________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


8/29/2012

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
- Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 28ης Αὐγούστου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ ἐν Çiftehavuzlar Λέσχῃ «Cercle d’ Orient» πραγματοποιηθεῖσαν ἐκδήλωσιν πρός τιμήν τοῦ Ἐλλογ. Δρος κ. Akkan Suver, Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος Marmara. 
- Ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ἀποτομῆς τῆς Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου καί Ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τήν Τετάρτην, 29ην Αὐγούστου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ὁμωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης κατά τήν τελεσθεῖσαν Θ. Λειτουργίαν. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ Θεσσαλονίκης καί πιστοί ἐντεῦθεν. Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερος κ. Εὐάγγελος Γρηγοριάδης, ἡ Εὐγεν. κ. Ὄλγα Ἀλιμπέρτη, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος καί ὁ Πατριάρχης. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ναοῦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails