________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


12/21/2019

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (21 Δεκεμβρίου 2019)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 21ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Ἀλεξάνδρου καί Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Ἀετίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ - ΕΡ.Θ.Ο. ἐτήσιον Χριστουγεννιάτικον Παιδικόν Ἐργαστήριον, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, εὐχηθείς πρός ἅπαντας εὐλογημένον τό στάδιον τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου. 
* * * 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Στέφανον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Γερασίμου Φυλακτάκη, Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου αὐτοῦ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Κιούρα, ἐκ Καβάλας. 
- Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, Καθηγητήν, ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν Νικόδημον Ἁγιοπαυλίτην, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Δημητρίου Σαλπιστοῦ, Ἐπιτίμου Διευθυντοῦ τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ, καί Ἀναστασίου Ντούρου, Διευθυντοῦ αὐτῆς, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Θεοδόταν Νάντσου, Στέλεχος τοῦ Διεθνοῦς Περιβαλλοντολογικοῦ Ὀργανισμοῦ «WWF HELLAS», ἐξ Ἀθηνῶν. 
-  Τήν Εὐγεν. κ. Μελίσσαν Μπουγιουκανανιάδου, ἐντεῦθεν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Δούκοβιτς, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Ἰόλης, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Θεμιστοκλῆ Καρανικόλαν, ἐκ τῶν ὁδηγῶν τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails