________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


5/20/2019

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (19 ΜΑΪΟΥ 2019)

Ο Γέρων Νικαίας Κωνσταντίνος 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Λόγῳ τῆς ἐπί θύραις μεταβάσεως Αὐτοῦ εἰς Ἀθήνας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπεσκέφθη προεορτίως, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του, τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικαίας κ. Κωνσταντῖνον καί ηὐχήθη εἰς αὐτόν ὑγείαν κατ’ ἄμφω καί μακροημέρευσιν ἐπ΄ ἀγαθῷ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἐκφράσας αὐτῷ καί τήν ὁλόθυμον Πατριαρχικήν εὐαρέσκειαν διά τήν ἐν αὐτῇ πολυετῆ, εὔορκον καί ὑποδειγματικήν διακονίαν του. 
* * * 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Ἐλλογ. Δρα Bernd Scherer, ἐκ Γερμανίας. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Χ. Ἀναστασιάδου μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἀναστασίου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Σταῦρον Γαργαρίδην, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. Δίδος Karun Nora Malhasoğlu, λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν, καί Βασίλειον - Χρῆστον Φραντζελᾶν, ἐντεῦθεν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails