________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


12/12/2011

ΝΕΟΣ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ Μ.τ.Χ.Ε. Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ρεπορτάζ-φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας
Ένας νέος Άρχοντας εντάχθηκε στη μεγάλη οικογένεια των οφφικιάλων του Οικουμενικού Θρόνου και αποτελεί πλέον μέλος της Αδελφότητας των Αρχόντων της Μητρός Εκκλησίας, «Παναγία Παμμακάριστος». 
Ο διακεκριμένος ιστορικός και ερευνητής Δημήτριος Αποστολόπουλος χειροθετήθηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, Άρχοντας Μέγας Χαρτοφύλακας, «εις επιβράβευσιν – είπε ο Πατριάρχης - της προσωπικής αξίας και του επιστημονικού σας έργου, δια του οποίου απεκαλύψατε αγνώστους πτυχάς και δράσεις της ιστορίας του Οικουμενικού της Κωνσταντινουπόλεως Θρόνου, αφορώσας εις τας κανονικάς αυτού αποφάσεις και την νομολογίαν αυτού». Η χειροθεσία του νέου Άρχοντα πραγματοποιήθηκε στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, την παραμονή της Θρονικής εορτής του Αγίου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου.
«Ηυτυχήσατε να ανακαλύψητε και να μελετήσητε τα μόνα γνωστά σπαράγματα του «Ιερού Κώδικος» του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, προερχόμενα εκ της μετά την Άλωσιν της Πόλεως εποχής, πλουτίσαντες δια της εκδόσεως αυτών ουχί μόνον την επιστημονικήν βιβλιογραφίαν αλλά και την Μητέρα Εκκλησίαν, η οποία δια των επισυμβάντων εις αυτήν και το ευσεβές ημών Γένος ποικίλων ιστορικών αλλαγών, απώλεσε τον κόσμον και πλούτον αυτής, τα αρχεία των ιερών αυτής Σεκρέτων, εν οις απέκειντο τεθησαυρισμέναι πράξεις και αποφάσεις και έγγραφα ιδιόχειρα αγίων προκατόχων ημών και απετυπούτο η ανά τους αιώνας ιστορική διαδρομή του πανσέπτου ημών Κέντρου και η θέσις και απόφανσις αυτού επί κανονικής και πάσης φύσεως ζητημάτων», σημείωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην ομιλία του.
«Τα έγγραφα ταύτα είδον προσφάτως το φως της δημοσιότητος εκδοθέντα εις δίτομον έκδοσιν, κατόπιν πολυχρονίου και εντατικής ερεύνης σας, δια την οποίαν σας εκφράζομεν ολοκαρδίως τα Πατριαρχικά ημών συγχαρητήρια και την ευαρέσκειαν ημών. Ειργάσθητε συστηματικώς και εντατικώς διο και ηδυνήθητε να συγκεντρώσητε τα διεσπαρμένα και διεστώτα μέλη της επί του προκατόχου ημών πατριάρχου Ιωάσαφ του Β´ του Μεγαλοπρεπούς συγκροτηθείσης νομικής συναγωγής, της κωδικοποιήσεως τουτέστι των νόμων προς χρήσιν των υπηρεσιών του Πατριαρχείου, τα οποία αποτελούν σήμερον πολύτιμον πηγήν του Κανονικού Δικαίου, ου μην αλλά και των αρμοδίων οργάνων του Οικουμενικού Πατριαρχείου».
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέφερε ότι με το ίδιο οφφίκιο είχε τιμηθεί και ο ιστορικός της ζωής της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Μανουήλ Γεδεών.
«Δια των φιλοπόνων τούτων ερευνών και δημοσιευμάτων σας, μέγα τμήμα των οποίων αναφέρεται εις την υπό του Πρωτοκλήτου Αποστόλου Ανδρέου ιδρυθείσαν και δια των τιμίων ιδρώτων και του αίματος χορείας αγίων στερεωθείσαν και λάμψασαν και λάμπουσαν και φωτίζουσαν άχρι της σήμερον εκ του μαρτυρικού Φαναρίου την οικουμένην Εκκλησίαν της Κωνσταντινουπόλεως, καθιστάτε εαυτόν άξιον συνεχιστήν του έργου και της προσφοράς του αοιδίμου ιστορικού Μανουήλ Γεδεών, του «κατ᾽ εξοχήν ιστοριογράφου και αναδιφητού της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας», ως χαρακτηρίζει αυτόν ο Νικόλαος Τωμαδάκης, ο οποίος Μ. Γεδεών δικαίως ετιμήθη δια του οφφικίου του Μεγάλου Χαρτοφύλακος και αργότερον δια του οφφικίου του Χρονογράφου του Οικουμενικού Πατριαρχείου», είπε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και συνέχισε: «Δικαίως, λοιπόν, τιμάσθε και υμείς δια του οφφικίου του Άρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος, δια το οποίον συγχαίρομεν υμάς πατρικώς, ευχόμενοι όπως χαρήτε και τιμήσητε αυτό συνεχίζων εργαζόμενος τα αγαθά έργα σας εις χαράν και έπαινον της τιμώσης υμάς σήμερον Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και της ημετέρας Μετριότητος προσωπικώς».
Ο ιστορικός Δημήτριος Αποστολόπουλος, εμφανώς συγκινημένος, έκανε λόγο για ιδιαίτερη τιμή προς το πρόσωπό του, που γίνεται μεγαλύτερη από το γεγονός «πως εκείνος που πήρε την τόσο τιμητική για μένα απόφαση είναι ο οξυδερκής ερευνητής του ορθοδόξου κανονικού δικαίου, ο εμπνευσμένος θεολόγος, ο συνήγορος του περιβάλλοντος, ο φιλίστωρ, ο λόγιος. Εκείνος που με το προσωνύμιο αυτό, είμαι βέβαιος, θα μείνει στην Ιστορία – όπως έχει γίνει με τον Πατριάρχη Μάξιμο των Γ’. τον λόγιο πατριάρχη του δευτέρου μισού του 15ου αιώνα».
Ο νέος Άρχοντας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη που του απένειμε «το υψηλό στην τάξη των οφφικίων της Μεγάλης Εκκλησίας οφφίκιο του Μεγάλου Χαρτοφύλακος».
«Η απονομή διακρίσεως ισούται με ανάθεση αποστολής, το οφφίκιο δίδεται ως ένα ακόμα όπλο για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διακονία», σημείωσε ο διακεκριμένος ιστορικός Δημήτριος Αποστολόπουλος, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό ίδρυμα Ερευνών, ο οποίος με τη σειρά του αναφέρθηκε στον Μανουήλ Γεδεών.
«Θα ήθελα να αναφέρω, ενδεικτικά, τον άρχοντα Μανουήλ Γεδεών, εκείνον που είναι πιο κοντά στα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα, εκείνον που αφιέρωσε τη ζωή του για να ερευνήσει και να μελετήσει «την μεσήλικα του έθνους ημών ιστορίαν εν αυταίς ταις πηγαίς, μάλιστα ταις χειρογράφοις, και επί τόπου», αυτό που και Εσείς αναφέρατε ήδη. Εκείνον που δεν υπήρξε μόνον «ο ακαταπόνητος πρωτόσχολος», όπως εύστοχα τον χαρακτήρισε ο Κ.Θ.Δημαράς, αλλά, παράλληλα, και ένας πρωτοπόρος σε πολλά ερευνητικά ζητήματα που απασχόλησαν την ιστορική επιστήμη τον 20 αιώνα», είπε ο νέος Άρχοντας Μέγας Χαρτοφύλακας και διαβεβαίωσε τον Οικουμενικό Πατριάρχη πως έχοντας «πλήρη συνείδηση της μεγάλης τιμής που μου γίνεται σήμερα αλλά και των ευθυνών που αναλαμβάνω». «Για την τιμή Σας ευχαριστώ από καρδιάς, για τις ευθύνες Σας διαβεβαιώ πως στο μέτρο των δυνάμεών μου θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ», κατέληξε.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το οφφίκιο του Μεγάλου Χαρτοφύλακος ο Οικουμενικός Πατριάρχης το δίδει σε πρόσωπα που με το έργο τους προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στη Μητέρα Εκκλησία. Πριν λίγους μήνες, με το οφφίκιο αυτό είχε τιμηθεί για την προσφορά του και ο δραστήριος ομογενής Παντελεήμων Βίγκας, αιρετός εκπρόσωπος όλων των μη μουσουλμανικών Ιδρυμάτων της Τουρκίας, στη Γενική Διεύθυνση Βακουφίων στην Άγκυρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails