________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


5/18/2009

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: «Με νύχια και με δόντια κρατούμε ολοφώτεινο το Φανάρι»


Ρεπορτάζ - φωτό: Νικόλαος Μαγγίνας

Στους αγώνες που καταβάλλει το Οικουμενικό Πατριαρχείο για να εκπληρώσει την πνευματική αποστολή του, αναφέρεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης σε χαιρετισμό του προς τα μέλη της Αδελφότητας των Οφφικιάλων του Πατριαρχείου. Το μήνυμα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος αναρρώνει από το κρυολόγημα που τον ταλαιπώρησε τις προηγούμενες ημέρες, αναγνώσθηκε, χθες Κυριακή, από τον Μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου Κύριλλο, μετά την Θεία Λειτουργία που τελέσθηκε στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι.


«Με την χάριν του Θεού, την σκέπην της Παμμακαρίστου Θεοτόκου και τας ευχάς πάντων των εορταζομένων σήμερον Αγίων Πατριαρχών της Κωσταντινουπόλεως, ως και της ισαποστόλου Φωτεινής της Σαμαρείτιδος, είμεθα εδώ! Επί των επάλξεων του χρέους! Διά τον Χριστόν, διά την Εκκλησίαν και διά το Γένος! Το Φανάρι, «με νύχια και με δόντια», κατά το δη λεγόμενον, το κρατούμε ολοφώτεινον! Φάρον μέγαν, τηλαυγίζοντα νυχθημερόν εις όλον τον κόσμον την Αλήθειαν του Ευαγγελίου, την Αγάπην του Χριστού και την Ελπίδα της Αναστάσεως της Ζωής και της Αιωνιότητας» επισημαίνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης στον χαιρετισμό του προς τους Άρχοντες του Πατριαρχείου, με την ευκαιρία του ετήσιου προσκυνήματός τους στην Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία.


Καλωσορίζοντάς τους στο Φανάρι, τονίζει:
«Ευλογημένη η είσοδός σας εις τον ιστορικόν τούτον τόπον του αγιάσματος της δόξης του Θεού, τον τόπον, ο οποίος τα τελευταία τετρακόσια χρόνια στεγάζει την ευσεβή πηγήν του Γένους και τον αναμμένον φάρον της Οικουμενικής Ορθοδοξίας... Δεν αποτελεί μυστικόν ότι η πρωτεύθυνος Εκκλησία της Ανατολής, η εγγυήτρια της ενότητος και κανονικής ευρυθμίας της ανά την οικουμένην Ορθοδοξίας, η ιερά κιβωτός των τιμαλφών θρησκευτικών και πολιτιστικών παραδόσεων του Γένους ημών, έχει παρά Κυρίου το προνόμιον να κινήται διαρκώς μεταξύ της Γεθσημανή και του Γολγοθά, «εν υπομονή πολλή, εν θλίψεσιν, εν ανάγκαις, εν στεναχωρίαις, εν πληγαίς… εν κόποις… διά δόξης και ατιμίας, διά δυσφημίας και ευφημίας», ημείς δε, οι Κυρηναίοι και διάκονοι Της, έχομεν τον κλήρον και την ευλογίαν να παρουσιαζώμεθα αδιακόπως «ως πλάνοι και αληθείς, ως αγνοούμενοι και επιγινωσκόμενοι, ως αποθνήσκοντες και ιδού ζώμεν, ως παιδευόμενοι και μη θανατούμενοι, ως λυπούμενοι αεί δε χαίροντες, ως πτωχοί πολλούς δε πλουτίζοντες, ως μηδέν έχοντες και πάντες κατέχοντες», διά να έχη έμπρακτον εφαρμογήν εις ημάς ο αποστολικός λόγος» σημειώνει ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και χαρακτηρίζει ως «συγκυρηναίους» τους Οφφικιάλους του Οικουμενικού Θρόνου.


«Σεις, αγαπητοί Άρχοντες, είσθε τα υπέρ της Μητρός φιλοστόργως γρηγορούντα ευσεβή τέκνα της Εκκλησίας, οι έκδικοι των τιμίων συμφερόντων Της, οι καλοί πρεσβευταί Της εις διάφορα καίρια ανά τον κόσμο φόρα, οι προβολείς οι φωτίζοντες τον σταυρόν Της, αι σάλπιγγες αι κηρύττουσαι από των δωμάτων του δημοσίου λόγου τα δικαιώματά Της, τα πολυόμματα Χερουβείμ».
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στους Άρχοντες για όσα προσφέρουν στο Φανάρι και το Γένος και κάνει ιδιαίτερη μνεία στον πρώην Πρόεδρο της Αδελφότητας Ιωάννη Παπαμιχαλάκη , ο οποίος πολλά προσέφερε επί σειρά ετών, καθώς επίσης και στον σημερινό πρόεδρο καθηγητή Κωνσταντίνο Σκουτέρη.


Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Σκουτέρης εκ μέρους της Αδελφότητας των Αρχόντων επι τη ευκαιρία του ετήσιου προσκυνήματος στη Μητέρα Εκκλησία απηύθυνε κατάλληλο χαιρετισμό και προσέφερε ένα συμβολικό δώρο για τον Οικουμενικό Πατριάρχη, μια παλαιά πρωτότυπη έκδοση του έτους 1697 της Φιλοκαλίας του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και του φίλου του Μεγάλου Βασιλείου. "Ως αντίδωρο στον ιδρυτή και προστάτη της Αδελφότητος της Παμμακαρίστου", είπε ο Καθηγητής Σκουτέρης.


Υπενθυμίζεται ότι κάθε χρόνο την Κυριακή της Σαμαρείτιδος, ημέρα του ετήσιου προσκυνήματος των Αρχόντων, τελείται Πατριαρχική και Συνοδική Θεία Λειτουργία. Φέτος, λόγω της αδιαθεσίας του Πατριάρχη, πραγματοποιήθηκε Τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου Κυρίλλου και με την συμμετοχή των Μητροπολιτών Προικονήσου Ιωσήφ και Γαλλίας Εμμανουήλ. Παρέστη ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη Βασίλειος Μπορνόβας, Άρχοντες από την Πόλη και την Ελλάδα, το Δ.Σ. των Φίλων του Αγίου Όρους και πλήθος προσκυνητών.3 σχόλια:

 1. Την Κυριακήν της Σαμαρείτιδος, κατ’ έτος, τελείται εν τω Οικουμενικώ Πατριαρχείω η εορτή της «συνάξεως» επί τη ιερά μνήμη «πάντων των εν Αγίοις Πατέρων ημών Αρχιεπισκόπων και Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως». Το πρώτον η εορτή αύτη εθεσπίσθη προτάσει του νυν ευκλεώς Πατριαρχούντος Αυθέντου και Δεσπότου ημών κ.κ. Βαρθολομαίου του Α΄. Ούτως η Α.Θ.Π., ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, άμα τη εκλογή Του εν έτει 1991, προέτεινεν εις την Ενδημούσαν Σύνοδον κατά την συνεδρίαν της 24ης Οκτωβρίου 1991 την θέσπισιν κοινής εορτής πάντων των προκατόχων Αυτού Αγίων Πατριαρχών, από του ιδρυτού της Βυζαντίδος Εκκλησίας, Πρωτοκλήτου Ανδρέου, και του υπ’ αυτού κατασταθέντος πρώτου επισκόπου αυτής Στάχυος(38-54μ.Χ.) έως και του Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίλλου του ΣΤ΄(1813-1818μ.Χ.) απαγχονισθέντος παρά την θύραν της Μητροπόλεως Ανδριανουπόλεως την 18ην Απριλίου 1821 - «Ούτω θα έχομεν την ευκαιρίαν ίνα επικαλούμεθα την χάριν και την προς Κύριον μεσιτείαν αυτών υπέρ της Μητρός Εκκλησίας και υπέρ ημών αυτών» είπεν ο Πατριάρχης ημών εις εκείνην την συνεδρίαν. Συνοδική δε αποφάσει, κατά την συνεδρίαν της Αγίας και Ιεράς Συνόδου της 19ης Νοεμβρίου 1991, εθεσπίσθη η εορτή αύτη και έκτοτε εορτάζεται πανηγυρικώς και εκκλησιοπρεπώς εις την καθέδραν του Οικουμενικού Πατριαρχείου και δη δια τελέσεως Πατριαρχικής και Συνοδικής Λειτουργίας, εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του τροπαιοφόρου. Συνετάγη δε επί τούτω και ιερά ακολουθία, υπό του αοιδίμου υμνογράφου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, Γερασίμου του Μικραγιαννανίτου, συμψαλλομένη κατά την Κυριακήν της Σαμαρείτιδος, μετά της του Πεντηκοσταρίου ακολουθίας, καθά το Τυπικόν της Μεγάλης Εκκλησίας διακελεύει. Ο δε, εκ των μελών της σεβασμίας Ιεραρχίας του Οικουμενικού Θρόνου, Μητροπολίτης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Χαλκιδικής, κ. Νικόδημος, εχάρισε εις την Μεγάλην Εκκλησίαν Ιεράν Εικόνα των Αγίων.

  ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

  Ηχος α΄. Της ερήμου πολίτης.

  «Βυζαντίου ποιμένες και περίδοξοι πρόεδροι, ώφθητε σοφοί Ιεράρχαι διαφόροις εν έτεσι΄ διό η Εκκλησία του Χριστού, υμών την πολιτείαν ευφημεί΄ δι’ αυτής γαρ φωστήρες περιφανείς, πυρσεύετε τους κράζοντας΄ δόξα τω ενισχύσαντι υμάς, δόξα τω στεφανώσαντι, δόξα τω βεβαιούντι δι’ υμών, πίστιν την Ορθόδοξον».

  Έτερον
  Ήχος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.

  «Χορείαν την ένθεον, Ιεραρχών του Χριστού, συμφώνως τιμήσωμεν, ως Πατριάρχας σοφούς, και θείους εκφάντορας΄ ούτοι γαρ δεδεγμένοι, την του Πνεύματος αίγλην, ώφθησαν Εκκλησίας, αληθείς ποιμενάρχαι, πρεσβεύοντες τω Κυρίω, υπέρ των ψυχών ημών».

  ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ

  Ήχος δ΄. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.

  «Του Βυζαντίου τους αγίους ποιμένας, ως Ιεράρχας της Χριστού Εκκλησίας, και αρετών δοχεία πολυτίμητα, πάντες ευφημήσωμεν, εν μιά συμφωνία, προς αυτούς κραυγάζοντες΄ από πάσης ανάγκης, και επηρείας ρύσασθε ημάς, Αρχιεράρχαι Χριστού ενθεώτατοι».

  ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ

  Ήχος β΄.

  «Κωνσταντινουπόλεως τους σοφούς, και κλεινούς Ποιμένας, ευφημήσωμεν, οι πιστοί, τους εν διαφόροις, εκλάμψαντας τοις χρόνοις, ως Εκκλησίας στύλους και εδραιώματα».

  ΕΙΗΣΑΝ ΤΑ ΕΤΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΑΥΤΩΝ, ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΤΟΥ Α΄, ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΕΥΧΑΙΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΕΙΑΙΣ ΤΗΣ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ. ΑΜΗΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αρχιμ. Ιωακείμ Οικονομίκος. Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Ι. Μ. Κίτρους. Κατερίνη.9 Φεβρουαρίου 2011 στις 10:42 μ.μ.

  Η καθιέρωση της εορτής της Συνάξεως πάντων των Αγίων Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως υπό του νύν Πατριάρχου μας κυρίου Βαρθολομαίου και της Αγίας και Ιεράς Συνόδου κάθε χρόνο την Κυριακή της Σαμαρείτιδος, αποτελεί ένα νέο σταθμό για την ζωή και την πορεία του Μαρτυρικού αυτού Οικουμενικού Θρόνου.Οι άγιοι Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως, αγωνίστηκαν για την πίστη, για τα δίκαια, για το ποιμνίο και για το Γένος χωρίς να σκεφτούν καθόλου και αυτήν την θέση τους. Αυτήν την αιώνια παράδοση συνεχίζει και ο διάδοχος όλων αυτών, ο σημερινός Πατριάρχης μας, ο οποίος αγωνίζετε για την Ορθοδοξία, για τα δίκαια τόσο του Θρόνου όσο και της Ομογενείας και του Γένους μας. Η ευχή και η προσευχή μας είναι, οι Άγιοι Οικουμενικοί Πατριάρχες, να πρεσβεύουν στον Θρόνο της Παναγίας Τριάδος ώστε να κρατά εις αιώνας αιώνων τον υπεραιωνόβιο αυτόν Θρόνο, τον Θρόνο της μαρτυρίας και του μαρτυρίου, αλλά και όλους τους διακονούντας εν αυτώ, για να συνεχίζει την μακραίωνη πορεία του, αναδεικνύοντας νέους αγίους στην Εκκλησία του Χριστού, προσφέροντας το "ύδωρ το ζών" σε κάθε ένα πού αναζητά να βρεί την αλήθεια και να ξεδιψάσει από την ερημιά του συγχρόνου κόσμου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts with Thumbnails