_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

10/16/2015

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (15-10-2015)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Συνάντησις τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ Κόμματος C.H.P. καί Θρησκευτικῶν Ἡγετῶν 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 15ης Ὀκτωβρίου, παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Kemal Kılıçdaroğlu, Ἀρχηγοῦ τοῦ Κόμματος τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως τῆς Τουρκίας C.H.P., γεῦμα πρός τιμήν Ἀρχηγῶν καί ἐκπροσώπων τῶν ἐνταῦθα μή Μουσουλμανικῶν Κοινοτήτων ἐν τῷ ἐν Yeşilköy ξενοδοχείῳ «Çınar», τῇ συμμετοχῇ Βουλευτῶν τῆς Πόλεως τοῦ Κόμματος αὐτοῦ. Κατά τήν διάρκειαν τοῦ γεύματος διεξήχθη ἐγκάρδιος συνομιλία τῆς Α. Ἐξοχότητος μεθ᾿ ἑκάστου συνδαιτυμόνος ἀναφερθέντος εἰς τά ἀπασχολοῦντα τήν ἑαυτοῦ Κοινότητα προβλήματα. 
* * * 
 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ διαγενομένῃ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Βενιαμίν τοῦ Διακόνου, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ ἐν αὐτῇ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Βενιαμίν, τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 15ης τ.μ., μνημονεύσας καί τόν τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας ἐκδημήσαντα εἰς Κύριον ἀείμνηστον Μητροπολίτην Πέτρας καί Χερρονήσου κυρόν Νεκτάριον. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἀπηύθυνε θερμόν μήνυμα συμπαθείας πρός τόν Ἐξοχώτατον κ. Recep Tayyip Erdoğan, Πρόεδρον τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, διά τήν πολύνεκρον τρομοκρατικήν ἐπίθεσιν ἐν Ἀγκύρᾳ τό Σάββατον, 10ην τ.μ. . 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Δέρκων κ. Ἀπόστολον, παρουσιάσαντα Αὐτῷ τόν ἄρτι χειροτονηθέντα ὑπ᾿ αὐτοῦ Εὐλαβ. Διάκονον κ. Ἀδαμάντιον Κοκκινάκην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βεατρίκης-Βασιλείας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Ψινάκην, Δήμαρχον Μαραθῶνος, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Νικολάου Τσαγκαράκη, Γεν. Γραμματέως τοῦ Δήμου, Ἰωάννου Παραρᾶ, Νομικοῦ Συμβούλου, καί Στυλιανοῦ Δρουμαλιᾶ, συνεργάτου αὐτοῦ. 
- Τάς Εὐγεν. κυρίας Ζαΐραν Πετράκου, στέλεχος τῆς ἑταιρίας «Iasson Hellenic Shipping», καί Μαρίναν Γιαβρόγλου, ἐκ τοῦ Δ. Σ. τῆς ἑταιρίας «Μύλοι Σόγιας». 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, κατά τό συγκληθέν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας Διαθρησκειακόν Συνέδριον ἐν τῷ ἐν Θεραπείοις Μεγάρῳ αὐτοῦ, τήν Πέμπτην, 15ην Ὀκτωβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τά ἐγκαίνια ἐκθέσεως ζωγραφικῆς τοῦ καλλιτέχνου Özgün Baskı ἐν τῇ αἰθούσῃ «İdil», τήν Τετάρτην, 14ην Ὀκτωβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἀρμενικοῦ κρατικοῦ θεατρικοῦ ὁμίλου παράστασιν «Edith Piaf Marcel», ἐν τῷ ἐν Σισλῆ «Kent Kültür Merkezi», τήν Πέμπτην, 15ην ἰδίου. 
-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Πατρικίου Καλεώδη, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Σοφίας Ἀ. Ρεπανέλλη, αὐταδέλφης τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως κυροῦ Μαξίμου, ἐν Ἀθήναις. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος διά τήν ἔρευναν καί τήν ἱστορίαν τῶν κειμένων («Institut de recherche et d´histoire des textes») δεξίωσιν, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ Πανεπιστημίῳ «Koç», αὐθημερόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails