________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


12/15/2016

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΒΛΑΓΚΑΣ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΝΤΟΣΚΑΛΙΟΥ, ΒΛΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΥΨΩΜΑΘΕΙΩΝ 
ΕΟΡΤΙΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ 
Ἀνακοινοῦται ὅτι τήν Κυριακήν πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, 18ην Δεκεμβρίου, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίων Θεοδώρων Βλάγκας θά τελεσθῇ Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, Ἐπόπτου τῆς Περιφερείας. 
Ἐν συνεχείᾳ, θά πραγματοποιηθῇ ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ ἑόρτιος ἐκδήλωσις, μέ τήν συμμετοχήν τοῦ Μουσικοῦ Συνόλου παραδοσιακῶν ὀργάνων τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέρα, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Γεωργίου Μαρινάκη, καί τῶν μαθητῶν τῆς Κοινοτικῆς Σχολῆς. Κατά τήν ἐκδήλωσιν θά ψαλοῦν τά κάλαντα διαφόρων περιοχῶν καί ἐπίκαιρα ᾄσματα καί θά διανεμηθοῦν δῶρα εἰς τούς μαθητάς καί ἐνθύμια εἰς τούς λοιπούς παρισταμένους. Θά ἐπακολουθήσῃ γεῦμα παρατεθησόμενον ὑπό τῆς Κοινότητος. 
Διά τούς ἐπιθυμοῦντας νά προσέλθουν εἰς τήν ἐκδήλωσιν θά διατεθοῦν δύο λεωφορεῖα, ἐκ τῶν ὁποίων τό μέν πρῶτον θά ἐκκινήσῃ τήν 9:30 ὥραν ἐκ τῆς πλατείας Κουρτουλούς, διερχόμενον ἔμπροσθεν τῆς Ὄπερας Ταξείμ τήν 9:45, καί τό δεύτερον θά ἐκκινήσῃ πρό τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Γεδήκουλε τήν 9:30, μετ'ἐπιστροφῆς εἰς τά ἴδια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails