________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


6/08/2014

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗ ΡΩΜΗ (7-9 Ιουνίου 2014)


Ὁ Πατριάρχης εἰς Ρώμην
Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 7ης Ἰουνίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς διά Ρώμην, ἔνθα, τήν ἑπομένην, Κυριακήν τῆς Πεντηκοστῆς, 8ην ἰδίου, θά χοροστατήσῃ ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος, κατά τήν τελεσθησομένην Θ. Λειτουργίαν καί τόν ἐν συνεχείᾳ M. Ἑσπερινόν, τό δέ ἑσπέρας τῆς ἰδίας, θά παραστῇ, κατόπιν τιμητικῆς προσκλήσεως τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα Φραγκίσκου, κατά τήν ἐν τῷ Βατικανῷ πραγματοποιηθησομένην ἐκδήλωσιν ὑπέρ τῆς ἐπικρατήσεως τῆς εἰρήνης ἐν Μέσῃ Ἀνατολῇ, τῇ συμμετοχῇ τῶν Ἐξοχ. Προέδρων κ. Shimon Peres, τοῦ Ἰσραήλ, καί κ. Mahmoud Abbas, τῆς Παλαιστιανιακῆς Ἀρχῆς, προσκληθέντων ὑπό τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα κατά τήν πρόσφατον εἰς Ἱεροσόλυμα ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ. 
Κατά τήν ἄφιξιν τοῦ Παναγιωτάτου εἰς Ρώμην θά προστεθοῦν εἰς τήν συνοδείαν Αὐτοῦ οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος καί Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί ὁ Ἐντιμολ. κ. Θεόδωρος Ἀγγελόπουλος, Ἄρχων Μ. Λογοθέτης τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, κωλυθείς νά μετάσχῃ εἰς τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν εἰς τά Ἱεροσόλυμα. 
Κατά τήν ἀπουσίαν τοῦ Πατριάρχου Ἐπίτροπος Αὐτοῦ ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ὅστις προέπεμψεν Αὐτόν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως. Ἡ Α.Θ.Παναγιότης θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν ἕδραν Αὐτῆς, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 9ης ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails