Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

5/22/2017

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΥΧΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης με τον Βασιλέα Κωνσταντίνο και μέλη της οικογενείας του (φωτ. Αρχείου) 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Βασιλέων και Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς πρός τήν Α. Μεγαλειότητα τόν Βασιλέα Κωνσταντῖνον καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα, ἐκφράσας καί τά ἑόρτια συγχαρητήρια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. 
* * * 
Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τήν ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου Ἐφορείαν τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, προσκαλέσασαν Αὐτόν εἰς τήν ἐπικειμένην πανήγυριν τῆς Μονῆς.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν, Καθηγητήν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιον Λαδουκάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης. 
- Tόν Αἰδεσιμ. Χωρεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Ἀσσυροχαλδαίων κ. François Yakan, συνοδευόμενον ὑπό τε τοῦ Ἐντιμ. κ. Matthew Morgan, Α’ Γραμματέως τῆς Πρεσβείας τῆς Αὐστραλίας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί ὑπό κληρικῶν καί λαϊκῶν μελῶν τῆς ὀργανώσεως ποιμαντικῆς μερίμνης ὑπέρ τῶν ἐμπεριστάτων προσφύγων ἐκ Συρίας καί Ἰράκ. 
- Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν ἱερέα κ. Carmine Donnici καί τήν Εὐγεν. κ. Angela Caliaro, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Κινήσεως τῶν Φοκολάρι. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Σωτήριον Βαρναλίδην, Ἄρχοντα Ὑπομνηματογράφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ὁμότιμον Καθηγητήν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μηλόπουλον, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
* * * 
Παναγιώτατος ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ναζιανζοῦ κ. Θεοδωρήτου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀριστείδου Ἀλαφούζου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου Ἀθηνῶν, τήν Πέμπτην, 18ην Μαΐου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails