_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

4/23/2015

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (23-4-2015) / Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΝΑΟΥ / Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (ΦΩΤΟ)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ πανηγυρίσαντος Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν τελεσθεῖσαν Τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Πέμπτην, 23ην Ἀπριλίου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου καί συνιερουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, καθ᾿ ἥν ἐτελέσθη καί ἡ εἰθισμένη ἀρτοκλασία ὑπέρ τῶν ἐν Ἀμερικῇ καί ἁπανταχοῦ τῆς δεσποτείας Κυρίου προσφιλῶν τέκνων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης διένειμεν εἰς τούς ἐκκλησιασθέντας προσκυνητάς τό ἀντίδωρον. 

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 23ης Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον, καί παρέστη εἰς τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Νικολάου Ματθιουδάκη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ἀποχαιρετιστήριον δεξίωσιν ἐπί τῇ λήξει τῆς θητείας αὐτοῦ ἐνταῦθα καί τῇ μεταθέσει του ὡς Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς Κάϊρον. 
* * * 
Ο Πρωθυπουργός τῆς Αὐστραλίας εἰς τά Πατριαρχεῖα 
Τήν Πέμπτην, 23ην Ἀπριλίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Tony Abbott, Πρωθυπουργός τῆς Αὐστραλίας, ἐπεσκέφθη τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρέσβεως τῆς Χώρας Ἐξοχ. κ. James Larson, τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Michael Thawley καί Andrew Shearer καί τῆς Εὐγεν. κ. Lynette Wood, συνεργατῶν αὐτοῦ. 
Κατά τήν συνομιλίαν ἐν τῷ ἐπισήμῳ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ παρέστησαν οἱ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί Τριτεύων κ. Νήφων. 
Τῷ ὑψηλῷ ἐπισκέπτῃ ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί, προσεκύνησε δέ οὗτος καί εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν κατά τήν ἐκ τῶν Πατριαρχείων ἀναχώρησίν του. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δωρόθεον Χαρτοματζίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κοζάνης. 
- Τόν Ὁσιώτ. Ἱερομόναχον κ. Ἀρτέμιον, ἐξ Ἁγίου Ὄρους, μετά τῶν Ἐλλογ. κ. Νικολάου Παπαξάφη, Διευθυντοῦ τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας, κ. Ράλλη Τζημάκα, Καθηγητοῦ, καί τῶν ἐφετεινῶν τελειοφοίτων αὐτῆς. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννην Κιοσόγλου, Ἄρχοντα Ἔκδικον, Δικαστήν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀντωνίου, Ἰατροῦ, ἐξ Αὐστραλίας. 
- Τήν Ἐξοχ. κ. Reneta Indjova, πρῴην Πρωθυπουργόν τῆς Βουλγαρίας, μεθ᾿ ὁμίλου προσκυνητῶν.
- Τόν Ἐξοχ. κ. Sergey Naryshkin, Πρόεδρον τῆς Ρωσσικῆς Δούμας, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐξοχ. κ. Andrey Karlov, Πρέσβεως τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐν Ἀγκύρᾳ, Ἐντιμ. κ. Alexey Erkhov, Γεν. Προξένου ἐνταῦθα, καί συνεργατῶν αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστάθιον Παλάσσην, Ἀντιπρόεδρον τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας καί οἰκείων αὐτῶν. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Anadolu Kültür» συναυλίαν, ἐν τῷ ἐν Harbiye Συνεδριακῷ Κέντρῳ «İstanbul Kongre Merkezi» τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 22ας Ἀπριλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails