________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


11/19/2012

Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΥΔΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

Στην είσοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι
φωτογραφίες: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος Β’ εἰς Φανάριον 
Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 17ης Νοεμβρίου, ἡ Α. Μακαριότης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος Β’, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεωργίου καί Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρου, Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Διαυλείας κ. Γαβριήλ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱ. Συνόδου, Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Πλάτωνος Κρικρῆ καί Ἱερολ. Διακόνων κ. Ἐπιφανίου Ἀρβανίτου καί κ. Ἰωάννου Μπότση, ἀφίχθη εἰς τήν πόλιν ἡμῶν διά νά παραστῇ εἰς τήν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου. 
Τήν Α. Μακαριότητα ὑπεδέχθησαν ἐν τῷ ἀερολιμένι τῆς Πόλεως, ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος καί ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Ἀνδρέας. Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 18ης ἰδίου, ὁ Μακαριώτατος καί οἱ συνοδοί αὐτοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τά ἴδια, προπεμφθέντες ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου καί Πανοσιολ. Μ. Ἰεροκήρυκος κ. Βησσαρίωνος.
Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στην αίθουσα του Θρόνου στο Φανάρι
Η ΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛ. ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΔΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ 
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 17ης Νοεμβρίου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος καί πλῆθος προσκυνητῶν. 
Τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 18ην ἰδίου, προέστη τῆς ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ τελεσθείσης Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας, καθ’ ἥν ἐτελέσθη καί ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κυρίου Ἀθηναγόρου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου, Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεωργίου καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου.
Ο Μητροπολίτης Κυδωνιών ευλογών κατά την απόλυσιν της Θ. Λειτουργίας
 Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος Β’, πνευματικός πατήρ τοῦ νεοχειροτονηθέντος, μετά τῆς τιμίας συνοδείας αὐτοῦ, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Πριγκηπονήσσων κ. Ἰάκωβος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Συνάδων κ. Διονύσιος καί Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, Κληρικοί καί Μοναχοί ἐντεῦθεν τε καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Αἰκατερίνης Βαρβαρήγου, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀδριανουπόλει, ὁ Ἐξοχ. κ. Δημήτριος Καρύγιαννης, Ὁμοσπονδιακός Βουλευτής, ἐκ Καναδᾶ, οἱ Ἐντιμ. κ.κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης καί Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενοι αὐτῆς ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνος Ξηρογιάννης, Δήμαρχος Ὀρχομενοῦ, ἄλλοι ἐπίσημοι, ἡ Εὐγεν. κ. Ἀγόρω Χρυσάνη, μήτηρ τοῦ νεοχειροτονηθέντος, ἡ Εὐγεν. δίς Βασιλική, αὐταδέλφη αὐτοῦ, οἰκεῖοι καί συγγενεῖς αὐτοῦ, ὡς καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν τε καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἀμέσως πρό τῆς τελέσεως τῆς χειροτονίας ἡ Α.Θ.Παναγιότης προσεφώνησε διά καταλλήλου τῇ περιστάσει προσλαλιᾶς τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον. 
Ὁ νεοχειροτονηθείς Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας ἀνελθών εἰς τόν Θρόνον, ἐτέλεσε τήν ἀπόλυσιν, εὐλογήσας τούς πιστούς καί ἐν συνεχείᾳ διένειμε τό ἀντίδωρον, δεχθείς τάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια τῶν οἰκείων καί συγγενῶν αὐτοῦ, ὡς καί τῶν προσελθόντων πιστῶν. 
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, ὡμίλησαν ὁ νέος Μητροπολίτης τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἐκφράσας τήν υἱϊκήν αὐτοῦ εὐγνωμοσύνην πρός τε τόν Πατριάρχην καί πρός τήν περί Αὐτόν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεώργιος καί ὁ Πατριάρχης, συγχαρείς τῷ νεοχειροτονηθέντι καί εὐχηθείς αὐτῷ πᾶσαν ἀπό Θεοῦ ἐνίσχυσιν καί δύναμιν. 
Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου γεῦμα ἐν τῷ ἑστιατορίῳ Kalyon, εἰς τό ὁποῖον παρεκάθησαν ὁ Παναγιώτατος, ἡ Α. Μακαριότης καί πλεῖστοι προσκεκλημένοι αὐτοῦ.
 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
-  Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καί Σιδηροκάστρου κ. Μακάριον. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πενταπόλεως κ. Ἰγνάτιον, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χριστοφόρου Μυτιλήνη καί τῆς Εὐγεν. δίδος Χριστίνης Μπελέση, νοσηλευτρίας. 
- Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Ἀλέξιον, Καθηγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος, καί κ. Γαβριήλ, Καθηγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Παντοκράτορος, μετά τῶν Ὁσιωτάτων Μοναχῶν Σεραφείμ καί Μωϋσέως τῶν Ξενοφωντινῶν, τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Ἰακώβης, Ἡγουμένης τοῦ Ἱ. Ἠσυχαστηρίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου, καί ὁμίλου λαϊκῶν. 
- Ὅμιλον Κληρικῶν ἐκ διαφόρων περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐλθόντων ἵνα συμπροσευχηθοῦν κατά τήν χειροτονίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. John Koenig, Πρέσβυν τῶν Η.Π.Α. ἐν Κύπρῳ, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Natalie, τῆς Εὐγεν. κ. Kristen Pisani, Στελέχους τῆς κατ’αὐτόν Πρεσβείας, τῆς Εὐγεν. κ. Nisha Singh καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Paul Palmer, Στελεχῶν τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῶν Η.Π.Α. . 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Χαρίλαον Πλατανάκην, Καθηγητήν Φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου Koç. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ.Ἀντώνιον Κομνηνόν, Νικόλαον Πετμέζην καί Γρηγόριον Καρᾶν, ἐκ Νέας Ὑόρκης.    
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ματθαῖον Γιουμουρτᾶν, Φοιτητήν, ἐντεῦθεν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου, κατά τήν ἐν τῷ ἐν Καΐρῳ Κοπτικῷ Καθεδρικῷ ναῷ τοῦ Ἁγίου Μάρκου τελεσθεῖσαν ἐνθρόνισιν τοῦ Μακ. Πατριάρχου τῶν Κοπτῶν κ. Tawadros II (Θεοδώρου Β’), τήν Κυριακήν, 18ην Νοεμβρίου.

1 σχόλιο:

  1. Αρχιμ. Ιωακείμ Οικονομίκος. Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Ι. Μ. Κίτρους. Κατερίνη.20 Νοεμβρίου 2012 - 6:35 μ.μ.

    Στον καλό φίλο και καταξιωμένο Μητροπολίτη πλέον Κυδωνιών Αθηναγόρα, εύχομαι ο Θεός να τον ευλογεί και να τον ενισχύει στα νέα του υψηλά και ευθυνοφόρα καθήκοντά του, υπηρετώντας τον Θεό και την Αγία Του Μεγάλη Εκκλησία από την θέση του Αρχιερέως του Πανσέπτου και Αποστολικού Οικουμενικού Θρόνου, συνεχίζοντας την ιστορία της Ιστορικής και Μαρτυρικής Μητροπόλεως Κυδωνιών. Αδελφέ μου να ζήσεις. ΑΞΙΟΣ!!!!!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts with Thumbnails