________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


9/21/2013

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΙΚΟΝΝΗΣΟ


Φωτογραφίες: 
Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Βασιλείου 
εφήμεριος Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής

Το σχετικό δελτίο τύπου για την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Προικόννησο διαβάστε εδώ
Παραθέτουμε εδώ τα σχετικά με τις φωτογραφίες αποσπάσματα. 
Ο Πατριάρχης στην Αφισιά 
...ὁ Πατριάρχης καί οἱ σύν Αὐτῷ διεπεραιώθησαν εἰς τήν γειτονικήν νῆσον Ἀφισιάν (Avşa), ἀποτελοῦσαν μέρος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἔνθα ἐπεσκέφθησαν ἀλληλοδιαδόχως τό Δημαρχεῖον, τό παρ᾽ αὐτῷ Μουσεῖον, τά ἐρείπια τοῦ Βατοπαιδινοῦ Μετοχίου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ὅπου ἔψαλαν τό Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου καί τό «Τῇ Ὑπερμάχῳ» καί ἐξεναγήθησαν ὑπό τῆς διενεργούσης τάς ἐν αὐτῷ ἀνασκαφάς κυρίας Ἀρχαιολόγου, καί, τέλος, τό ἐργοστάσιον οἰνοποιΐας τῆς Νήσου.

Ακολουθούν φωτογραφίες από την Θεία Λειτουργία, μετ' αρτοκλασίας, στον βυζαντινό Ναό του Αγίου Νικολάου της Γέννας Προικοννήσου, προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Προικοννήσου Ιωσήφ.
Ο Πατριάρχης στο τέλος της Θείας Λειτουργίας τέλεσε τρισάγιο υπέρ των ειρηνικώς και μαρτυρικώς τελειωθέντων προγόνων της μαρτυρικής Μητροπόλεως Προικοννήσου

Ο Πατριάρχης στην Κούταλη  
Ἐπιστρέφοντες ἐν συνεχείᾳ εἰς τόν Μαρμαρᾶν (Προικόννησον) ἐπεσκέφθησαν τήν νῆσον Κούταλην, ὁμοίως τμῆμα τῆς δικαιοδοσίας τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μητροπόλεως, γενέτειραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀνθίμου ΣΤ’, ἀναπαυομένου ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Κοινότητος Κανδυλλί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος. Ἐκεῖ προσεκύνησαν εἰς τά ἐρείπια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἔνθα ἀνεπέμφθησαν δεήσεις, καί εἶτα ἐπεσκέφθησαν τόν χῶρον ὅπου ἄλλοτε εὑρίσκετο τό χριστιανικόν κοιμητήριον καί ἐκεῖ ὁ Πατριάρχης ἔψαλε τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν αὐτῷ ἀναπαυομένων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails