_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

8/17/2014

ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΗ ΣΟΥΜΕΛΑ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότητος εἰς Τραπεζοῦντα 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἀφίχθη τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 14ης Αὐγούστου, εἰς Τραπεζοῦντα, ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς ὁποίας ὑπεδέχθησαν Αὐτόν οἱ Ἐντιμ. κ. Halil İbrahim Ertekin, Βοηθός Νομάρχου τῆς πόλεως, καί κ. Ertuğrul Genç, πρῴην Δήμαρχος Ματσούκας (Maçka). 
Τήν ἑπομένην, Παρασκευήν, 15ην ἰδίου, ἐπραγματοποίησε διά πέμπτην φοράν τό ἐτήσιον προσκύνημά Του εἰς τήν σεβασμίαν καί ἱστορικήν Ἱεράν Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακήν Μονήν Σουμελᾶ, ἔνθα ἐτέλεσε πανηγυρικήν Θείαν Λειτουργίαν ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ, ἐξ Αὐστραλίας, καί Σιεμιατίτσε κ. Γεωργίου, ἐκ Πολωνίας. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, πλεῖστοι προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος, Γεωργίας, Ρωσσίας καί ἄλλων Χωρῶν. Ἐπίσης προσῆλθον τιμητικῶς ὁ Ἐντιμ. κ. Koray Korçhan, νέος Δήμαρχος Ματσούκας (Maçka), ὡς καί ὁ ὡς ἄνω πρῴην Δήμαρχος αὐτῆς. Μετά τήν ἀνάγνωσιν τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου ἑλληνιστί καί ρωσσιστί ὁ Παναγιώτατος ὡμίλησε πρός τούς πιστούς ἀναφερθείς εἰς τήν σημασίαν τῆς Ἑορτῆς καί ἐπικαλεσθείς τάς μεσιτείας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου διά τόν σύμπαντα κόσμον καί ἐν συνεχείᾳ ηὐχαρίστησε τουρκιστί τάς ἁρμοδίας Ἀρχάς διά τάς παρεχομένας διευκολύνσεις, ὡμίλησε διά τήν τραγικήν κατάστασιν εἰς τήν εὐρυτέραν περιοχήν, ἰδίᾳ διά τούς Χριστιανούς, καί ηὐχήθη ὑπέρ τῆς ἀποκαταστάσεως εἰρηνικῆς συνυπάρξεως ἐν αὐτῇ. 
Μετά τό γεῦμα, ὁ Πατριάρχης μετά τῶν συνοδῶν Αὐτοῦ ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ τόν Δήμαρχον Ματσούκας καί τό ἑσπέρας ἀνεχώρησεν ἐπιστρέφων εἰς τήν Πόλιν, προπεμφθείς ὑπό τῶν καί ὑποδεξαμένων Αὐτόν τήν προτεραίαν τοπικῶν ἀρχόντων.

1 σχόλιο:

  1. Αρχιμ. Ιωακείμ Οικονομίκος. Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Ι. Μ. Κίτρους.18 Αυγούστου 2014 - 12:27 μ.μ.

    Για μία φορά ακόμα, το Παλλάδιο του Ποντιακού Ελληνισμού, η Ιστορική, Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή της Παναγίας της Σουμελά, ξαναλειτούργησε. Και όχι μόνο λειτούργησε μετά από σιωπή δεκαετιών, αλλά Λειτούργησε "πάλιν και πολλάκις" από τον Πατριάρχη της πονεμένης Ρωμηοσύνης κύριο Βαρθολομαίο. Η Παρουσία του στο ιστορικό αυτό Μοναστήρι, η αγάπη του για την Παναγία, οι αναφορές του στους Κομνηνούς και σε όλους όσοι βοήθησαν το Μοναστήρι, δείχνει το πόσο σημαντικό ήταν αυτό, σε όλη την μακραίωνη πορεία του Γένους μας. Η Παναγία, πού άκουσε τους αλαλήτους στεναγμούς, ευδόκησε να ξαναλειτουργηθεί, αλλά ευλόγησε ιδιαιτέρως τον Πατριάρχη μας, να είναι αυτός πού για πρώτη φορά τόσο της ιστορίας της όσο και μετά το 1922, να ξαναλειτουργηθεί το Μοναστήρι της στον Ιστορικό Πόντο. Η Προστάτις και έφορος του Γένους των Ρωμηών, να φυλάττει όλη την Ρωμηοσύνη, τον Ύπατο αυτής Πατριάρχη μας κύριο Βαρθολομαίο, τους Συνεργάτες του, και όλο τον Ποντιακό Ελληνισμό, και να δούμε και πάλι να ζωντανεύει με μοναχούς.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts with Thumbnails