_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

10/27/2013

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΚΑΛΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΜΑΔΥΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (19-27 Οκτωβρίου 2013)

Ο Καλλιουπόλεως και Μαδύτου Στέφανος (φωτο Αρχείου)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Εκκλησιαστικαί Ειδήσεις 
Τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 25ης Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ περιθαλπόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Λύστρων κ. Καλλίνικον, ὡς καί τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ Βαλουκλῆ νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν, καί ηὐχήθη αὐτοῖς τά εἰκότα. 
* * * 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, ἐχοροστάτησε: 
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ταταούλων, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Παρασκευήν, 25ην Ὀκτωβρίου, καθ’ ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Μελίτων καί πιστοί ἐντεῦθεν. Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀμβρόσιος Χοροζίδης. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ’ ἥν ὡμίλη- σαν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Λάζαρος Θεοδοσίου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος, ὁ Ἐλλογ. κ. Δημήτριος Ζῶτος, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, καί ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, καί 
β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ξυλόπορτας, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τό Σάββατον, 26ην Ὀκτωβρίου, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθησαν πιστοί ἐντεῦθεν. Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Νήφων Τσιμαλῆς. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου¬-Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος. 
* * * 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐχοροστάτησε: 
α) ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 26ης Ὀκτωβρίου, καί 
β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν, 27ην Ὀκτωβρίου, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθησαν προσκυνηταί ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Θεολόγου Κωστάκη, Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως, καί πιστοί ἐντεῦθεν. Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Γρηγόριος Φραγκάκης. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, καί ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος. 
* * * 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη: 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Σαμαρᾶ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος Θείαν Λειτουργίαν καί τήν Δοξολογίαν, ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, τήν Κυριακήν, 27ην ἰδίου. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά: 
- Τά ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐγκαίνια ἐκθέσεως μέ τίτλον «Ἔργα Ἑλλήνων καί Κυπρίων Ναΐφ Ζωγράφων ἀπό τήν συλλογή Χρήστου καί Πόλης Κολλιαλῆ», τήν Παρασκευήν, 25ην ἰδίου. 
- Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Κυριακοῦ Σενίκογλου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μεγάλου Ρεύματος, τό Σάββατον, 26ην ἰδίου. 
- Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Βασιλείου Ἰωαννίδου καί Κορίνης Βηθλεέμ, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, τήν Κυριακήν, 27ην ἰδίου.  
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος ἐτέλεσε τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Φωτίου Δάκου, ἰατροῦ, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 22ας Ὀκτωβρίου. 
* * * 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Πριγκήπου, τήν Τετάρτην, 23ην Ὀκτωβρίου. 
-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Σαμαρᾶ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν ἐν τῷ ἐν Levent πολιτιστικῷ κέντρῳ İş Sanat δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Gábor Kiss, Γενικοῦ Προξένου τῆς Οὑγγαρίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 22ας ἰδίου. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά: 
- Τήν ἐν τῇ ἐν Νεοχωρίῳ Προξενικήν Κατοικίαν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Paul Jenewein, Γενικοῦ Προξένου τῆς Αὐστρίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 21ης ἰδίου. 
- Tήν ἐν τῷ ἐν Τζιβαλίῳ Πανεπιστημίῳ «Kadir Has» πραγματοποιηθεῖσαν διημερίδα μέ θέμα «Ἡ σύγχρονος πραγματικότης τῶν Τουρκο-Ἑλληνικῶν σχέσεων», τήν Τρίτην, 22αν ἰδίου. 
- Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά: 
α) τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 19ης Ὀκτωβρίου, καί 
β) τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 20ῆς ἰδίου, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος, Κύπρου, Ρωσσίας καί ἐντεῦθεν. 
* * * 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη: 
-40μελῆ ὅμιλον Κληρικῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σικάγου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Τιμοθέου Μπακάκου. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Θ. Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου, Καθηγητήν, ἐντεῦθεν. 
- Τήν Πετοσφαιρικήν Ὁμάδα τοῦ Ἀθλητικοῦ Σωματείου «Ἀνόρθωσις», ἐκ Κύπρου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀδάμου Κοντοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Πετρέλην, ἐκ Λέσβου. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά: 
- Τήν ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ «Συλλόγου Ἰμβρίων Ἀθηνῶν» παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Γεωργίου Τσιμουρῆ, Ἀναπληρωτοῦ Καθηγητοῦ τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου, μέ τίτλον «Ἴμβριοι: Φυγάδες ἀπό τόν τόπον μου ὅμηροι εἰς τήν πατρίδα», τήν Τετάρτην, 16ην Ὀκτωβρίου. 
- Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Παντελεήμονος Καγιάντελεν, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μεγάλου Ρεύματος, τήν Κυριακήν, 20ήν ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails