________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


2/05/2013

Γράμμα του τ. Προέδρου των Η.Π.Α. Μπιλ Κλίντον προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Ἡ Α. Ε. ὁ πρῴην Πρόεδρος τῆς Ἀμερικῆς William Jefferson Clinton ἀπέστειλε πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον τό κατωτέρω ἐν μεταφράσει δημοσιευόμενον γράμμα μέ ἡμερομηνίαν 7 Ἰανουαρίου 2013: 
"Παναγιώτατον Βαρθολομαῖον 
Ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης, 
καί Οἰκουμενικόν Πατριάρχην. 
Παναγιώτατε, 
Ἀνέγνων τό ἐξαιρετικόν ἄρθρον εἰς τούς New York Times περί τῆς περιβαλλοντικῆς μερίμνης σας, καί θά ἐπεθύμουν νά ἐκφράσω τήν βαθυτάτην εὐγνωμοσύνην μου διά τήν ἡγεσίαν σας εἰς αὐτό τό σπουδαῖον θέμα. Σᾶς εὐχαριστῶ διότι ὑπομιμνήσκετε εἰς τούς ἀνθρώπους ὅλων τῶν θρησκειῶν ὅτι ὁ πλανήτης μας εἶναι ἕν πολύτιμον δῶρον -τά διδάγματά σας εἶναι σοφά καί ἐμπνέουν, καί ἐλπίζω ὅτι θά συνεχίσουν νά ἀντηχοῦν εἰς ὅλον τόν κόσμον. 
Σᾶς ἀπευθύνω τάς θερμοτέρας προσωπικάς προσρήσεις μου καί τάς καλυτέρας εὐχάς μου δι᾿ ἕν θαυμάσιον νέον ἔτος. 
Εἰλικρινῶς 
Bill". 
Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 4ῃ Φεβρουαρίου 2013 
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου


Διαβάστε στο Φως Φαναρίου για παλαιότερες συναντήσεις του Μπιλ Κλίντον με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, εδώ κι εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails