________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


9/07/2018

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΨΑΛΕ ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ π. ΔΟΣΙΘΕΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἐπί τῷ ἀκούσματι τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας τοῦ ἀειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, πρῴην Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων καί Εἰσηγητοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, ἐπί σειράν δ᾽ ἐτῶν ἱερατεύσαντος ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τῆς Εὐαγγελιστρίας Προπόδων Ταταούλων, ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, κατελθών εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν, ἔψαλε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, παρουσίᾳ τῶν μελῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί τῶν λαϊκῶν Ὑπαλλήλων τῶν Πατριαρχείων. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρνάβαν Γιάγκου, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Θεοδώρας Θεσσαλονίκης, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας κ. Θεοδώρου, νέου Κοσμήτορος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Καθηγητοῦ τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου, καί τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Δημητρίου, μαθητοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Christoph Leitl, Πρόεδρον τῶν Ἐμπορικῶν Ἐπιμελητηρίων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως (EUROCHAMBERS), συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Gerhard Lutz, Γεν. Προξένου τῆς Αὐστρίας ἐν τῇ Πόλει, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Georg Karabaczek, Ἐμπορικοῦ Ἀκολούθου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Μάριον Βίγκαν, ἐντεῦθεν, ὅν καί ηὐλόγησεν ἐπί τῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ εἰς Ἀθήνας πρός πραγματοποίησιν σπουδῶν ἐν τῷ Κολλεγίῳ «Deree», εἰς τόν κλάδον Ψυχολογίας καί Managment.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails