________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


11/13/2014

Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

φωτογραφία αρχείου: Ν. Μαγγίνας

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ἀπό τοῦ Παραθρονίου, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς Τετάρτης, 12ης Νοεμβρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Πέμπτης, 13ης ἰδίου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπου Κων/πόλεως, οὗτινος τά ἱερά λείψανα ἐξετέθησαν πρός προσκύνησιν ὑπό τῶν πιστῶν. 
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος καί ὅμιλοι πιστῶν ἐκ τῶν Ἱ. Μητροπόλεων Γερμανίας καί Καρπάθου καί Κάσου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀμβρόσιον Μπιτζιάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης.
- Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Antonio Lucibello, Νούντσιον τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τοῦ Ὁσιολ. ἱερέως κ. Guido Marini, Ὑπευθύνου τῶν Παπικῶν τελετῶν, καί τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ Ὁσιολ. ἱερέων κ. Jean-Pierre Kwambamba Masi καί κ. Vincenzo Peroni καί τῶν Ὁσιολ. κ. Mauricio Rueda Beltz, ἐκ Ρώμης, καί κ. Iulian Pista, ἐντεῦθεν, συνεργασθέντας μετά τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Πατριαρχείου διά τήν ἐπικειμένην ἐπίσκεψιν τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐντεῦθεν, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Yordan Dinev καί Mazin Delerev, ἐκ Βουλγαρίας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Βίκτωρα Μαλιγκούδην, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. Geoff Tunnicliffe, ἐκ Καναδᾶ, κ. Thomas Schirrmacher, ἐκ Γερμανίας, κ. John Baxter Brown, ἐξ Ἀγγλίας, κ. İsmail Kulakçıoğlu καί κ. Umut Şahin, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Διαματάρην, Ἐκδότην τῆς Ἐφημερῖδος «Ἐθνικός Κήρυξ», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας, ἐκ Νέας Ὑόρκης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Γιόφογλου μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου, ἐντεῦθεν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Εὔην Χατζηανδρέου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
* * * 
Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 13ης τ.μ., ὁ Παναγιώτατος, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου καί Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον καί συγχαρείς ἀδελφικῶς ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη : 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σαμουήλ Ἐφφέ, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Μπεκιάρη, ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Πριγκήπου, τήν Τετάρτην, 12ην Νοεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails