________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


4/14/2013

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ (12 - 14 Απριλίου 2013)

Ο Πατριάρχης διαβάζει το ποίημα "Θερμοπύλες" του Καβάφη στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ  
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων τῆς Παρασκευῆς, 12ης Ἁπριλίου, ἐνῷ τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης Νεοχωρίου, κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Δ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, καθ’ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Θεοφιλ. Ἑπίσκοπος Παμφίλου κ. Δανιήλ, ὁ Ἐξοχ. κ. Victor Tvircun, Γενικός Γραμματεύς τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Μαύρης Θαλάσσης, ὅμιλοι μαθητῶν ἐκ τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Νέων Μουδανιῶν, ἐκ τοῦ 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου καί τοῦ 6ου Διαπολιτισμικοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Εὐόσμου, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ἁγ. Βαρβάρας καί Πεντακοσίων Καβάλας καί τῆς Θρακικῆς Ἑστίας Ν. Καβάλας, ἄλλοι προσκυνηταί καί πιστοί ἐκ τῶν Κοινοτήτων τοῦ Βοσπόρου. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμων Βίγκας, Ἄρχων. Μ. Χαρτοφύλαξ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας καί Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης περί τῆς πνευματικῆς σημασίας καί ἀξίας τῆς Πόλεως, οἱ δ’ἐκκλησιασθέντες Οὐκρανοί ἐξ Η.Π.Α. ἱεροσπουδασταί ἔψαλον θεομητορικούς ὕμνους εἰς τήν μητρικήν αὐτῶν γλῶσσαν. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις. 
Ο Πατριάρχης στην Κοινοτική Αίθουσα του Ι. Ναού Παναγίας Κουμαριωτίσσης Νεοχωρίου

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 13ης Ἀπριλίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Παμφίλου κ. Δανιήλ, διεπεραιώθη εἰς τήν νῆσον Χάλκην καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς αὐτοῦ παρουσίας τάς ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς διεξαχθείσας ἐργασίας τοῦ μαθητικοῦ συνεδρίου «150 χρόνια Κ. Π. Καβάφης», καθ᾽ ἅς ἀπηγγέλθησαν ποιήματά του, ἀρχῆς γενομένης ὑπό τοῦ Πατριάρχου διά τοῦ ποιήματος «Θερμοπύλες». 

Ο Πατριάρχης διαβάζει τις "Θερμοπύλες" του Καβάφη από το μαθητικό του τετράδιο με τίτλο "Ποιήματα"

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ συμμετοχῆς τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ πραγματοποιηθεῖσαν παρουσίασιν τοῦ ἐπανεκδοθέντος καί ἐμπλουτισθέντος βιβλίου τοῦ ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Παμφίλου Μελισσηνοῦ Χριστοδούλου, ὑπό τόν τίτλον: «Τά Ταταῦλα καί ἡ ἱστορία τους», κατακλείσας τήν ὅλην ἐκδήλωσιν δι’ὁμιλίας Αὐτοῦ. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς Δ’ Νηστειῶν, 14ης Ἀπριλίου. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος, ὅμιλοι μαθητῶν ἐκ τῶν Ἐκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη, τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Φαλάνης Λαρίσης, τοῦ Γυμνασίου Ἀμυνταίου Φλωρίνης, τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Κρηνίδων Καβάλας καί τοῦ Λυκείου Κάτω Ποροΐων Σερρῶν, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου ἐργαζομένων Ο.Τ.Ε. Νομοῦ Ἀττικῆς καί ἐκ Βόλου, ὡς καί ἄλλοι προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, τούς ὁποίους ὁ Παναγιώτατος καλωσώρισε πατρικῶς. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἕξ Μαρμάρων, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ’ ὅν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Λάζαρος Θεοδοσίου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος Ταταούλων. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πάφου κ. Γεώργιον, συνοδευόμενος ὑπό ὁμίλου μαθητῶν ἐκ τοῦ Παγκυπρίου Γυμνασίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. Διευθυντοῦ κ. Σόλωνος Χαραλάμπους, ὁ ὁποῖος ἀπένειμεν εἰς τόν Παναγιώτατον τό ἀριστεῖον τοῦ ὡς ἄνω Γυμνασίου. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Πέτεργκοφ κ. Ἀμβρόσιον, Πρύτανιν τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας καί τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς Πετρουπόλεως, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Κληρικῶν Φοιτητῶν καί Καθηγητῶν αὐτῶν. 

Ο Πατριάρχης με τον Πρύτανη, καθηγητές και φοιτητές της Θεολογικής Ακαδημίας Πετρουπόλεως

- Τόν Θεοφιλ Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Παμφίλου κ. Δανιήλ, ἐκ τῆς ἐν Η.Π.Α. Ὀρθοδόξου Οὐκρανικῆς μερίδος, ἐπικεφαλῆς ὁμίλου Κληρικῶν τελειοφοίτων τοῦ Σεμιναρίου αὐτῶν. 
- Τόν Μουσικολ. κ. Λεωνίδαν Ἀστέρην, Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Ἀθανάσιον Γιαννόπουλον, πρῴην Ὑφυπουργόν, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Θεοδοσίας καί τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίνης Ἀναγνωστάκου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀπόστολον Δαβῆν, Θεολόγον-Φιλόλογον, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Ἄλκηστιν Πρωτοψάλτη, ᾀοιδόν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Γεώργιον Κούδαν, Νικόλαον Σπανδωνίδην καί Κωνσταντῖνον Ὀρφανόν, παλαιμάχους ποδοσφαιριστάς, ἐκ Θεσσαλονίκης, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Ἀχλαδᾶ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Stoynoff, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Σικάγου, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Laura. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Λαγκούσην, Παιδίατρον, ἐκ Πατρῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδην Βικέτον, Δημοσιογράφον, ἐκ Κύπρου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Συμεών Σολταρίδην, Δημοσιογράφον, ἐκ Κομοτηνῆς. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά: 
- Τήν ὑπό τοῦ Πολιτιστικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Ἱδρύματος (İstanbul Kültür Sanat Vakfı) προβολήν ντοκυμαντέρ μέ θέμα «İmroz’ u Kaydetmek», ἐν τῷ ἐν Πέραν κινηματογράφῳ «Beyoğlu Sineması», τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 11ης Ἀπριλίου. 
- Τήν ἐν τῆ Αἰθούσῃ ἐκθέσεων İdil πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν ἐκθέσεως ζωγραφικῆς τοῦ Ἐντιμ. κ. Mustafa Sekban, τήν Παρασκευήν, 12ην ἰδίου. 
- Τήν ἐν Ἁγίᾳ Σοφίᾳ πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν ἐκθέσεως ἀραβικῆς γραφῆς, ἐπί τοῖς γενεθλίοις τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ Ἰσλάμ, τῇ παρουσίᾳ τοῦ Σοφολ. κ. Mehmet Görmez, Διευθυντοῦ Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τῆς Τουρκίας, αὐθημερόν. 
- Τήν ἐν τῷ Σταδίῳ Sinan Erdem διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ ὡς ἄνω ἐπετείῳ, τήν Κυριακήν, 14ην ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails