________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


7/07/2019

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΝΤΟΣΚΑΛΙΟΥ (ΦΩΤΟ)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Κοντοσκαλίου κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν, 7ην Ἰουλίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ἰάκωβος Krochak.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, ὁ Ἐντιμ. κ. Χρῆστος Ἰνεπέκογλου, Πρόεδρος τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Κοντοσκαλιανῶν, καί πιστοί ἐντεῦθεν, ἐξ Ἀθηνῶν καί ἐκ Ρώμης.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Χονδρόπουλος, Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, ἀφοῦ συνεχάρη τόν ἅγιον Σηλυβρίας καί τήν Ἐκκλησιαστικήν Ἐπιτροπήν διά τό ἐπιτελούμενον ἀνακαινιστικόν ἔργον, ἀνεφέρθη εἰς τήν σημασίαν τῶν ἑορτῶν καί τῶν πανηγύρεων τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας, αἱ ὁποῖαι εἶναι διά τούς πιστούς πηγή πνευματικοῦ πλουτισμοῦ καί ἀνεφοδιασμοῦ καί εὐκαιρία ὑπαρξιακῆς ἀνακαινίσεως, ἐνῷ ἐπεσήμανε τήν σημασίαν τῆς γυναικείας συμβολῆς εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν ζωήν.
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ ἔνθα ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἐκ τῶν προκατόχων Του ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου ἐπί τῇ 47ῃ ἐπετείῳ τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ.Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρμενίου Ἀρχιεπισκόπου κ. Aram Ateşyan Λειτουργίαν, ἐν τῷ ἐν τῇ νήσῳ Πρώτῃ Ἀρμενικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Φωτιστοῦ (Surp Krikor Lusaroviç), καί τήν ἐν συνεχείᾳ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐκεῖσε Ἱδρύματος «Karagözyan Yetimhanesi» ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν ἐφετεινῶν παιδικῶν κατασκηνώσεων, τήν Κυριακήν, 7ην Ἰουλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails