγοί αυτής. 
Από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης

ΦΩΚΙΔΟΣ ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΣ: ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ ΜΑΣ


Έγινα κοινωνός από τα ΜΜΕ διαφόρων επισκέψεων, συνεντεύξεων, δηλώσεων αδελφών αρχιερέων από τοπικές Εκκλησίες όπου επιχειρείται ένας έμμεσος-αν όχι άμεσος- «εκβιασμός» υπό τύπον "υπενθύμισης" ή ανάμειξης του ζητήματος των αδελφών του Παλαιού Ημερολογίου και περί διάσπασης της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος επί ζητημάτων εκκλησιαστικής επικαιρότητας και περί δήθεν αστόχων ενεργειών του Οικουμενικού Πατριάρχου μας. 
Επί όλων αυτών των επικίνδυνων για την Αλήθεια πληροφοριών και επικαλούμενος την αρχιερατική μου συνείδηση και την επικοινωνία με άλλους αδελφούς Ιεράρχες δηλώνω προς πάσαν κατεύθυνσιν ότι σύσσωμη η Εκκλησία της Ελλάδος, υπό την Προεδρεία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, βρισκόμαστε συνηνωμένοι με την Μητέρα Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως, την Μητέρα Εκκλησία όλων, καθώς από εκεί λάβαμε την αξία του Αυτοκεφάλου και δεν είμαστε αγνώμονες, διότι εκεί χτυπά η καρδιά του Γένους μας, και διότι αυτό διδάσκει η υγιής εκκλησιολογία που διδαχθήκαμε κοντά σε όντως αγίους ανθρώπους. 
Καμία έξωθεν παρέμβαση δεν πρόκειται να επιτύχει να αλλάξει το ακλόνητο αυτό φρόνημά μας. Είμαστε ενωμένοι με την πηγή της ευσεβείας μας και στηρίζουμε ανυποχώρητα τις θέσεις, τις ευθύνες και όσα οι Θείοι και Ιεροί Κανόνες και η διαχρονική Παράδοση της Εκκλησίας έχουν παραδώσει με πολλή σοφία στον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικό Πατριάρχη! 
Το αίμα νερό δεν γίνεται! Όπως επίσης δεν θα έπρεπε να γίνονται απλό "νερό" και τα βαπτιστικά νάματα με τα οποία η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία οδήγησε στην αληθινή πίστη και στον πολιτισμό τους αδελφούς μας των μη Πρεσβυγενών Αυτοκεφάλων Εκκλησιών. 
Ταύτα τα ολίγα προς αποκατάσταση της συνείδησης των πιστών μας και προς αποφυγήν έξωθεν επιρροών. Στώμεν καλώς! 
 18/7/2019

7/17/2019

ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΑΝΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΑΣ (ΒΙΝΤΕΟ)


Προσκυνηματική επίσκεψη στην Ιερά Μητρόπολη Γάνου και Χώρας, της Ανατολικής Θράκης, πραγματοποίησαν την Τρίτη, 9 Ιουλίου 2019, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και τα μέλη της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.
Παραθέτουμε στη συνέχεια το βίντεο του Εκκλησιαστικού Σταθμού ΘΑΡΡΙ της Ρόδου, όπου αποτυπώνεται αυτό το Πατριαρχικό προσκύνημα.
Επιμέλεια: Αρχιμ. Νεκτάριος ΠόκιαςΗ ΕΚΘΕΣΗ "ΤΟ ΗΜΕΤΕΡΟΝ ΚΑΛΛΟΣ" ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΒΛΑΤΑΔΩΝ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ


Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών (ΠΙΠΜ) 
«Το ημέτερον κάλλος. Βυζαντινές εικόνες από τη Θεσσαλονίκη» 
Τα εγκαίνια της έκθεσης με τίτλο: «Το ημέτερον κάλλος. Βυζαντινές εικόνες από τη Θεσσαλονίκη» θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 και ώρα 20.30 στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο στην Αθήνα. 
Την έκθεση θα εγκαινιάσει η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη. Η έκθεση, την οποία παρουσιάζουν από κοινού το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών (ΠΙΠΜ), το αρχαιότερο επιστημονικό ίδρυμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου και θα φιλοξενηθεί στον εκθεσιακό χώρο περιοδικών εκθέσεων του Βυζαντινού Μουσείου (Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας) από την 18η Ιουλίου έως την 31η Οκτωβρίου 2019. 
Η έκθεση «Το Ημέτερον Κάλλος. Βυζαντινές Εικόνες από τη Θεσσαλονίκη», παρουσιάστηκε αρχικώς από το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών στην Ιερά Πατριαρχική Μονή Βλατάδων, στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων λειτουργίας του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών, και την είχε εγκαινιάσει ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. 
Στην έκθεση στο Βυζαντινό Μουσείο παρουσιάζονται δεκαεπτά (17) από τις είκοσι τρεις (23) εικόνες που είχαν εκτεθεί στη Θεσσαλονίκη. Ο πυρήνας της έκθεσης παρέμεινε ο ίδιος και περιλαμβάνει εικόνες από το σκευοφυλάκιο της Μονής Βλατάδων, στις οποίες προστέθηκαν και βυζαντινές εικόνες που φυλάσσονται για αιώνες σε άλλους ναούς της πόλης, αλλά και έξω από αυτήν, στη Βέροια, τον Κολυνδρό, τα Λαγυνά. 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΡΩΣ ΣΤΟ ΚΙΕΒΟ


Η Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας ετοιμάζεται να εορτάσει, για πρώτη φορά μετά την χορήγηση του Τόμου της Αυτοκεφαλίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο (6-1-2019), την μνήμη του Αγίου Βλαδιμήρου και την επέτειο του ιστορικού βαπτίσματος των Ρως, στις 28 Ιουλίου. 
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε συμμετάσχει σ’ αυτές τις εκδηλώσεις πριν 11 χρόνια, το 2008, όταν πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Κίεβο, κατόπιν προσκλήσεως του τότε Ουκρανού Προέδρου Βίκτορ Γιουσένκο, με αφορμή την επέτειο των 1020 χρόνων από τον εκχριστιανισμό των Ρως. 
Πριν λίγες μέρες, ο Πατριάρχης, υποδεχόμενος στο Φανάρι αντιπροσωπεία της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ότι στους φετινούς εορτασμούς το Οικουμενικό Πατριαρχείο θα αποστείλει επίσημη Αντιπροσωπεία του, υπό τον Μητροπολίτη Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, ο οποίος θα μεταφέρει απότμημα του ιερού λειψάνου του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, ώστε με την ευκαιρία αυτής της ιστορικής επετείου, να προσκυνήσει και να ευλογηθεί ο πιστός λαός της Ουκρανίας.

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ (15-7-2019)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
 Ὁ Πατριάρχης εἰς τήν Ἄγκυραν 
Ἐπί τῇ 3ῃ ἐπετείῳ τῆς ἀποπείρας πραξικοπήματος ἐν Τουρκίᾳ (15 Ἰουλίου 2016), ἐπραγματοποιήθη ἐκδήλωσις ἐν τῇ Μεγάλῃ Τουρκικῇ Ἐθνοσυνελεύσει, τήν Δευτέραν, 15ην Ἰουλίου, καθ᾿ ἥν μετά τόν Πρόεδρον αὐτῆς ὡμίλησαν ἐκπρόσωποι ὅλων τῶν πολιτικῶν κομμάτων, παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Recep Rayyip Erdoğan. 
Ἡ Ἀ. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, προσκληθείς, ὡς καί οἱ λοιποί ἐν Τουρκίᾳ θρησκευτικοί ἡγέται, ὑπό τοῦ Προέδρου τῆς Ἐθνοσυνελεύσεως Ἐξοχ. κ. Mustafa Şentop, μετέβη εἰς Ἄγκυραν τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 15ης Ἰουλίου, καί παρέστη εἰς τήν ἐπετειακήν αὐτήν ἐκδήλωσιν, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, καί ἐπιστρέψας αὐθημερόν εἰς τήν Πόλιν.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Official White House - Photo by Shealah Craighead

Στις 9 Ιουλίου 2019 ο Πρόεδρος των Η.Π.Α. Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή στον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο με την ευκαιρία της ενθρονίσεως του.
Μια εβδομάδα μετά, σήμερα Τρίτη 16 Ιουλίου 2019, ο Πρόεδρος των Η.Π.Α. είχε επίσημη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο στο Προεδρικό Γραφείο, γνωστό ως Oval Office, στον Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον. 
Η συνάντηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα και ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ελπιδοφόρος δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος. 
Ο Αρχιεπίσκοπος συνοδευόταν από τον πρωτοπρεσβύτερο π. Αλέξανδρο Καρλούτσο,  Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής.
His Eminence Archbishop Elpidophoros of America Meets President Donald J. Trump in the Oval Office of the White House in Washington on Tuesday, July 16, 2019. Also present at the meeting were Vice President Mike Pence; Secretary of Health and Human Services Alex Azar; and Vicar General of the Greek Orthodox Archdiocese of America Fr. Alex Karloutsos.


7/16/2019

ΕΝΑ ΘΕΡΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΟΛΟΥ


Κατά το διάστημα από 30 Ιουνίου έως 14 Ιουλίου 2019 η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου υλοποίησε πρόγραμμα επιμόρφωσης (Θερινό Πανεπιστήμιο) κληρικών και λαϊκών της εν Ουκρανία Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας, η σύσταση της οποίας σηματοδοτεί μία νέα εποχή στη σύγχρονη ιστορία της φίλης, όσο και πολύπαθης αυτής χώρας, αλλά και της παγκόσμιας Ορθοδοξίας. Η απόφαση της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου Α΄ και της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου οδήγησε στη θεραπεία ενός σχίσματος που στερούσε εκατομμύρια πιστών από την κοινωνία με την παγκόσμια Ορθοδοξία. Η μακροχρόνια εκκλησιαστική ανωμαλία και η επί δεκαετίες απομόνωση δημιούργησαν συνθήκες οι οποίες καθιστούν πρόδηλη την ανάγκη επιμόρφωσης του κλήρου και των θεολόγων της νέας Εκκλησίας.
Στη συνέχεια λεπτομερές πληροφοριακό υλικό για το σημαντικό αυτό πρόγραμμα. 


Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΗΣ DR SUZANNE EATON


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μέ ἀφορμή τήν ἐξιχνίαση τῆς ἀποτρόπαιης δολοφονίας τῆς ἐγκρίτου ἐπιστήμονος Dr. Suzanne Eaton, πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες, στή Δυτική Κρήτη, ὅπου βρισκόταν στό πλαίσιο Διεθνοῦς Συνεδρίου στήν Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία Κρήτης, ἐκφράζει πρός τήν οἰκογένεια, τούς συγγενεῖς καί συνάμα στά μέλη τῆς Διεθνοῦς καί Τοπικῆς Πανεπιστημιακῆς Κοινότητας, θερμά καί εἰλικρινῆ συλλυπητήρια καί τή συμπάθεια σύνολης τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας γιά τό τραγικό αὐτό γεγονός. 
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης δηλώνει τήν ἀμέριστη συμπράστασή Της στούς οἰκείους καί τούς συναδέλφους τῆς ἀείμνηστης Suzanne, μιᾶς ἐπιστήμονος ἐγνωσμένου καί διεθνοῦς κύρους, μέ σπουδαία προσφορά στήν ἔρευνα καί τήν ἐπιστήμη, ἀλλά καί μέ ἰδιαίτερη ἀγάπη στή Μεγαλόνησο Κρήτη. 
Παράλληλα, ἡ Ἱερά Σύνοδος συγχαίρει τόν Γενικό Ἀστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, Ὑποστράτηγο Κωνσταντῖνο Λαγουδάκη, τίς Ἀστυνομικές Ἀρχές, τά Σώματα Ἀσφαλείας, τό Στρατό, τούς Συλλόγους καί ὅλους τούς ἐθελοντές, γιά τήν καθοριστική συμβολή τους στήν ἄμεση διαλεύκανση αὐτῆς τῆς τραγικῆς ὑπόθεσης. 
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης τονίζει γιά μιά ἀκόμη φορά τήν ἀνάγκη τοῦ ἀπόλυτου σεβασμοῦ στήν ἱερότητα τοῦ προσώπου καί τήν ἀξία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καί προβάλλει τό ἐπιτακτικό χρέος τοῦ κάθε ἀνθρώπου νά συνδράμει μέ κάθε τρόπο στήν εἰρηνική συνύπαρξη καί τήν ἀληθινή κοινωνία ὅλων τῶν ἀνθρώπων, μέ βάση τίς Εὐαγγελικές ἀρχές, τόν ἀλληλοσεβασμό καί τήν ἀξιοπρέπεια. 
Ὁ Θεός ἄς ἔλθει βοηθός καί σκεπαστής ὅλων μας καί ἄς μήν ἐπιτρέψει παρόμοια τραγικά γεγονότα στό μέλλον! 
Ἐν Ἡρακλείῳ, τῇ 16ῃ Ἰουλίου 2019 
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

ΕΝΑ ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΜΕΡΟΥΝ κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ


Το ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ έχει την τιμή να δημοσιεύει ένα σημαντικό, από πολλές απόψεις, κείμενο του Σεβ. Μητροπολίτου Καμερούν κ. Γρηγορίου, το οποίο τελειώνει ως εξής: 
"...Προσωπικά, σέ ὁλόκληρη τήν εὐαγγελική ἀφήγηση καί πλοκή τῆς Παραβολῆς τῶν κακοσκόπων καί κακοτρόπων Γεωργῶν βλέπω τήν συμπεριφορά κάποιων μελῶν σχεδόν κάθε Τοπικῆς Ἐκκλησίας (Ἐπισκόπων, Πρεσβυτέρων, Διακόνων, Μοναχῶν καί ἐνίοτε καί Μοναζουσῶν καί λαϊκῶν…!!!) οἱ ὁποῖοι, ἀβασάνιστα μεταξύ «τυροῦ καί ὠοῦ καί χαβιαρίου», ἐκφέρουν λόγους, ἀντιρρήσεις, ἀντιλογίες, καί δημιουργοῦν ἀκαταστασίες στίς συνειδήσεις τῶν μικρῶν τοῦτων τῶν ἐλαχίστων πιστῶν καί πιστευόντων κατά τοῦ, ἐκ Παραδόσεως ἔχοντος τά Πρωτεῖα εἰς τόν Ὀρθόδοξο κόσμο Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, τῆς Κεφαλῆς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, τοῦ φέροντος τά στίγματα τῆς θυσίας τοῦ Ρωμαίϊκου… Καί διατυπώνονται γνῶμες, ἀποφάσεις, ἀποφάνσεις καί ἀφορισμοί περί θεμάτων τά ὁποῖα ξεφεύγουν τῶν ἁρμοδιοτήτων τῆς γεωργίας τους… 
Πλανῶντες καί πλανώμενοι κινοῦν κεφαλήν κατά τῆς Κεφαλῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀβίαστα, ἀπαίδευτα καί ἀσυνάρτητα… Σάν τούς γεωργούς τῆς παραβολῆς οἱ ὁποῖοι ἀπό τήν κατάσταση τοῦ γεωργοῦ θέλουν παντί τρόπῳ καί τιμήματι αἵματος (εἰ δυνατόν) νά μεταπηδήσουν στήν κατάσταση τοῦ Οἰκοδεσπότου, ἐμφανιζόμενοι τυχοδιῶκτες ἑνός εἰκονικοῦ φτηνοῦ, δῆθεν ἐκκλησιαστικοῦ «μάρκετινγκ» τό ὁποῖο θεωροῦν ὅτι, θά τούς ἀναβιβάσει στήν τάξη τῶν καθοδηγητῶν καί ὁμολογητῶν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί Ἐκκλησίας στερούμενοι ὅμως καί τῶν τρόπων καί τοῦ ἤθους καί τῆς ἀρετῆς τῶν Καθοδηγητῶν καί τῶν Ἁγίων Ὁμολογητῶν. Αἰδώς Ἀδελφοί!!!"
Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο του Σεβ. Καμερούν κ. Γρηγορίου.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Καλαντζῆν, Ἄρχοντα Ρεφερενδάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, πρώην Ἀντιπρόεδρον τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων καί πρώην Ὑπουργόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Θεοδώρας. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Daria L. Darnell, νέαν Γεν. Πρόξενον τῶν Η.Π.Α. ἐνταῦθα, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Eric Enggleston, Συμβούλου ἐπί Πολιτικῶν Θεμάτων. 
- Ὅμιλον προσκυνητῶν ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Οἰκονόμου, Προέδρου τῆς Ἑνώσεως Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν τοῦ Παραρτήματος Ἀργολίδος. 

Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας Ουκρανίας και ο Μητροπολίτης Βεροίας στον Οικουμενικό Πατριάρχη (ΦΩΤΟ)


Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο επισκέφθηκε τις προηγούμενες ημέρες αντιπροσωπεία της Αυτοκεφάλου Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας, με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο Ρίβνε Ιλαρίωνα. 
Το προσκύνημα αυτό των Ουκρανών Ορθοδόξων στην Ιερά Καθέδρα της Μητρός Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως είχε ως σκοπό την απόδοση ευχαριστιών και τιμής προς την Αγία Ευφημία, η οποία με θαυματουργικό τρόπο επενέβη στις ορθές αποφάσεις της Δ’ Οικουμενικής Συνόδου στη Χαλκηδόνα. Στη Σύνοδο αυτή, εκτός των δογματικών αποφάσεων, αποδόθηκε στον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως η ευθύνη του να δέχεται έκκλητες προσφυγές από κληρικούς και λαϊκούς κάθε Εκκλησίας, αλλά και καθιερώθηκε η υπερόριος δικαιοδοσία και ευθύνη του. 
Έτσι, η Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας, αναγνωρίζοντας ότι με αυτές τις ευθύνες του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως της αποδόθηκε, ύστερα από πολλούς αιώνες, η Αυτοκεφαλία, θεραπεύτηκε το σχίσμα, αντιμετωπίστηκαν οι εκκλησιαστικές ποινές, αλλά και δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της πραγματικής ενότητας στον πιστό λαό της χώρας, αποφάσισε να ορίσει επίσημη Αντιπροσωπεία της για να πραγματοποιήσει αυτή την προσκυνηματική επίσκεψη, στην επέτειο της μνήμης του θαύματος της Αγίας Ευφημίας, στις 11 Ιουλίου, προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στο σκήνωμά της, το οποίο φυλάσσεται ακέραιο στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, και να ευχαριστήσει για ακόμη μία φορά τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για το ότι πλέον ως ανεξάρτητη Εκκλησία, ο κλήρος και ο λαός της Ουκρανίας έχουν την ευκαιρία να διαχειρίζονται τις εσωτερικές τους υποθέσεις ελεύθερα και κατά την κρίση τους.

Επίσκεψη της νέας Γενικής Προξένου των ΗΠΑ στην Πόλη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο


Την Έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου επισκέφθηκε, σήμερα, Τρίτη, 16 Ιουλίου, για πρώτη φορά μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, η νέα Γενική Πρόξενος των ΗΠΑ στην Πόλη Daria Darnell. 
Η κυρία Darnell έγινε δεκτή από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, με τον οποίο είχαν μακρά συζήτηση για θέματα της ζωής και των πρωτοβουλιών της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, για την Ομογένεια και γενικότερα για τους Ορθοδόξους πιστούς στην Τουρκία, αλλά και για την Ορθοδοξία στις ΗΠΑ, με αφορμή και την ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου. 
Αμέσως μετά, η νέα Γενική Πρόξενος ενημερώθηκε για την ιστορία και τα κειμήλια του πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού από τον Πατριαρχικό Διάκονο Ιάκωβο.
Από το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Photo: Nicholas Manginas / Ecumenical Patriarchate

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στη Ρώμη και στην Κ. Ιταλία τον Σεπτέμβριο


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου 2019, θα πραγματοποιήσει ιστορική επίσκεψη στην ελληνόρυθμο Επισκοπή της Επαρχίας Lungro στην Κάτω Ιταλία, η οποία γιορτάζει την εκατονταετηρίδα από την ίδρυσή της. 
Τhe Εcumenical Patriarch will visit the province of Lungo in Italy for the completion of a hundred years since the founding of (September)
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα συμμετάσχει, επίσης, ως κεντρικός ομιλητής στο Συνέδριο για το ζήτημα και την σχέση του Κανονικού Δικαίου των Ανατολικών Εκκλησιών με τον Οικουμενικό Διάλογο, που θα πραγματοποιηθεί στην Ρώμη 16-20 Σεπτεμβρίου με την παρουσία του Πάπα Φραγκίσκου. 


The Society for the Law of the Eastern Churches 
The next International Congress of the Society for the Law of the Eastern Churches will take place September 16-20, 2019 in Rome, Italy. This momentous occasion marks the 50th Anniversary since the founding of the Society and provides an opportunity for participants to reflect upon these fifty years of encounter and how canonical tradition has assisted in the development of the Ecumenical dialogue. 
Keynote Speaker: Patriarch Bartholomew of Constantinople 
Private Audience with: Pope Francis, Successor of St. Peter

Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Μακαρίου με τη σχισματική Κοινότητα του Αγίου Σπυρίδωνος Clayton της Μελβούρνης


Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Μακαρίου με τη σχισματική Κοινότητα του Αγίου Σπυρίδωνος στο Clayton της Μελβούρνης πραγματοποιήθηκε, σήμερα 16 Ιουλίου τρ. ετ., στα γραφεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας στο Σύδνεϋ. 
Ο Σεβασμιώτατος δέχθηκε την αντιπροσωπεία της Κοινότητας, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ. Αθανάσιο Μάνταλο, τον Ταμεία κ. Ιωάννη Μπίνο και τους δύο πρώην κληρικούς Χριστόδουλο Βασιλάρη και Γεώργιο Αθανασιάδη. 
Ο Αρχιεπίσκοπος δέχθηκε το αίτημα διαλόγου για αποκατάσταση της κοινότητας στην εκκλησιαστική κανονικότητα και υποσχέθηκε από την πλευρά του ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός. Παράλληλα ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος αναφέρθηκε στην ενωτική και αγαπητική διάθεση του Πατριάρχου Βαρθολομαίου προς αποκατάσταση κάθε εκκλησιαστικής αντικανονικότητας. 
Το κλίμα της συναντήσεως ήταν θετικό και αρκετά συγκινητικό και οι αντιπρόσωποι απεχώρησαν από το Αρχιεπισκοπικό Γραφείο γεμάτοι αισιοδοξία και ικανοποίηση.

Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΙΣΙΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑΔΟΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛ. ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑΔΟΣ 
κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ 
Ἡ ̔Ιερά Μητρόπολις Πισιδίας εὐχαρίστως ἀνακοινώνει ὃτι, ἡ εἰς Ἐπίσκοπον Χειροτονία τοῦ Ἐψηφισμένου Θεοφιλ. Επισκόπου Εὐδοκιάδος κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ, (Βοηθοῦ Επισκόπου τοῦ Μητροπολίτου Πισιδίας), τελεσθήσεται εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀλυπίου Ἀτταλείας, κατά τήν θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς 21ης ̓Ιουλίου ἐ.ἔ., προεξαρχούσης τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ. 
Ἡ συμμετοχή ὅσων δύνανται νά παραστοῦν, θά προσδώσει εἰς ὅλους ἡμᾶς ἰδιαιτέραν χαράν. 
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πισιδίας

7/15/2019

Ο π. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟ: "Αλήθεια Σεβασμιώτατε, γιατί δεν αποτειχίζεσθε κι εσείς;"


Σχόλια τινός επιπόλαιου κληρικού, επί απαντητικής επιστολής του επί 43 ετών Αρχιερέως και βάλε!
Του Αρχιμ. Γεράσιμου Φραγκουλάκη
Αννόβερο Γερμανίας
Μέσω του προσωπικού του ιστολογίου απαντά ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος στην ανοικτή επιστολή που του απηύθυνα (Βλ. ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 27/6/2019). 
Στην απάντησή του χρησιμοποιεί τον τίτλο: "ΜΑΣ ΥΒΡΙΖΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΟΥΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΑΙΡΕΣΟΥΝ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ!" και έχει ως εξής: 
Στον ιστότοπο «www.ekklisiaonline.gr»δημοσιεύθηκε η παρακάτω αναδημοσιευομένη επιστολή του Πανοσ. Αρχιμανδρίτου π. Γερασίμου Φραγκουλάκη, Εφημερίου στο Αννόβερο της Γερμανίας. 
Από τη θέση αυτή τον ευχαριστούμε θερμότατα! Οι ύβρεις επιπολαίων τινων κληρικών προς την αναξιότητά μας ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΥΣΗΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΗΜΑ δι' ημάς! Όπως π.χ. εκείνο το αλησμόνητο «Σκάσε πια, Αμβρόσιε»!του Διακόνου από την Μεσσηνία! 
Εάν ο υβριστής μας π. Γεράσιμος ήθελε πράγματι να βοηθήσει στην αποκατάσταση της αληθείας, θα ώφειλε να προβεί σε αναίρεση των θέσεών μας. Να αποδείξει δηλ. ότι • α) Οι Αποφάσεις στο Κολυμπάρι της Κρήτης ΔΕΝ ΒΛΑΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΙΑ OΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ, ότι δηλ. δεν υπάρχει Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ΑΛΛ' ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ υπάρχουν πολλές Εκκλησίες! Ότι δηλ οι Προτεστάντες π.χ. ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟΚΟΜΜΑ, δηλ. ενα κομμένο παρακλάδι, ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΜΟ ΤΗΣ ΜΙΑΣ και ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΑΛΛ' ΟΝΤΩΣ ΕΙΝΑΙ ...Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ! • β) Η ανάμειξη του σεπτού Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου στην Ουκρανία και η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ως Κανονικής Εκκλησίας ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ! 
Για να αποδείξουμε, λοιπόν, πρός τόν Πανοσιολογιώτατο υβριστή μας π. Γεράσιμο Φραγκουλάκη, ότι ΔΕΝ ΙΔΡΩΝΕΙ ΤΟ ΑΥΤΙ μας απο τις ύβρεις μερικών αφελών αδελφών μας μετά την δημοσίευση της υβριστικής προς ημάς επιστολής του, δημοσιεύουμε και τα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΒΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣ ΗΜΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΕΎΟΥΜΕ το ΠΟΡΙΣΜΑ Θεολογικής Ημερίδας “Το Ουκρανικό αυτοκέφαλο και η νέα εκκλησιολογία του Φαναρίου” διά του οποίου καταδεικνύεται το ΕΓΚΛΗΜΑ του Οικουμενικού Πατριαρχείου εις βάρος της Αγίας Ορθοδοξίας μας 
Αγαπητέ π. Γεράσιμε, Τελεία και παύλα στην θεολογική και την λεκτική μας αντιπαράθεση! Γράψτε ό,τι θέλετε! Συζητώ μόνον με τούς καλής πίστεως συνομιλητάς μου. Σας συγχωρώ και σας αποχαιρετώ με τήν αγάπη του Χριστού μας. Σας εύχομαι ΚΑΛΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ! 
Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 
Αίγιον, 15 Ιουλίου 2019 
Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, αφού παραβάλει τα διαλαμβανόμενα στην επιστολή μου με φράση που του είχε απευθύνει Διάκονος από την Μεσσηνία, προσπαθεί να διαμορφώσει κλίμα και εντυπώσεις υπέρ του και ενώ παρουσιάζεται ως υβριζόμενος, ο ίδιος αναφέρεται, προφανώς εγκωμιάζων, σε "επιπολαίους τινάς κληρικούς" μεταξύ των οποίων ξεκάθαρα συγκαταλέγομαι κι εγώ. 
Θα απευθυνόμουν προσωπικώς προς την Σεβασμιότητά του, όμως στο τέλος της απαντήσεώς του αναφέρει επί λέξει: "Αγαπητέ π. Γεράσιμε, τελεία και παύλα στην θεολογική και την λεκτική μας αντιπαράθεση". 
Εκλαμβάνοντας ως ισοδύναμο και ταυτόσημο το απολύτως δεσποτικό "τελεία και πάυλα" με την διακονική φράση, συμμορφώνομαι προς την επιθυμία του Αγίου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου και δεν απευθύνομαι προς τον ίδιο, επιθυμώ όμως να κάνω κάνα-δυο σχόλια επί της απαντητικής επιστολής του. 
Χαρακτηρίζει την επιστολή μου υβριστική, ενώ κατ' ουσίαν αποτελεί κραυγή αγωνίας και αγανακτήσεως για τα γραφόμενα κατά καιρούς υπό του ιδίου άδικα και υβριστικά εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Οικουμενικού Πατριάρχη. Είναι πολλές οι φορές που το αντιπατριαρχικό μένος του Σεβασμιωτάτου υπερβαίνει τα εσκαμμένα. Εφ΄ όσον δε δημοσίως εκθέτει τις απόψεις του, θα πρέπει να αποδέχεται και την δημόσια κριτική που λογικό είναι να επιφέρουν σε όσους δεν συμφωνούν μαζί του και όσον αφορά στους κληρικούς, όπως εγώ, γιατί ναι και καλά θα πρέπει να πρόκειται περί "επιπολαίων". Δηλαδή κατά τον Σεβασμιώτατο κάθε αντίθετη προς την δεσποτική άποψη γνώμη αποτελεί επιπολαιότητα; Ή η ελευθερία της εκφράσεως αποτελεί μόνο δεσποτικό προνόμιο; Αν έτσι νομίζει, τότε συγγνώμη αλλά προσωπικώς στη συναναστροφή μου με Αρχιερείς, έχω αλλιώς μάθει! 

Εθιμοτυπική επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Μακαρίου στη Βουλή


Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα 15 Ιουλίου τρ. έτ. ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Μακάριος στη Βουλή της Νέας Νοτίου Ουαλίας, στο Σύδνευ. Ο Σεβασμιώτατος είχε ιδιαίτερη συνάντηση με βουλευτές του Κοινοβουλίου, με τον Πρόεδρο της Βουλής κ. John Ajaka, ο οποίος προσωπικώς ξενάγησε τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο στους χώρους της Βουλής και στη βιβλιοθήκη, με τον Υπουργό Ασφαλείας κ. David Elliott και με τον Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως κ. John Barilaro, ο οποίος και παρέθεσε γεύμα, εντός του κτιρίου, προς τιμήν του νέου Αρχιεπισκόπου και της συνοδείας του. 
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος για τη σχέση Ορθοδόξου Εκκλησίας και Πολιτείας της Νέας Νοτίου Ουαλίας, ενώ ο Σεβασμιώτατος κ. Μακάριος είχε την ευκαιρία να ενημερώσει την πολιτειακή ηγεσία για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τις προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου σε παγκόσμιο και πανορθόδοξο επίπεδο, για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και το Ουκρανικό ζήτημα. 
Παράλληλα ο Σεβασμιώτατος υπέγραψε στο βιβλίο επισήμων επισκεπτών του Κοινοβουλίου. 
Να σημειωθεί ότι ο Σεβασμιώτατος κ. Μακάριος προσεκλήθη τιμητικώς να παραστεί σε μία από τις επόμενες συνεδρίες της Βουλής, ενώ λίαν τιμητικές και επαινετικές ήταν οι δηλώσεις των πολιτικών στη συνέχεια προς τα μέσα ενημερώσεως και κοινωνικής δικτυώσεως, τόσο για την Ελληνική ομογένεια όσο και για το πρόσωπο του νέου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.

7/14/2019

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ: Η θεολογία είναι πάντοτε «θεολογία εν διαλόγω»


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ 
Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας 
Φωτογραφίες: Νίκος Μαγγίνας / Οικουμενικό Πατριαρχείο
Καθηγητές και Φοιτητές από Θεολογικές Σχολές της Ουκρανίας έγιναν δεκτοί από τον Οικουμενικό Πατριάρχη 
Συμμετείχαν σε Πρόγραμμα Επιμορφώσεως της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών της Ι.Μ.Δημητριάδος και Αλμυρού 
“Δι᾿ ημάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, ο διάλογος και ο αγών διά την προστασίαν των δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι καθήκον, το οποίον απορρέει από τον πυρήνα της πίστεώς μας”, επισήμανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στην ομιλία του, μετά τη Θεία Λειτουργία, κατά την οποία χοροστάτησε, στον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, σήμερα, Κυριακή, 14 Ιουλίου, καλωσορίζοντας πολυπληθή ομάδα φοιτητών από Θεολογικές Ακαδημίες και Ιερατικές Σχολές της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ουκρανίας, οι οποίοι συμμετείχαν στο δεκαπενθήμερο Πρόγραμμα Επιμορφώσεως που διοργάνωσε, στον Βόλο, η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών της Ι.Μ.Δημητριάδος και Αλμυρού. Η ομάδα των φοιτητών, που συνοδεύονταν από Καθηγητές τους από την Ουκρανία, τον Διευθυντή, στελέχη και συνεργάτες της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου, ταξίδεψαν στην Πόλη, με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού Ιγνάτιο, προκειμένου να λάβουν την πατρική ευχή και ευλογία του Παναγιωτάτου. 
“Χαιρόμεθα ιδιαιτέρως διά το γεγονός ότι το πλούσιον εις διδασκαλίαν, μαθήματα και λοιπάς δράσεις επιμορφωτικόν πρόγραμμα κατακλείεται με την επίσκεψιν εις την Πόλιν του Κωνσταντίνου και εις το Σεπτόν Κέντρον της Ορθοδοξίας. Εν τω προσώπω του Διευθυντού αυτής, Δρος κ. Παντελεήμονος Καλαϊτζίδου, συγχαίρομεν την Ακαδημίαν Θεολογικών Σπουδών της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος διά την προσφοράν της εις την Θεολογίαν, την προώθησιν του διαλόγου και της συναντήσεως της Ορθοδοξίας με τον σύγχρονον κόσμον και διά τα πολλά αξιόλογα προγράμματά της”. 


Στην ομιλία του, ο Παναγιώτατος, αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στον ρόλο και την αποστολή της θεολογίας και των θεολόγων στο σύγχρονο κόσμο.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019)ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 13ης Ἰουλίου, καθ' ὅν ἐκκλησιάσθησαν πιστοί ἐντεῦθεν καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἀμερικῆς καί ἐξ Ἑλλάδος, καί κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τῆς Κυριακῆς, 14ης Ἰουλίου, ἑορτήν τῶν Ἁγίων καί Θεοφόρων Πατέρων τῆς Δ΄ ἐν Χαλκηδόνι Οἰκουμενικῆς Συνόδου, καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Δημητριάδος καί Ἀλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος καί Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρων. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, προσεφώνησαν τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Ἀλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος, ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωθιερεύς Δρ. κ. Volodymyr Vakin, Κοσμήτωρ τῆς ἐν Volyn Οὐκρανίας Ὀρθοδόξου Θεολογικῆς Ἀκαδημίας, καθώς καί ὁ Ἐλλογ. Δρ. κ. Παντελεήμων Καλαϊτζίδης, Διευθυντής τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου, ἐξ ὀνόματος ὁμάδος καθηγητῶν καί φοιτητῶν θεολογίας ἐξ Οὐκρανίας, οἱ ὁποῖοι εἶχον συμμετάσχει εἰς δεκαπενθήμερον Πρόγραμμα Ἐπιμορφώσεως τῆς ἐν λόγῳ Ἀκαδημίας, τοῦ Πατριάρχου ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως. 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΣΩΦΡΟΝΙΟ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ ΤΕΛΕΣΕ Ο ΓΕΡΩΝ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ


Μνημόσυνο για τον μακαριστό Γέροντα Σωφρόνιο Σαχάρωφ, 26 χρόνια μετά την κοίμησή του (11-7-1993) τέλεσε ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Περγάμου κ. Ιωάννης, στην Ι. Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή του Τιμίου Προδρόμου στο Έσσεξ της Αγγλίας, που ο αείμνηστος Γέροντας Σωφρόνιος ίδρυσε. 
Συλλειτούργησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας. ο οποίος είχε γνωρίσει προσωπικά τον Γέροντα Σωφρόνιο και συνδέεται πνευματικά με την Μονή. 

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΟΛΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

φωτογραφίες: Yani Kayakoparan

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χοροστάτησε σήμερα. Κυριακή 14 Ιουλίου 2019, στην Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. 
Εκκλησιάστηκαν πιστοί από την Πόλη, την Ουκρανία, την Ελλάδα και άλλα μέρη. 
Στο τέλος της Θ. Λειτουργίας τον Πατριάρχη προσφώνησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, ο οποίος ενημέρωσε τον Πατριάρχη για το πρόγραμμα επιμόρφωσης θεολόγων και φοιτητών εκκλησιαστικών σχολών από την Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας, που εκπόνησε η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου. 
Για το πρόγραμμα μίλησε και ο Διευθυντής της Ακαδημίας, Δρ Παντελής Καλαϊτζίδης. 
Παρών και ο Επιστημονικός Συνεργάτης της Ακαδημίας, θεολόγος Γιώργος Βλαντής, Διευθυντής του Συμβουλίου των Εκκλησιών της Βαυαρίας.
Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, είπε μεταξύ άλλων, απευθυνόμενος στον Πατριάρχη: 
"Παναγιώτατε, …μετὰ ἀπὸ τὴν μεγάλη καὶ τόσο σπουδαία ἀπόφασή σας, νὰ παραχωρήσετε τὸ αὐτοκέφαλο στὸν ὀρθόδοξο Οὐκρανικὸ λαό, ὅπως εἴχατε δικαίωμα, εἴχαμε τὴν σκέψη, ποὺ ὑποβάλλαμε στὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο καὶ στὸν Διοικητὴ τῆς Ἀκαδημίας, νὰ δημιουργηθοῦν οἱ προϋποθέσεις συνάντησεις μὲ τοὺς ἀδελφούς μας τῆς νέας Ἐκκλησίας Οὐκρανοὺς Ὀρθοδόξους, πιστεύοντας ἀκλόνητα ὅτι θὰ μποροῦσε αὐτὸ νὰ κάνει πιὸ οὐσιαστικὴ τὴν ἑνότητα τῆς κοινωνίας πλέον μὲ τὸ κοινὸ ποτήριο… Συμπαραστάτης σ’ αὐτὴ τὴν προσπάθεια ἦρθε ὁ γενικὸς Γραμματέας Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας κ. Γ. Καλατζῆς, ὁ ὁποῖος ἀντελήφθη τὴν σημασία τοῦ ἐγχειρήματος καὶ κατώρθωσε, χάρις καὶ στὴν ἐνημέρωση τοῦ Ὑπουργοῦ τοῦ κ. Γαβρόγλου νὰ ἔχουμε μιὰ ἐπιχορήγηση ποὺ ἐπέτρεψε νὰ πραγματοποιηθεῖ αὐτὴ ἡ προσπάθεια ἔφτασε ἡ προσπάθεια καὶ νὰ φτάσει σὲ αἴσιο τέλος. Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ εἴχαμε ἀποφασίσει νὰ φτάσουμε μέχρι τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο γιὰ νὰ ἔχουν τὴ δική σας εὐχὴ καὶ εὐλογία μὲ τὴ λήξη τοῦ Σεμιναρίου. Καὶ ἰδοὺ μετὰ ἀπὸ 15 ἡμέρες θεολογικῶν μαθημάτων, σημαντικῶν ἐμπειριῶν, εἴμαστε ἐνώπιόν σας καὶ χαιρόμεθα ὅτι ἀπὸ σᾶς θὰ πάρουν τὴν Πατριαρχικὴ εὐχὴ καὶ εὐλογία γιὰ νὰ ἐπιστρέψουν στὴν πατρίδα τους. Παναγιώτατε θεωροῦμε αὐτὴν τὴν προσπάθεια μιὰ διακονία γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας."
Ακολουθεί το σχετικό βίντεο.
Μετά την Θ. Λειτουργία ο Πατριάρχης δέχθηκε σε ακρόαση τους υπευθύνους της Ακαδημίας του Βόλου και τους Ουκρανούς οι οποίοι επιμορφώθηκαν.


ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ


Ύστερα από ερωτήματα δημοσιογράφων σχετικά με προσβλητικές δηλώσεις εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στις οποίες φέρεται να προέβη πρόσφατα στέλεχος της εν Ουκρανία αυτόνομης παρουσίας του Πατριαρχείου Μόσχας, ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Νίκος Παπαχρήστου, δήλωσε: 
Ισχυρισμοί ή πληροφορίες προερχόμενες από οιονδήποτε πως το Οικουμενικό Πατριαρχείο, προκειμένου να εκχωρήσει τον Τόμο Αυτοκεφαλίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας, δήθεν ζήτησε και έλαβε, ή διεκδικεί, οποιασδήποτε μορφής αντάλλαγμα, οικονομικό ή άλλου είδους, είτε από πολιτικά είτε από εκκλησιαστικά πρόσωπα, είναι απολύτως ψευδείς, ανυπόστατες και συκοφαντικές. Ταυτόχρονα, τέτοιου είδους ισχυρισμοί, είναι και άκρως προσβλητικοί για την Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, από την οποία έλαβαν την Αυτοκεφαλία τους, με ανάλογες και παρόμοιες διαδικασίες, ακόμα εννέα τοπικές Εκκλησίες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της Μόσχας. 
Είναι χαρακτηριστικό, ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης, σε πρόσφατη ομιλία του, αναφερόμενος στην χορήγηση της Αυτοκεφαλίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας, επεσήμανε ότι “η ορθή εκκλησιολογική απάντηση που έδωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο ήταν και βασίζεται πάντοτε στην αιώνια παράδοση της Εκκλησίας, εμπνευσμένη από το Ευαγγέλιο, με σεβασμό στους ιερούς κανόνες και απαλλαγμένη από οποιαδήποτε πολιτική και διπλωματική πίεση. Πράγματι, αυτό πρέπει να καταστεί σαφές υπό το πρίσμα των κατηγοριών και της παραπληροφόρησης που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο, τα γνωστά fake news, και χρησιμοποιούνται ενάντια στα κανονικά δικαιώματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου”. 
Υπενθυμίζεται, επίσης, προς κάθε ενδιαφερόμενο, ότι την 6η Ιανουαρίου 2019, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος παρέδωσε τον Τόμο Αυτοκεφαλίας στον Μακαριώτατο Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφάνιο, Προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας, η οποία συγκροτήθηκε από την ενωτική Σύνοδο της 15ης Δεκεμβρίου 2018. Από την ημέρα εκείνη η νέα Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας είναι απολύτως αυτοδιοίκητη και έχει την απόλυτη ελευθερία να διαχειρίζεται τα εσωτερικά της ζητήματα κατά την κρίση και τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της. Η σχέση της με την Πρωτόθρονη Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως είναι σχέση Μητέρας και Θυγατέρας, ένας ισχυρός πνευματικός σύνδεσμος που διατηρήθηκε επί αιώνες, από την εποχή του βαπτίσματος του Αγίου Βλαδιμήρου μέχρι και σήμερα. Μία σχέση που, όσο και αν προσπάθησαν και συνεχίζουν να προσπαθούν κάποιοι, προφανώς για τους δικούς τους σκοπούς, δεν πρόκειται να την διαταράξουν, καθώς η Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως μεριμνά πάντοτε, με θυσιαστικό πνεύμα και αυταπάρνηση, για όλα τα πνευματικά παιδιά της.

7/13/2019

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος στην Πέρθη


Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ξεκίνησε ποιμαντική περιοδεία σε όλα τα διαμερίσματα της Αυστραλίας με σκοπό να συναντήσει προσωπικά τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν κατάφεραν να παραστούν στην τελετή ενθρονίσεώς του, την 29η Ιουνίου και, παράλληλα, να γνωρίσει τα προβλήματα και τις ανάγκες των ενοριών και κοινοτήτων, των Μονών και των ευαγών καθιδρυμάτων των περιοχών αυτών. Εξάλλου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος κατά την αποχώρησή του από το Σύδνεϋ δήλωσε: «έχω ήδη σχεδιάσει μέσα στις πρώτες εκατό ημέρες της παραμονής μου εδώ να επισκεφτώ όλες τις πρωτεύουσες των διαμερισμάτων της Αυστραλίας». 
Πρώτος προορισμός της περιοδείας του ήταν η Πέρθη της Δυτικής Αυστραλίας (πεντέμισι ώρες αεροπορικώς από το Σύδνεϋ). Βασικός λόγος της επιλογής αυτής ήταν το ότι η Πέρθη απετέλεσε τον πρώτο προορισμό των Ελλήνων μεταναστών, οι οποίοι κάθε φορά έφταναν κατά 2.500 από την Ελλάδα, μετά από πολυήμερο ταξίδι, με το υπερωκεάνιο «Πατρίς». Από την Πέρθη διοχετεύθηκε το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των Ελλήνων μεταναστών σε όλη την ήπειρο της Αυστραλίας. 

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γέρων Περγάμου κ. Ιωάννης, ακαδημαϊκός, θα δώσει, στις 17 Αυγούστου 2019, μια διάλεξη στο Λονδίνο, με θέμα: «Η Ανθρωπολογία των Πατέρων και ο σύγχρονος κόσμος». 
Η διάλεξη θα δοθεί προς τιμήν του μακαριστού π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ (1893-1979), σπουδαίου θεολόγου του 20ού αιώνα, καθώς φέτος συμπληρώνονται 40 χρόνια από την κοίμησή του. 
Ο Γέρων Περγάμου κ. Ιωάννης έχει δημοσιεύσει στο περιοδικό "Θεολογία" (τόμος 81, τεύχος 4ο, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2010) σημαντικό άρθρο με τίτλο: «π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ: ο οικουμενικός διδάσκαλος», στο οποίο ανατέμνει βασικές όψεις (π.χ. εκχριστιανισμένος Ελληνισμός, η αρχή της ελευθερίας, η Χριστολογία) του νεοπατερικού παραδείγματος του Ρώσου θεολόγου.
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο διοργανώνει στα τέλη Αυγούστου ένα συνέδριο για τον π. Γ. Φλωρόφσκυ στην Πόλη, με αφορμή την συγκεκριμένη επέτειο.

Διδακτορική Διατριβή για τη Σμύρνη στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης


Ο Θεοχάρης Αναγνωστόπουλος υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με θέμα «Η ελληνόφωνη ορθόδοξη Κοινότητα της Σμύρνης στην ύστερη Οθωμανική Αυτοκρατορία». 
Σύμβουλος της διατριβής ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου και Καθηγητής κ. Ανδρέας Νανάκης και μέλη της τριμελούς ο Καθηγητής κ. Δημήτριος Σταματόπουλος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ο Αναπλ. Καθηγητής κ. Διονύσιος Βαλαής. Μέλη της επταμελούς ο Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Χρήστου, ο Καθηγητής κ. Βασίλειος Κουκουσάς, ο Αναπλ. Καθηγητής κ. Ηλίας Ευαγγέλου και η Επίκ. Καθηγήτρια κ. Αντωνία Κυριατζή. 
Στη διατριβή μελετήθηκε η Κοινότητα της Σμύρνης από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922), τα ζητήματα που ανέκυψαν μέχρι την εκλογή του ιερομάρτυρα Σμύρνης Χρυσοστόμου, οι συνέπειες στη Σμύρνη λόγω των Βαλκανικών Πολέμων και του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου, η διαπάλη εθναρχίας και έθνους, η σχέση δηλ. μεταξύ του οθωμανισμού που στόχευε στη διάσωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και του έθνους που εργαζόταν για την επέκταση του εθνικού μας κέντρου της Αθήνας και του εθνικού μας κράτους στο χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

ΣΤΙΣ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ

φωτογραφία: Νικόλαος Μαγγίνας

Στις 10 Ιουλίου 2019 η Αγία και Ιερά Σύνοδος εξέλεξε  τον Μέγα Σύγκελλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου κ. Αμβρόσιο, Επίσκοπο Ευδοκιάδος, βοηθό του Μητροπολίτου Πισιδίας κ. Σωτηρίου. 
Η εις Επίσκοπον χειροτονία του Θεοφιλεστάτου Εψηφισμένου κ. Αμβροσίου, θα τελεσθεί την Κυριακή 21 Ιουλίου στην Αττάλεια, από τον ίδιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. 

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ (ΦΩΤΟ)


Την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 επισκέφθηκε την Πατριαρχική Κατασκήνωση Παιδοπόλεως Πρώτης, με την ευλογία του Παναγιοτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ο ελληνικός παραδοσιακός χορευτικός όμιλος Ελ.Πα.Χ.Ο. Δικταίοι Καστρινοί υπό του χοροδιδασκάλου-λαογράφου κ. Γιώργου Φραγκάκη, και η Αδελφότητα Ποντίων «Παναγία Γουμέρα» υπό του χοροδιδασκάλου κ. Γιάννη Εφραιμίδη, κάτω από την πνευματική καθοδήγηση του Αρχιμ. κ. Συμεών Αυγουστάκη, Κληρικού της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως. 
Δόθηκε η ευκαιρία στους δύο παραδοσιακούς χορευτικούς συλλόγους να παρουσιάσουν στα παιδιά χορούς απ’ όλη την Ελλάδα ενδυόμενοι παραδοσιακές ελληνικές ενδυμασίες και γνωρίζοντάς τους την ελληνική παράδοση. Τα παιδιά από την πλευρά τους με απερίγραπτη χαρά υποδέχτηκαν τα μέλη των Συλλόγων, δίνοντας μάλιστα μεγάλη συγκίνηση στο τέλος της εκδήλωσης, αφού χόρεψαν όλοι μαζί γνωστούς τους χορούς. Ευχαριστίες απέδωσε ο Διευθυντής της Παιδόπολης κ. Διαμαντής Κομβόπουλος σε όλους τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση αυτή, και ιδίως στους διοργανωτές.
Οι χορευτικοί όμιλοι υπό τον π. Συμεών Αυγουστάκη έγιναν δεκτοί από τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Φανάρι.


7/12/2019

Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ (ΦΩΤΟ)


Επίσκεψη στην Έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου πραγματοποίησε σήμερα, Παρασκευή, 12 Ιουλίου, ο προσφάτως εκλεγείς νέος Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος έγινε θερμά δεκτός από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. 
Ο κ. Μπακογιάννης, ο οποίος συνοδευόταν από συνεργάτες του, ζήτησε και έλαβε την Πατριαρχική ευλογία ενόψει της αναλήψεως των νέων καθηκόντών του, και είχε την ευκαιρία να μοιραστεί με τον Παναγιώτατο ορισμένες από τις σκέψεις και τα οράματά του για τον Δήμο Αθηναίων. 
Ο Πατριάρχης τον συνεχάρη για την τιμητική εμπιστοσύνη των Αθηναίων στο πρόσωπό του και ευχήθηκε εγκαρδίως στο νεοεκλεγέντα Δήμαρχο κάθε επιτυχία στο έργο του προς όφελος των πολιτών αλλά και των επισκεπτών της Πρωτεύουσας της Ελλάδος. 
Στη συνάντηση παρέστη και ο Μητροπολίτης Γερμανίας Αυγουστίνος. 
Από το Γραφείο Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Φωτογραφίες: Νίκος Μαγγίνας | Οικουμενικό Πατριαρχείο

Related Posts with Thumbnails