________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


5/25/2011

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


φωτό: Νικόλαος Μαγγίνας

Ἡ ἑορτή τῶν ἐν Ἁγίοις Ἀρχιεπισκόπων καί Πατριαρχῶν ΚΠόλεως

Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν ἐν Ἁγίοις Ἀρχιεπισκόπων καί Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 21ης Μαΐου, καθ’ ὅν παρέστησαν πολυμελής ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ Γαλλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐξοχ. κ. Alain Vivien, πρῴην Ὑπουργοῦ, Βουλευτοῦ, καί ὅμιλος διδασκάλων καί μαθητῶν ἐκ τοῦ 15ου Δημοτικοῦ Σχολείου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰσαάκ Τσακρίδη, πρός οὕς ὡμίλησε καταλλήλως ὁ Πατριάρχης καί ὁ συμπροσευχηθείς Σεβ. Μητροπολίτης Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας.Τήν ἑπομένην, Κυριακήν τῆς Σαμαρείτιδος, 22αν ἰδίου, προέστη τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας. Μετά τῆς Α.Θ.Παναγιότητος συνελειτούργησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Λοφτσοῦ κ. Γαβριήλ, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος.

Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος.


Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Κωνσταντῖνος καί Πέργης κ. Εὐάγγελος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, Κληρικοί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-μέλη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος Ὀφφικιάλων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», οἱ Ἐντιμ. Γενικοί Πρόξενοι κ. Βασίλειος Μπορνόβας, τῆς Ἑλλάδος, καί Miroslav Prcović, τῆς Σερβίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Στέφανος Ταμβάκης, Πρόεδρος τοῦ ΣΑΕ, ἡ Εὐγεν. κ. Καλλισθένη Πάκα, Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Κιλκισίου, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν τε καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.


Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησε τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Ταμβακάκην, Διευθύνοντα Σύμβουλον τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἀνταλλαγεισῶν σχετικῶν ὁμιλιῶν.


Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ὡμίλησαν ὁ Πρόεδρος τῆς ὡς ἄνω Ἀδελφότητος Ἐντιμολ. κ. Ὀδυσσεύς Σασαγιάννης, Ἄρχων Πρωτέκδικος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί ὁ Πατριάρχης, συγχαρείς τῇ Ἀδελφότητι, ἐπί τῇ συμπληρώσει εἰκοσαετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς.
Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ὑπό τῆς ὡς ἄνω Ἀδελφότητος ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Χίλτον, εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Πατριάρχου.


Την ομιλία του Προέδρου της Αδελφότητος Αρχόντων Οφφικιάλων του Οικουμενικού Πατριαρχείου "Παναγία η Παμμακάριστος" Εντιμολ. κ. Οδ. Σασαγιάννη, κατά το ετήσιον προσκύνημα αυτών προς την Μητέρα Εκκλησία, διαβάστε εδώ.


4 σχόλια:

 1. Την Κυριακήν της Σαμαρείτιδος, κατ’ έτος, τελείται εν τω Οικουμενικώ Πατριαρχείω η εορτή της «συνάξεως» επί τη ιερά μνήμη «πάντων των εν Αγίοις Πατέρων ημών Αρχιεπισκόπων και Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως». Το πρώτον η εορτή αύτη εθεσπίσθη προτάσει του νυν ευκλεώς Πατριαρχούντος Αυθέντου και Δεσπότου ημών κ.κ. Βαρθολομαίου του Α΄. Ούτως η Α.Θ.Π., ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, άμα τη εκλογή Του εν έτει 1991, προέτεινεν εις την Ενδημούσαν Σύνοδον κατά την συνεδρίαν της 24ης Οκτωβρίου 1991 την θέσπισιν κοινής εορτής πάντων των προκατόχων Αυτού Αγίων Πατριαρχών, από του ιδρυτού της Βυζαντίδος Εκκλησίας, Πρωτοκλήτου Ανδρέου, και του υπ’ αυτού κατασταθέντος πρώτου επισκόπου αυτής Στάχυος(38-54μ.Χ.) έως και του Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίλλου του ΣΤ΄(1813-1818μ.Χ.) απαγχονισθέντος παρά την θύραν της Μητροπόλεως Ανδριανουπόλεως την 18ην Απριλίου 1821 - «Ούτω θα έχομεν την ευκαιρίαν ίνα επικαλούμεθα την χάριν και την προς Κύριον μεσιτείαν αυτών υπέρ της Μητρός Εκκλησίας και υπέρ ημών αυτών» είπεν ο Πατριάρχης ημών εις εκείνην την συνεδρίαν. Συνοδική δε αποφάσει, κατά την συνεδρίαν της Αγίας και Ιεράς Συνόδου της 19ης Νοεμβρίου 1991, εθεσπίσθη η εορτή αύτη και έκτοτε εορτάζεται πανηγυρικώς και εκκλησιοπρεπώς εις την καθέδραν του Οικουμενικού Πατριαρχείου και δη δια τελέσεως Πατριαρχικής και Συνοδικής Λειτουργίας, εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του τροπαιοφόρου. Συνετάγη δε επί τούτω και ιερά ακολουθία, υπό του αοιδίμου υμνογράφου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, Γερασίμου του Μικραγιαννανίτου, συμψαλλομένη κατά την Κυριακήν της Σαμαρείτιδος, μετά της του Πεντηκοσταρίου ακολουθίας, καθά το Τυπικόν της Μεγάλης Εκκλησίας διακελεύει. Ο δε, εκ των μελών της σεβασμίας Ιεραρχίας του Οικουμενικού Θρόνου, Μητροπολίτης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Χαλκιδικής, κ. Νικόδημος, εχάρισε εις την Μεγάλην Εκκλησίαν Ιεράν Εικόνα των Αγίων.

  ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

  Ηχος α΄. Της ερήμου πολίτης.

  «Βυζαντίου ποιμένες και περίδοξοι πρόεδροι, ώφθητε σοφοί Ιεράρχαι διαφόροις εν έτεσι΄ διό η Εκκλησία του Χριστού, υμών την πολιτείαν ευφημεί΄ δι’ αυτής γαρ φωστήρες περιφανείς, πυρσεύετε τους κράζοντας΄ δόξα τω ενισχύσαντι υμάς, δόξα τω στεφανώσαντι, δόξα τω βεβαιούντι δι’ υμών, πίστιν την Ορθόδοξον».

  Έτερον
  Ήχος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.

  «Χορείαν την ένθεον, Ιεραρχών του Χριστού, συμφώνως τιμήσωμεν, ως Πατριάρχας σοφούς, και θείους εκφάντορας΄ ούτοι γαρ δεδεγμένοι, την του Πνεύματος αίγλην, ώφθησαν Εκκλησίας, αληθείς ποιμενάρχαι, πρεσβεύοντες τω Κυρίω, υπέρ των ψυχών ημών».

  ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ

  Ήχος δ΄. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.

  «Του Βυζαντίου τους αγίους ποιμένας, ως Ιεράρχας της Χριστού Εκκλησίας, και αρετών δοχεία πολυτίμητα, πάντες ευφημήσωμεν, εν μιά συμφωνία, προς αυτούς κραυγάζοντες΄ από πάσης ανάγκης, και επηρείας ρύσασθε ημάς, Αρχιεράρχαι Χριστού ενθεώτατοι».

  ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ

  Ήχος β΄.

  «Κωνσταντινουπόλεως τους σοφούς, και κλεινούς Ποιμένας, ευφημήσωμεν, οι πιστοί, τους εν διαφόροις, εκλάμψαντας τοις χρόνοις, ως Εκκλησίας στύλους και εδραιώματα».

  ΚΑΤΑ ΔΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑΝ ΗΜΕΡΑΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΑΝ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ, ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΥΛΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ-ΟΦΦΙΚΙΑΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ.

  ΕΙΗΣΑΝ ΔΕ ΤΑ ΕΤΗ ΤΟΥ ΤΑΝΥΝ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΤΟΥ Α΄, ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΕΥΧΑΙΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΕΙΑΙΣ ΤΗΣ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ-ΠΡΟΣΤΑΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΦΟΡΟΥ ΤΩΝ ΟΦΦΙΚΙΑΛΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ Μ.Χ.Ε.- ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ. ΑΜΗΝ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Παραθέτομεν, εις συνέχειαν του ως άνω ημετέρου σχολίου, κατάλογον πάντων των εν Αγίοις Αρχιεπισκόπων και Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, από του Στάχυος και έως της σήμερον, μετά χρονολογίας της Πατριαρχείας εκάστου και ημέρας μνήμης αυτού κατά το λειτουργικόν έτος:
  Και, εν πρώτοις, αναφέρομεν "τι εστί Πατριάρχης" κατά την "Επαναγωγήν" των αοιδίμων Αυτοκρατόρων Βασιλείου του Μακεδόνος και Λέοντος του Σοφού: "ο Πατριάρχης εστίν εικών ζώσα Χριστού και έμψυχος, δι' έργων και λόγων χαρακτηρίζουσα την αλήθειαν. Τέλος αυτώ, η των καταπεπιστευμένων ψυχών σωτηρία και το υπέρ της αληθείας και της εκδικήσεως των δογμάτων λαλείν ενώπιον Βασιλέως και ούκ αισχύνεσθαι".

  Απόστολος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος (ιδρυτής της εν Βυζαντίω Μεγάλης και Πρεσβυγενούς Εκκλησίας): Εξελθών εις το κήρυγμα μετά την Πεντηκοστήν, διήλθεν εκ λαών βαρβάρων καταγγέλων τον Χριστόν τοις αγνοούσι και πλανωμένοις και τα στίγματα του Χριστού εν τω σώματι αυτού διά πολλών κακώσεων δεξάμενος, ευηγγελίσθη την μέλλουσαν Βασιλεύσαι Πόλιν. Εις Αργυρούπολιν(σημερινόν Φουντουκλί)"δειμάμενος εκκλησίαν τον ένα των εβδομήκοντα μαθητών, Στάχυν ονόματι, εχειροτόνησεν του Βυζαντίου επίσκοπον".

  Έπεται ο κατάλογος των Αγίων Πατριαρχών:
  Στάχυς(38μ.Χ.-54μ.Χ.)31 Οκτωβρίου
  Ονήσιμος(54-68)15 Φεβρουαρίου
  Καστίνος(230-237)25 Ιανουαρίου
  Μητροφάνης Α΄(306-325)4 Ιουνίου
  Αλέξανδρος(325-337)30 Αυγούστου
  Παύλος Α΄(337-339,341-342,346-351)6 Νοεμβρίου
  Γρηγόριος ο Θεολόγος(379-381)25 Ιανουαρίου
  Νεκτάριος(381-397)11 Οκτωβρίου
  Ιωάννης ο Χρυσόστομος(398-404)13 Νοεμβρίου
  Αρσάκιος(404-405)11 Οκτωβρίου
  Αττικός(406-425)8 Ιανουαρίου
  Σισίννιος(426-427)11 Οκτωβρίου
  Μαξιμιλιανός(431-434)21 Απριλίου
  Πρόκλος(434-446)20 Νοεμβρίου
  Φλαβιανός(446-449)16 Φεβρουαρίου
  Ανατόλιος(449-458)3 Ιουλίου
  Γεννάδιος Α΄(458-471)17 Νοεμβρίου
  Μακεδόνιος Β΄(495-511)25 Απριλίου
  Ιωάννης Β΄(518-520)25 Αυγούστου
  Επιφάνιος(520-535)25 Αυγούστου
  Μηνάς(536-552)25 Αυγούστου
  Ευτύχιος(552-565,577-582)6 Απριλίου
  Ιωάννης Γ΄ο από σχολαστικών(565-577)21 Φεβρουαρίου
  Ιωάννης ο Νηστευτής(582-595)2 Σεπτεμβρίου
  Κυριακός(595-606)27 Οκτωβρίου
  Θωμάς Α΄(607-610)21 Μαρτίου
  Θωμάς Β΄(667-669)15 Νοεμβρίου
  Ιωάννης Ε΄(669-675)18 Αυγούστου
  Κωνσταντίνος Α΄(675-677)9 Αυγούστου
  Θεόδωρος Α΄(677-679,686-687)27 Δεκεμβρίου
  Γεώργιος Α΄(679-686)18 Αυγούστου
  Παύλος Γ΄(687-693)2 Σεπτεμβρίου(ή 30 Αυγούστου κατά τα έντυπα μηναία και τον συναξαριστήν)
  Καλλίνικος Α΄(693-705)23 Αυγούστου
  Κύρος(706-711)8 Ιανουαρίου
  Γερμανός Α΄(715-730)12 Μαίου
  Ταράσιος(784-806)25 Φεβρουαρίου
  Νικηφόρος Α΄(806-815)2 Ιουνίου
  Μεθόδιος Α΄(842-846)14 Ιουνίου
  Ιγνάτιος(846-858,867-877)23 Οκτωβρίου
  Φώτιος Α΄ ο Μέγας(858-868,877-886)6 Φεβρουαρίου
  Στέφανος Α΄(886-893)18 Μαίου
  Αντώνιος Β΄(893-901 ή μάλλον 895)12 Φεβρουαρίου
  Νικόλαος Α΄ ο Μυστικός(895-907,912-925)16 Μαίου
  Ευθύμιος(907-912)5 Αυγούστου
  Στέφανος Β΄(925-928)18 Ιουλίου
  Τρύφων(928-931)19 Απριλίου
  Πολύευκτος(956-970)5 Φεβρουαρίου
  Νικόλαος Β΄ο Χρυσοβέργης(984-996)16 Δεκεμβρίου
  Σέργιος Β΄(999-1019)12 Απριλίου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ

  Ευστάθιος(1020-1025)31 Μαίου
  Κωνσταντίνος Γ΄ο Λειχούδης(1059-1063)29 Ιουλίου
  Ιωάννης Η΄ ο Ξιφιλίνος(1063-1075)30 Αυγούστου
  Κοσμάς ο Ιεροσολυμίτης(1075-1081)2 Ιανουαρίου
  Λέων ο Στυππής(1134-1143)12 Νοεμβρίου
  Αρσένιος ο Αυτωρειανός(1255-1260,1261-1267)28 Οκτωβρίου
  Ιωσήφ Α΄(1267-1275,1282-1283)30 Οκτωβρίου
  Αθανάσιος Α΄(1289-1293,1304-1310)28 Οκτωβρίου
  Κάλλιστος Α΄(1350-1354,1355-1363)20 Ιουνίου
  Φιλόθεος ο Κόκκινος(1354-1355,1364-1376)11 Οκτωβρίου
  Κάλλιστος Β΄ο Ξανθόπουλος(1397)22 Νοεμβρίου
  Μάξιμος Γ΄(1476-1482)17 Νοεμβρίου
  Διονύσιος Α΄(1466-1472,1488-1490)23 Νοεμβρίου
  Νήφων Β΄(1486-1488,1497-1498 και 1502)11 Αυγούστου
  Παρθένιος Γ΄(1656-1657)24 Μαρτίου
  Γαβριήλ(1657)3 Δεκεμβρίου
  Γρηγόριος Ε΄(1797-1798,1806-1808,1818-1821)10 Απριλίου
  Κύριλλος ΣΤ΄(1813-1818)18 Απριλίου

  Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΕΝ ΚΛΕΙΝΕΙ ΕΔΩ! ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΙ "ΩΝ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΣ ΓΙΝΩΣΚΕΙ". ΤΙΝΕΣ ΕΞ΄ΑΥΤΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΝ ΤΗΣ ΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑΝ Ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ ΚΑΙΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗ! Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΝ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΣΗ ΑΥΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΓΙΝΩΣΚΕΙ ΠΑΝΥ ΚΑΛΩΣ ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΤΑΓΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΟΡΕΙΑΝ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΑΥΤΗΣ. ΕΩΣ ΤΟΤΕ ΗΜΕΙΣ ΘΑ ΔΕΟΜΕΘΑ ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΣ, ΟΠΩΣ ΠΡΕΣΒΕΥΩΣΙ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΕΙΣ ΤΟ ΣΩΘΗΝΑΙ ΤΑΣ ΨΥΧΑΣ ΗΜΩΝ.ΑΜΗΝ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αρχιμ. Ιωακείμ Οικονομίκος. Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Ι. Μ.Κίτρους. Κατερίνη.25 Μαΐου 2011 στις 10:22 μ.μ.

  Η Κυριακή της Σαμαρείτιδος, αποτελεί για την Μητέρα Εκκλησία μια ιδιαίτερη ημέρα. Διότι αυτήν την Κυριακή, ύστερα από πρόταση του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου, καθιερώθηκε η Ιερά Σύναξη όλων των Αγίων Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως. Η Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, "η Εκκλησία των του Χριστού πενήτων" κατά τον Πατριάρχη Γεννάδιον Σχολάριον, στηρίζεται επάνω στα αίματα και στις θυσίες Αγίων Πατριαρχών. Οι Άγιοι Πατριάρχες, είναι αυτοί πού πρεσβεύουν στον Θρόνο του Θεού, για την Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, για τους κληρικούς και λαϊκούς του Πατριαρχείου μας, αλλά και για τον άξιο διάδοχό τους. Οι Άγιοι Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως, είναι οι φωτεινοί αστέρες του νοητού Στερεώματος της Εκκλησίας του Χριστού. Είναι αυτοί πού προσεύχονται για την Πονεμένη Πολίτικη Ρωμηοσύνη. Είναι αυτοί στους οποίους καταφεύγουν όλοι Ρωμηοί, για να μπορέσουν να αντέξουν τα πολλά και δύσκολα προβλήματα, αλλά με την βοήθεια του Θεού και τις μεσιτείες των Αγίων, όλα αυτά θα λυθούν. Η ευχή μας και η προσευχή μας προς τους εορταζομένους Αγίους Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως, είναι να διαφυλάττουν την Μητέρα Εκκλησία εις αιώνας αιώνος, για να συνεχίζει να προσφέρει τα νάματα της πίστεως και του Γένους μας σε κάθε ένα πού αναζητά την πηγή της αληθείας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα στο Πατριαρχείο μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts with Thumbnails