_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

8/31/2014

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΣΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ ΒΑΛΟΥΚΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε: 
α) Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς καταθέσεως τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Ἱερῷ Ναῷ Παναγίας τῆς Σούδας τῆς Κοινότητος Ἐγρικαπού κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 31ης λ. μ. Αὐγούστου. 
Τόν θείον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. 
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος, Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας, Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνος, Τορόντο κ. Σωτήριος, Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ καί Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, ὁ Θεοφιλ. Παλαιοκαθολικός Ἐπίσκοπος κ. Hans Gerny, ἐξ Ἑλβετίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν, Ἄρχοντες Ὀφφικάλιοι καί πιστοί ἐξ Αὐστραλίας καί Ἑλλάδος. 
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Πατριάρχης, ὁ Θεοφιλ. κ. Hans Gerny καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γερμανίας. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.
β) Ἐν τῇ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τῆς Ἰνδίκτου, αὐθημερόν τό ἑσπέρας, εἰς τόν ὁποῖον ἐκκλησιάσθησαν Σεβ. Συνοδικοί Ἱεράρχαι καί πιστοί ἐντεῦθεν. 
* * * 
Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, μετέβη εἰς τήν ἕδραν τῆς Νομαρχίας τῆς Πόλεως καί συνεχάρη τῷ Ἐξοχ. Νομάρχη κ. Hüseyin Avni Mutlu καί ταῖς Στρατιωτικαῖς καί Δημοτικαῖς Ἀρχαῖς τῆς πόλεως ἡμῶν ἐπί τῇ 92ᾳ ἐπετείῳ τῆς ἑορτῆς τῆς 30ῆς Αὐγούστου. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Νομάρχου δεξίωσιν ἐπί τῇ ὡς ἄνω ἐπετείῳ, ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ Κερατίου. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τούς Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Ρέμελην, πρῴην Πρύτανιν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, καί κ. Γεώργιον Κώστα, Καθηγητήν ἐν αὐτῷ. 
- Μέλη τῆς Ἑλληνοτουρκικῆς Χορῳδίας νέων, προσκαλέσαντα Αὐτόν εἰς τήν συναυλίαν των τῆς 1ης Σεπτεμβρίου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Şant Varjabetyan καί Ἑλένης Κάτση, τελεσθέντας ἐν τῷ ἐνταῦθα Ἀρμενικῷ Πατριαρχείῳ, τήν Κυριακήν, 31ην Αὐγούστου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά: 
α) τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἑλένης Καμίλη, Καθηγητρίας, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, ὡς καί β) τούς γάμους τοῦ ζεύγους Κωνσταντίνου Ἰωαννίδου καί Χριστίνης Λ. Κοσμάογλου, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Στεφάνου Yeşilköy, αὐθημερόν. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Τάκου, κατά τό ὑπό τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Πριγκήπου παρατεθέν δεῖπνον, ἐν τῷ ἐν Πριγκήπῳ Anadolu Kulübü, τήν Κυριακήν, 24ην Αὐγούστου.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κασσιανοῦ Νότη, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Dilek Koç καί Ali Can Karayani, έν Χρυσουπόλει, τό Σάββατον, 30ήν Αὐγούστου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης διεβίβασε διά Κληρικοῦ τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς τάς εὐχάς Αὐτῆς διά ταχεῖαν ἀνάρρωσιν εἰς τήν ἐν τοῖς Νοσοκομείοις Βαλουκλῆ νοσηλευομένην Εὐγεν. κ. Μαρίαν-Σταματίαν Ψαροπούλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails