________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


11/30/2015

Η ΘΡΟΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (ΦΩΤΟ)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἡ Θρονική ἑορτή τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας 
Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησία μετά πολλῆς λαμπρότητος καί ἱεροπρεπείας ἐτίμησε τήν ἱ. μνήμην τοῦ ἱδρυτοῦ καί προστάτου αὐτῆς Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἑορτάσασα τήν Θρονικήν αὐτῆς ἑορτήν. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Κυριακήν, 29ην Νοεμβρίου, τῇ συμπροσευχῇ ἁγ. Ἀρχιερέων ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Κατ᾿ αὐτόν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. Reinhard Marx, Ἀρχιεπίσκοπος Μονάχου καί Freising, ὡς καί ὅμιλος ΡΚαθολικῶν καί ἐξ ἄλλων δογμάτων προσκυνητῶν Ἐπισκόπων καί ἄλλων κληρικῶν, φίλων τῆς Κινήσεως τῶν Φοκολάρι, Κληρικοί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, ὁ Ἐξοχ. κ. Νικόλαος Φίλης, Ὑπουργός Παιδείας, Ἐρεύνης καί Θρησκευμάτων, ἐκ προσώπου τῆς Ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει. 
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης καί ἀκολούθως καλωσώρισεν, ἰταλιστί, τούς ὡς ἄνω ἐκκλησιασθέντας ἑτεροδόξους πιστούς. 
Ἀκολούθως ἐδόθη ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τῆς Ζαππείου Σχολῆς δεξίωσις ἐπί τῇ Θρονικῇ Ἑορτῇ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, εἰς ἥν παρέστησαν πλεῖστοι προσκεκλημένοι τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, οἱ ὡς ἄνω Ἐξοχ. κ. Ὑπουργοί, καί μέλη τοῦ θρησκευτικοῦ, διπλωματικοῦ, ἐκπαιδευτικοῦ, καλλιτεχνικοῦ καί ἐπιχειρηματικοῦ κόσμου τῆς πόλεως ἡμῶν, καθ᾿ ἥν ὡμίλησεν, ἀγγλιστί, ἡ Α. Θ. Παναγιότης. Ἠκολούθησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου πρόγραμμα ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς ἐκτελεσθέν ὑπό τῆς χορῳδίας «Branko» ἐκ Νύσσης Σερβίας, παρουσίᾳ καί τοῦ ἐνταῦθα Ἐντιμ. κ. Γενικοῦ Προξένου τῆς Χώρας ταύτης. 
Τήν ἐπαύριον, Δευτέραν, 30ήν τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης προέστη τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου, Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου κ. Βασιλείου, Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβροσίου, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Ντένβερ κ. Ἠσαΐου, Ἀτλάντας κ. Ἀλεξίου, Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγενίου, Δαρδανελλίων κ. Νικήτα, Ντητρόϊτ κ. Νικολάου καί Γρεβενῶν κ. Δαβίδ, ἐπί παρουσίᾳ τῆς ἐπισήμου Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας Ρώμης. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Πέργης κ. Εὐάγγελος, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιος, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος, Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Λεύκης κ. Εὐμένιος, Ἀριανζοῦ κ. Βαρθολομαῖος καί Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, οἱ Σεβ. Καρδινάλιοι κ. Francis Xavier Kriengsak καί κ. Miloslav Vlk, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος τῶν ἐνταῦθα ΡΚαθολικῶν κ. Louis Pelâtre, Κληρικοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, οἱ Ἐντιμολ. κ. κ. Θεόδωρος Ἀγγελόπουλος, Ἄρχων Μ. Λογοθέτης τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Γεώργιος Καλαντζῆς, Ἄρχων Ρεφερενδάριος, καί ἄλλοι Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως Ἐξοχ. κ. Νικόλαος Φίλης, Ὑπουργός Παιδείας, Ἐρεύνης καί Θρησκευμάτων, οἱ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν, ὁ Ἐξοχ. κ. Μᾶρκος Μπόλαρης, Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Ἀγροτικῆς Ἀναπτύξεως καί Τροφίμων, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀνδρέας Μιχαηλίδης, Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. νομοῦ Χίου, ἐκ μέρους τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης καί ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενοι ἐνταῦθα, ἡ Εὐγεν. κ. Παρασκευή Χαριτίδου, Πρόξενος ἐν Ἀδριανουπόλει, ὁ Ἐντιμ. κ. Πέτρος Ἀγγελίδης, Δήμαρχος Σερρῶν, Καθηγηταί καί μαθηταί τῶν Σχολείων τῆς Ὁμογενείας, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης προσεφώνησε τήν ἐπίσημον ἐκ τοῦ Βατικανοῦ Ἀντιπροσωπείαν καί ἀπήντησεν ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. Kurt Koch, ὅστις ἀνέγνωσεν ἑόρτιον συγχαρητήριον Μήνυμα τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα Φραγκίσκου. 
Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ἐπίσημον γεῦμα εἰς ἑστιατόριον ἐν Νεοχωρίῳ, εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου.


Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 28ης λήγοντος μηνός, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, παρέθεσεν ἐπίσημον δεῖπνον πρός τιμήν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τῶν μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τῇ συμμετοχῇ καί τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξοχ. κ. Νικολάου Φίλη, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ἀντηλλάγησαν προπόσεις μεταξύ τοῦ ἀμφιτρύωνος καί τοῦ Πατριάρχου.  

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ ΕΙΣ ΦΑΝΑΡΙΟΝ 
Τήν μεσηβρίαν τῆς Κυριακῆς, 29ης Νοεμβρίου, ἀφίχθη ἐκ Ρώμης ἡ ἐπίσημος Ἀντιπροσωπεία τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου ἀποτελουμένη ἐκ τῶν Σεβ. Καρδιναλίου κ. Kurt Koch, Προέδρου τοῦ Ποντιφηκοῦ Συμβουλίου διά τήν προώθησιν τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ. Brian Farrell, Γραμματέως τοῦ ὡς ἄνω Συμβουλίου, καί Ὁσιολ. κ. Andrea Palmieri, Ὑπογραμματέως αὐτοῦ, ἵνα παραστῇ κατά τήν Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. 
Τήν Ἀντιπροσωπείαν ὑπεδέχθησαν ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἐν τῇ αἰθούσῃ τῶν ἐπισήμων τοῦ Ἀεροδρομίου, οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος καί Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Θεόδωρος. 
Ἐκεῖθεν ἡ Ἀντιπροσωπεία προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα ἔνθα ἐγένετο ἐπισήμως δεκτή ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ᾯτινι καί ἐπέδωκε προσωπικόν δῶρον τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ὁμοῦ μετά Συνοδικῶν ἁγ. Ἀρχιερέων, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ συμμετοχῆς: 
α) τήν ὑπό τοῦ Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι. καί τῆς ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. ἀπό κοινοῦ διοργανωθεῖσαν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ ὁμογενοῦς Ἐλλογ. κ. Νικολάου Ζαχαριάδου ὑπό τόν τίτλον «Λεξικό τοῦ Κωνσταντινουπολίτικου γλωσσικοῦ ἰδιώματος», τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 26ης Νοεμβρίου, καί 
β) τήν ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων διάλεξιν τῆς Ἐλλογ. κ. Χρυσῆς Σιδηροπούλου, Ἀναπληρωτρίας Καθηγητρίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Βοσπόρου, μέ θέμα: «Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Γαβρᾶς εἰς τήν λατρείαν καί τήν λαϊκήν παράδοσιν τοῦ Πόντου», μεθ᾿ ἥν ἐπηκολούθησε μουσικόν πρόγραμμα καί δεξίωσις. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειον, ἐκπροσωποῦντα τήν Ἐκκλησίαν Κύπρου κατά τήν Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας 
- Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιον καί Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον, καί τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πρόδρομον Ξενάκην, Ὑπογραμματέα τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἐκπροσωποῦντας αὐτήν κατά τήν Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. 
- Τούς Θεοφιλ. Ἐπισκόπους Λεύκης κ. Εὐμένιον καί Ἀριανζοῦ κ. Βαρθολομαῖον, ἐκ Γερμανίας. 
- Τόν Σεβ. Καρδινάλιον κ. Reinhard Marx, Ἀρχιεπίσκοπον Μονάχου καί Freising, μετά τῶν Ἐλλογ. Δρος κ. Frank Ronge, Διευθυνοῦ τοῦ Τμήματος Πίστεως και Παιδείας τῆς ἐν Γερμανίᾳ ΡΚαθολικῆς Ἐπισκοπικῆς Διασκέψεως, καί Ἐντιμ. κ. Matthias Kopp, Ἐκπροσώπου Τύπου αὐτῆς. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Αὐξέντιον Καλαγκόν, Ἄρχοντα Ὀστιάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Καρδιοχειρουργόν, ἐξ Ἀθηνῶν. Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Μουσικολ. κ. Στυλιανόν Φλοῖκον, Ἄρχοντα Α´ Δομέστικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὡς καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Στυλιανόν Μπερμπέρην, Παραδομέστικον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, Στυλιανόν Μουχλίδην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, Στυλιανόν Γκιουλγκιούν, Στυλιανόν Κατσώνην καί Στυλιανόν Ζοβέν, ὡς καί τήν Εὐγεν. κ. Στυλιανήν Δεβετζίογλου, ὑπαλλήλους τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτῶν ἑορτῇ. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Ζορμπᾶν, Γεν. Διευθυντήν τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης.
- Ὅμιλον Ἐκπαιδευτικῶν καί μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου καί τοῦ Λυκείου Ἴμβρου. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Ἀνδρούλαν Πηλαβᾶ, Ἐνδοκρινολόγον, ἐκ Χαλκίδος. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Ροζάκην, ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Χάρην Μαριόλην καί τήν μνηστήν αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Μονογυιοῦ, ἐκ Μυκόνου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη ἐν τῷ γραφείῳ αὐτοῦ τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονον κ. Ἀνδρέαν, ᾧτινι ἐπεδαψίλευσε τάς πατρικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

1 σχόλιο:

  1. Αρχιμ. Ιωακείμ Οικονομίκος. Ιεροκήρυξ Ι. Μ. Κίτρους2 Δεκεμβρίου 2015 - 1:47 μ.μ.

    Άγιος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος. Ο Έφορος και Προστάτης της Μεγάλης Εκκλησίας, αφού σύμφωνα με την ιστορία και την παράδοση είναι ο ιδρυτής της. Η Θρονική Εορτή της Μεγάλης Εκκλησίας, είναι μια ευκαιρία για όλους όσοι έχουμε την χαρά να ανήκουμε κάτω από την σκέπη της, να προσευχηθούμε για την πρόοδο και την ευημερία της, μέσα σε αυτόν τον ταραγμένο κόσμο. Η Μητέρα Εκκλησία, αιώνες τώρα, εργάζεται για την ειρήνη, την καταλλαγή, την προώθηση της Πατερικής Ορθοδόξου διδασκαλίας, αλλά και των αξιών και ιδανικών του ευσεβούς Γένους μας. Η Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, με τις ευχές και τις πρεσβείες του ιδρυτού της, αγωνίζεται για την ενότητα της Εκκλησίας, μέσα από τις Οικουμενικές Συνόδους πού συνεκλήθησαν στο έδαφός της, και με τελευταία την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο πού θα συγκληθεί το προσεχή Μάϊο του 2016, για να διατρανώσει σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτου ότι, η Εκκλησία είναι ο μόνος χώρος πού μπορεί να δώσει λύσεις και απαντήσεις σε προβλήματα πού αντιμετωπίζει ο κόσμος. Ο Θεός, με τις ευχές του Αγίου Ενδόξου και Πανευφήμου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, να ευλογεί και να προστατεύει την Μητέρα Εκκλησία, τον Πρώτο της Ορθοδοξίας, και Πατέρα της Ρωμηοσύνης, τον Πατριάρχη μας κύριο Βαρθολομαίο, που μαζί με τους Αρχιερείς, Ιερείς, Διακόνους και λαϊκούς, αγωνίζονται για την διατήρηση των ιερών και των οσίων της Φυλής και του Γένους μας, στην κοιτίδα της Ρωμηοσύνης, την Κωνσταντινούπολη. Χρόνια πολλά.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts with Thumbnails