________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


7/23/2013

Ο Πατριάρχης εδέξατο εις ακρόασιν...


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόραν, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Belotserkva καί Boguslav κ. Αὐγουστῖνον, ἐξ Οὐκρανίας, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Λουκᾶ Vinartsuk, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Βίκτωρος Yiatsenko, Ἐνδοξ. Ναυάρχου κ. Βλαδιμήρου Steponenko, καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Βλαδιμήρου Pitsenezski, Νικολάου Botskariov καί Γεωργίου Valigurski, Ἀξιωματικῶν, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Andrushenko, Ἀναγνώστου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Μαρίνην, Στέλεχος τοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ, ἐξερχόμενον τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Φωτιάδην, ἐκ Πριγκήπου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Graham, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Φωτεινῆς, ἐξ Η.Π.Α. . 
- Τήν Εὐγεν. κ. Κωνσταντίναν Μπουγονικολοῦ, μετά συνεργατῶν αὐτῆς, ἐκ τοῦ ἐν τῇ Πόλει Παραρτήματος τοῦ Ὀργανισμοῦ «Ἰατροί Δίχως Σύνορα». 
- Τήν Εὐγεν. κ. Nermin Arıç Direnoğlu, Καλλιτέχνιδα-Ζωγράφον, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Παράσχον Καλαβίτσογλου, Πρόεδρον τῶν ἐκ τῆς Πόλεως καταγομένων Βετεράνων Ἀθλητῶν «ΣΕΒΑΣΚ», ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐλευθερίου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Παπαδημητρίου, Φοιτητήν, ἐξ Η.Π.Α. .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails