________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


9/25/2018

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΜΥΡΝΗΣ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 
Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται πρός πάντας τούς ἐνδιαφερομένους ὅτι διά πᾶσαν πληροφορίαν ἀφορῶσαν εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν καί τήν Ὀρθόδοξον Κοινότητα Σμύρνης δύνανται νά ἐπικοινωνοῦν πρός τήν γραμματείαν αὐτῆς (Εὐγεν. κ. Βασιλικήν Χριστοδούλου), καί συγκεκριμένως πρός τούς ἀριθμούς τηλεφώνου 00902324821046 καί 00902324644333 (τηλ. καί fax), καθημερινῶς καί κατά τάς ὥρας 10.00-16.00, ὡς καί εἰς τάς διευθύνσεις ἠλεκτρονικήν Secretary@ecclesiasmyrnis.org καί ταχυδρομικήν 1374 (Sezer Doğan) Sok. No. 20 ⁄ 12, İsmet Kaptan Mahallesi, Çankaya ⁄ Konak, İzmir, Türkiye. 
 Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails