________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


7/12/2016

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ (11 Ιουλίου 2016)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καί πανευφήμου Εὐφημίας, συμπροσηυχήθη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Κυριακήν, 10ην Ἰουλίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Δευτέρας, 11ης ἰδίου, ἱερουργοῦντος τοῦ ἰδίου Ἀρχιερέως. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόραν, ἐκζητήσαντα τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Πανοσιολ. Διάκονον κ.Παΐσιον, Κωδικογράφον τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τούς Ἐλλογ. κ. Θεόδωρον Ἀλεξόπουλον, Θεολόγον, Καθηγητήν ἐν Βιέννῃ, καί κ. Ἀθανάσιον Τσακρῆν, Καθηγητήν Ἰατρικῆς ἐν Ἀθήναις. 
- Τό νέον Δ. Σ. τοῦ ἐνταῦθα Φιλανθρωπικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συνδέσμου Ἰμβρίων, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Εὐγεν. κ. Παναγιώτας Λαγοσπύρη- Μορφιάδου. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Nilüfer Tarıkahya, Πρόεδρον τοῦ Ἑλληνοτουρκικοῦ Σωματείου «Δάφνη - Defne», μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Celal Başlangıç καί κ. Στυλιανοῦ Μπερμπέρη, ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Χάλαν, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Μαρίαν Χαραλαμπίδου, Φιλόλογον, ἐκ Θεσσαλονίκης, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου νεανίδων αἱ ὁποῖαι θά διακονήσουν εἰς τήν Παιδόπολιν Πρώτης. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἀπέστειλε τάς πατρικάς εὐχάς Αὐτοῦ εἰς τόν οἰκουροῦντα Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Σ. Κυρατζόπουλον, Καθηγητήν τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, ὑπέρ ταχείας καί πλήρους ἀναρρώσεώς του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails