________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


8/18/2015

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (18-8-2015)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ  
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ἐν τῇ ἰδιότητι αὐτοῦ ὡς μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ἐν Βιέννῃ συσταθέντος, ἐν ἔτει 2012, Ἱδρύματος «King Abdallah International Center for Intereligious and Intercultural Dialogue», μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Fahad A. Abualnasr καί Ἐλλογ. Καθηγητοῦ κ. Patrice Brodeur, Γενικοῦ Διευθυντοῦ καί Διευθυντοῦ Προγραμμάτων, ἀντιστοίχως, αὐτοῦ, ἐν ὄψει καί τῆς ἐπικειμένης συγκλήσεως, ἐν Ἀθήναις, Διαθρησκειακῆς Διασκέψεως, μεταξύ 2ας καί 3ης Σεπτεμβρίου τ.ἔ., ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τοῦ ἐν λόγῳ Ἱδρύματος, μέ θέμα «Supporting Citizenship Rights and Peaceful Coexistence between Christians and Muslims in Middle East». 
- Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀναστάσιον Τασόπουλον, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ, καί Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Δημήτριον Μαρούλην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Φιλίππου Θησείου. 
- Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ.κ. Ραφαήλ Καρακεχαγιᾶν, ὡσαύτως ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, καί Βαρθολομαῖον Ἀδαμόπουλον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικαίας. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἰωάννην Σαββάκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Κυριακῆς, τῆς θυγατρός αὐτῶν Ἑλένης, τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης καί τῆς αὐταδέλφης αὐτῆς Εὐγεν. κ. Κωνσταντίνας Ρουτζάκη. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Hüseyin Coşkun, Ἀντιπρόεδρον τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Sarıyer, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Şehnaz Bulut, Διευθυντρίας τοῦ Ἰδιαιτέρου Γραφείου τοῦ Δημάρχου, ἐντεῦθεν. 
- Τούς Ἐλλογ. Δρ. Παναγιώτην Κανέλλην, Πρόεδρον, καί Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Πετρᾶν, Πολιτικόν Μηχανικόν-Διευθυντήν Γραφείου Τεχνικῶν Ἔργων καί Περιβάλλοντος, τῆς Ἀμερικανικῆς Γεωργικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Andrew Baker, Καθηγητήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Katie, ἐξ Ἀμερικῆς.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Σενκοποπόφσκυ, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας-Μελίσσας, ἐξαιτησαμένης τήν Πατριαρχικήν εὐχήν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, καί τοῦ τέκνου αὐτῶν, ἐντεῦθεν. 
- Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τάς Εὐγεν. κυρίας Μαρίαν Ἀποστολίδου καί Μαρίαν Ρομβοπούλου, Πρόεδρον καί Ἀντιπρόεδρον, ἀντιστοίχως, τῆς ἐν τῇ νήσῳ Πρώτῃ Παιδοπόλεως, ἐντεῦθεν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Ἥραν Büyüktaşçıyan, Καλλιτέχνιδα, ἐντεῦθεν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails