________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


8/06/2012

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΙΓΚΗΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΑΛΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
 Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 

 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,ἐχοροστάτησε: 
α) ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 5ης Αὐγούστου. 
β) ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἐν τῇ πανηγυριζούσῃ φερωνύμῳ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Σκήτῃ τῆς νήσου Χάλκης, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῇ Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, αὐθημερόν τό ἑσπέρας. Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Πατριάρχης ὡμίλησεν ἐπικαίρως πρός τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς.
 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,ἐχοροστάτησε: 
α) ἐν τῇ πανηγυρισάσῃ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς νήσου Πριγκήπου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῇ Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ἑορτῆς, τήν Δευτέραν, 6ην Αὐγούστου, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ὡμίλησε καταλλήλως καί διένειμε τήν εὐλογηθεῖσαν σταφυλήν, εἶτα δέ ἀνέγνω Τρισάγιον ἐνώπιον τοῦ ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τάφου τοῦ ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Χρυσάνθου (1824-1826). Παρέστη συμπροσευχόμενος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, ὅστις ὑπεδέχθη τήν Α. Θ. Παναγιότητα εἰς τήν ἀποβάθραν τῆς νήσου, μετά τῆς Ἐλλογ. Δίδος Ἁγνῆς Νικολαΐδου, Προέδρου τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Πριγκήπου, καί ἱκανός ἀριθμός προσκυνητῶν. Περί τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας προσῆλθεν ὁ Δήμαρχος Πριγκηποννήσων Ἐντιμ. Δρ. Mustafa Farsakoğlu μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, τούς ὁποίους ηὐχαρίστησεν ὁ Πατριάρχης διά τήν τιμητικήν παρουσίαν των. Ἐν συνεχείᾳ ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετέβη εἰς τήν ἕδραν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων ἔνθα παρετέθη γεῦμα πρός τιμήν Αὐτῆς ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καί, 
β) Ἐν τῷ Ναϋδίῳ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης κατά τήν άκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, αὐθημερόν τό ἑσπέρας. 
- Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 5ης τ.μ., ὁ Πατριάρχης, ἀνταποκρινόμενος εἰς ἀδελφικήν πρόσκλησιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πέργης κ. Εὐαγγέλου, παρεκάθησεν εἰς τό δεῖπνον ἐν τῷ ἐν Χάλκῃ ἀρχιερατικῷ οἴκῳ αὐτοῦ, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails