________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


4/09/2017

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΤΩΝ ΚΟΠΤΩΝ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Πατριάρχης των Κοπτών
της Αιγύπτου (φωτ. Αρχείου)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἅμα τῷ ἀκούσματι τῶν τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων μετά πολλῶν θυμάτων ἐναντίον Ἱερῶν Ναῶν τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας ἐν Αἰγύπτῳ, ἀπέστειλε συλλυπητήριον Μήνυμα πρός τόν Μακ. Πάπαν καί Πατριάρχην αὐτῆς Θεόδωρον, ἐκφράζων τά αἰσθήματα ἀδελφικῆς συμπαραστάσεώς Του καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, Μόνιμον Ἀντιπρόσωπον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρά τῷ Παγκοσμίῳ Συμβουλίῳ Ἐκκλησιῶν, Καθηγητήν Θεολογίας. 
- Τόν Ἱερολ. Διάκονον Δρα Στέφανον Toma, ἐκ Ρουμανίας, μετεκπαιδευόμενον ἐν Γερμανίᾳ. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Κουμουτσᾶκον, Βουλευτήν Νέας Δημοκρατίας Β´ Ἀθηνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ρεγγίνας καί τῶν τέκνων των Σπυρίδωνος καί Ἀργυρίου. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Gocha Barnovi, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐκ Γεωργίας, μετά φοιτητῶν Θεολογίας ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Σοφίαν Κωστίδου, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου διοργανωθεῖσαν πασχαλινήν ἑορταγοράν, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτοῦ, τό Σάββατον τοῦ Λαζάρου, 8ην Ἀπριλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails