________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


4/01/2012

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ (30/3-1/4/2012)Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά: 
α) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τῆς Παρασκευῆς, 30ῆς Μαρτίου, καί 
β) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Συνοδικῶν Ἱεραρχῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου. Κατ’ αὐτήν ἀνεγνώσθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ Πατριαρχική Ἐγκύκλιος ἐπί τῷ Καθαγιασμῷ τοῦ Ἁγίου Μύρου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Βαρβαρήγου, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀδριανουπόλει, καθώς καί πολυμελεῖς ὅμιλοι προσκυνητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
 * * * 
Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 31ης Μαρτίου, ὁ Μακ. Πατριάρχης τῶν Μαρωνιτῶν τοῦ Λιβάνου κ. Bechara Butros Rai, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Χαλεπίου κ. Anis-Joseph Abi Ade καί Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Youssef Sweif καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Paul Sayab, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα καί ἔσχε συνάντησιν καί συνομιλίαν μετά τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. 
 * * * 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν Ἁγίᾳ Εἰρήνῃ πραγματοποιηθεῖσαν συναυλίαν, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν «Ἡμερῶν τῆς Ἀντιοχείας» ἐν τῇ Πόλει. 
 * * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ε´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, 1ης Ἀπριλίου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου καί συλλειτουργούντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἰκονίου κ. Θεολήπτου καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, καθ᾿ ἥν ἐτελέσθη τό Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν κατά τήν τελευταίαν τριετίαν κοιμηθέντων ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος καί Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, καθώς καί ὅμιλοι μαθητῶν καί προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, πρός οὕς ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους. Eἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης διένειμε τό ἀντίδωρον εἰς τούς ἐκκλησιασθέντας προσκυνητάς. Ἐπηκολούθησεν ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις, καθ’ ἥν ὡμίλησεν Οὗ- τος περί τῆς προσωπικότητος καί τῆς προσφορᾶς τῶν κεκοιμημένων Ἱεραρχῶν. 
* * * 
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τόπκαπι, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ’ὅν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀθηναγόρας, ἐνῷ, κατ’ ἐπικρατῆσαν ἔθος, ἔψαλεν ἡ χορῳδία τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Λεωνίδου Ἀστέρη, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails