________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


3/14/2011

Ο ΟΥΚΡΑΝΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 13ης Μαρτίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Mikola Yanovich Azarov, Πρωθυπουργός τῆς Οὐκρανίας, πραγματοποιῶν ἐπίσημον ἐπίσκεψιν ἐν Τουρκίᾳ καί συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἐξοχ. κ. Sergei Kamishev, Ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας, καί κ. Sergei Κorsunsi, Πρέσβεως τῆς Οὐκρανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, ὡς καί συνεργατῶν αὐτοῦ, προσῆλθεν, ἅμα τῇ ἀφίξει αὐτοῦ, ἐκ τοῦ ἀεροδρομίου εἰς τά Πατριαρχεῖα καί ἐγένετο δεκτός μετά τῶν προσηκουσῶν τῷ ἀξιώματι αὐτοῦ τιμῶν ὑπό τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου.
Ὁ Ἐξοχ. κ. Πρωθυπουργός κατά τήν ἄφιξιν αὐτοῦ εἰς τά Πατριαρχεῖα προσεκύνησεν εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν, τῶν κωδώνων αὐτοῦ κρουομένων χαρμοσύνως.
Μεταξύ τῶν δύο ἀνδρῶν ὑπῆρξεν ἐγκάρδιος συνομιλία, ἐν συνεχείᾳ δέ ὅ τε Πατριάρχης καί ὁ Πρωθυπουργός προέβησαν εἰς δηλώσεις πρός τά μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως, κατά τάς ὁποίας ἡ Α. Ἐξοχότης ἐξέφρασε τόν σεβασμόν αὐτοῦ πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν τοῦ Οὐκρανικοῦ λαοῦ καί πρός τό σεπτόν πρόσωπον τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, ἐνῷ ὁ Παναγιώτατος ἀπηύθυνεν ἐξ ὀνόματος τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τάς εὐχάς αὐτῆς καί τήν εὐλογίαν Του πρός τόν Οὐκρανικόν λαόν καί τόν χαιρετισμόν Του πρός τόν Ἐξοχ. Πρόεδρον κ. Γιαννουκόβιτς καί τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κιέβου κ. Βλαδίμηρον.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails