________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


2/13/2019

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας / Οικουμενικό Πατριαρχείο

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ὁ Ἐξοχ. κ. Péter Szijjártó, Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν καί Ἐμπορίου τῆς Οὑγγαρίας, 
εἰς τά Πατριαρχεῖα
Τήν Τετάρτην, 13ην Φεβρουαρίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Péter Szijjártó, Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν καί Ἐμπορίου τῆς Οὑγγαρίας, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἐξοχ. κ. Viktor Mátis, Πρέσβεως τῆς Χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ, Ἐντιμ. κ. κ. Balázs Hendrich, Γενικοῦ Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα, Péter Sztáray, István Balogh, καί László Váradi, ὑψηλοβάθμων συνεργατῶν αὐτοῦ ἐκ Βουδαπέστης.
Τόν Ἐξοχώτατον, εἰς ὅν ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλου τιμαί, ὑπεδέχθησαν ἐν τῇ εἰσόδῳ τῶν Πατριαρχείων Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, ἐν συνεχείᾳ δέ οὗτος καί οἱ συνοδοί αὐτοῦ ἐγένοντο δεκτοί μετά τιμῆς ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ, ἔνθα διεξήχθη μεταξύ αὐτῶν μακρά συζήτησις καί ἀντηλλάγησαν ἀναμνηστικά δῶρα, παρουσίᾳ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου καί Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου, τοῦ καί Ἐξάρχου Οὑγγαρίας. Ἐν συνεχείᾳ, ὁ κ. Ὑπουργός προσεκύνησεν εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν, ξεναγηθείς ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Νήφωνος. 
Ἡ Α. Ἐξοχότης προεπέμφθη ἐκ τῶν Πατριαρχείων μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν. 
* * * 
Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀραβισσοῦ κ. Κασσιανόν, παρουσιάσαντα Αὐτῷ τόν ὑπ’αὐτοῦ, ἀδείᾳ τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, πρότριτα εἰς Πρεσβύτερον χειροτονηθέντα Αἰδεσιμ. κ. Θεοφάνη Μαβινάκην, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, πρός ἀνάληψιν τῶν ἱερατικῶν αὐτοῦ καθηκόντων ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, τῆς Κοινότητος Κανδυλλί, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος.


Σύμφωνα με σχετικό ενημερωτικό δελτίο από το Γραφείο Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου: 
Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο είχε σήμερα Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου, στο Φανάρι, ο Υπουργός Εξωτερικών και Εμπορίου της Ουγγαρίας, κ. Péter Szijjártó. Κατά τη διάρκεια της συναντήσεως συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στη ζωή της Μητρός Εκκλησίας και των Χριστιανών Ορθοδόξων που διαβιούν στην Ουγγαρία, και ο Πατριάρχης ευχαρίστησε την Κυβέρνηση της χώρας για την παραχώρηση μεγάρου στο κέντρο της Βουδαπέστης για τις ανάγκες της εκεί Εξαρχίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Παρέστησαν ο Πρέσβης της Ουγγαρίας στην Άγκυρα Viktor Mátis, ο Γενικός Πρόξενος της χώρας στην Πόλη Balázs Hendrich, συνεργάτες του κ.Υπουργού αλλά και οι Μητροπολίτες Γερμανίας Αυγουστίνος και Αυστρίας Αρσένιος, ο οποίος είναι και Έξαρχος Ουγγαρίας, και ο Δευτερεύων Νήφων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails