________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


12/17/2014

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (13-16 Δεκεμβρίου 2014)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 13ης τ.μ., ἐπέστρεψε μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ ἐκ τοῦ τετραημέρου ταξιδίου Του εἰς Κέρκυραν ἔνθα προέστη τῆς ἑορτῆς τοῦ Πολιούχου τῆς Νήσου Ἁγίου Σπυρίδωνος τοῦ Θαυματουργοῦ, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ «Sabiha Gökçen» ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. Τό χρονικόν τῆς Πατριαρχικῆς ταύτης ἐπισκέψεως δημοσιευθήσεται ἐντός τῶν ἡμερῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 14ης Δεκεμβρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου. 
Ἐν τῷ τέλει ὡμίλησε πρός τούς ἐκκλησιασθέντας Καθηγητάς καί μαθητάς τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου «Pierce» καί διένειμεν εἰς τό ἐκκλησίασμα τό ἀντίδωρον. 
* * * 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, μετέβη μετά τῶν συνοδῶν Του εἰς τό «İstanbul Kongre Merkezi» καί παρηκολούθησε τήν καλλιτεχνικήν ἐκδήλωσιν τοῦ Ἀρμενικοῦ Μουσικοχορευτικοῦ Συνδέσμου νέων «Maral», ἐπί τῇ 35ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἱδρύσεώς του. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν τελετήν ἀπονομῆς βραβείων τοῦ Συλλόγου Δημοσιογράφων Τουρκίας, ἐν τῷ ἐν Ταξείμ ξενοδοχείῳ «The Marmara», τήν Πέμπτην, 11ην Δεκεμβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Πολωνίας διοργανωθεῖσαν Χριστουγεννιάτικην συναυλίαν ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ ΡΚαθολικῷ ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 13ης τ.μ. . 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Keiji Fukuda, Γεν. Προξένου τῆς Ἰαπωνίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τοῖς γενεθλίοις τῆς Αὐτοκρατείρας τῆς Χώρας, ἐν τῷ ἐν Levent ξενοδοχείῳ «Wyndham Grand», τήν Παρασκευήν, 12ην ἰδίου. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Ἐμμανουήλ, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Χρήστου Πολυχρονίδου, καί τοῦ Ἐντιμολ. κ. Στυλιανοῦ Κυμπαρίδου, Ἄρχοντος Ἱερομνήμονος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, μετά τoῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Χαραλάμπους Μπέργκε καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Μουσικολ. κ. Ἀντωνίου Παριζιάνου, Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς-Καθηγητοῦ, Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Σαρμασικίου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Σεβαστιανοῦ, οὗ τό Ἱερόν Ἁγίασμα εὑρίσκεται ἐν τῷ ὡς ἄνω Ἱ. Ναῷ. 
-Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον Κυρίτσην, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Σιλουανοῦ, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δοσίθεον Κανέλλον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Τατάρνης Εὐρυτανίας, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἀρτεμίου Γιαννακοῦ, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, καί τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Γερμανοῦ, ἐκ τῆς ὡς ἄνω Ἱ. Μονῆς. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Καριψιάδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Τατιάνας Παπαδοπούλου, Νομικούς. 
Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 16ης τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Αὐτοῦ τήν ἐν τῷ ἐνταῦθα Ἰταλικῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείας τῆς Ἰταλίας, ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ 50ῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἱστορικῆς συναντήσεως τῶν ἀοιδίμων Πάπα Παύλου Ϛ´ καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, ἐν Ἱεροσολύμοις, καθ̉ ἥν ὡμίλησε σχετικῶς. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν ὀργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν ὑπό τοῦ Ὁμίλου Μουσικοφίλων «Βυζαντινόν Ἀναλόγιον Καλαμαριᾶς», πρός τιμήν τοῦ ἑορτάζοντος τήν συμπλήρωσιν 45 ἐτῶν Ἀρχιερωσύνης Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Θεουπόλεως κ. Παντελεήμονος, ἐν τῷ Κεντρικῷ Δημοτικῷ Θεάτρῳ Καλαμαριᾶς «Μελίνα Μερκούρη», τήν Δευτέραν, 15ην Δεκεμβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν ὑπό τοῦ Συλλόγου παραπληγικῶν Τουρκίας διοργανωθεῖσαν θεατρικήν παράστασιν «Rüya ve Maskeler», ἐν τῷ ἐν Ataköy ξενοδοχείῳ «Wow», τήν Τρίτην, 16ην ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails