________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


6/13/2019

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019)

φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Tό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 12ης Ἰουνίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ὑπό τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν παρουσιάσεως τοῦ ἔργου «Φιλοθέου Πάρεργα», καθ’ ἥν ὡμίλησεν ἐπικαίρως, συγχαρείς πατρικῶς τούς διοργανωτάς. Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Νικήταν, ὑποβαλόντα εὐγνώμονας εὐχαριστίας καί σέβη ἐπί τῇ ἐκλογῇ αὐτοῦ εἰς τήν περίπυστον Ἐπαρχίαν ταύτην τοῦ Θρόνου, ὁ δέ Πατριάρχης συνεχάρη αὐτόν, εὐχηθείς αὐτῷ ἀφνειᾶ ποιμαντορίαν. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βελγίου κ. Ἀθηναγόραν, μεθ’ οὗ ἔσχε συνεργασίαν περί τοῦ προγράμματος τῆς Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως, κατά τόν προσεχῆ Νοέμβριον, εἰς τήν θεόσωστον ταύτην Ἐπαρχίαν τοῦ Θρόνου. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Πατάρων κ. Ἰωσήφ, ἐξ Ἀργεντινῆς. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀλέξιον, Καθηγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Μωϋσέως. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰάκωβον Σάββα καί τούς Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἰωσήφ Παλιούραν καί Πρεσβύτερον κ. Σάββαν-Δαβίδ Βασιλειάδην, Κληρικούς τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας, ἐκ Λονδίνου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Elena Sgarbi, Γεν. Προξένου τῆς Ἰταλίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἡμέρας τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ αὐτῆς, τήν Πέμπτην, 13ην Ἰουνίου. 
 - Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀθανασίου Κατζίγκα, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σμύρνης, κατά τήν παρατεθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐκεῖσε Προξενείου τῆς Ἰταλίας δεξίωσιν, ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, ἐν τῷ ἐν Σμύρνῃ Ἐκθεσιακῷ Κέντρῳ «Wyndham Grand İzmir Özdilek», τήν Τετάρτην, 12ην ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails