_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

6/19/2015

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (18-19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)

Ο Πατριάρχης ομιλεί στην έναρξη του Συνεδρίου στη Χάλκη

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις (19-6-2015)
Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 18ης Ἰουνίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην καί ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος, ἔνθα ὡμίλησε κατά τήν ἔναρξιν τοῦ Συνεδρίου, μέ θέμα «Τέλος τῆς ζωῆς στόν καρκίνο: Ἡ ἀνατριχίλα τῶν συνόρων». Μεταξύ τῶν συμμετεχόντων ἐπιστημόνων ἦτο καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος. 
* * * 
Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὡρωποῦ κ. Κύριλλον. 
- Τόν Αἰδεσιμ. Πάστορa κ. Benjamin Van Rensburg, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐκ τῆς Πόλεως, κατόπιν μεταθέσεως εἰς Σκωτίαν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Lukasz Paprotny, Πρόξενον τῆς Πολωνίας ἐνταῦθα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Malgorzata καί τῶν υἱῶν των Jerzy, Bartlomiej καί Stanislaw. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Μαλαματῆν Βαλάκου-Θεοδωρούδη, Ὁμότιμον Καθηγήτριαν Νομικῆς, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Hakan Gülerce, ἐκ τοῦ «İstanbul İlim ve Kültür Vakfı», μεθ᾿ ὁμίλου ἐπιστημόνων ἐξ Ἀμερικῆς καί ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Βαφειάδην καί τήν Εὐγεν. κ. Ἀναστασίαν Λιβανοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Δέσποιναν Βασιλειάδου, Ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μανοῦσσον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βαρβάρας, ἐξ Ἀμερικῆς. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, συνοδευομένου ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἐκλιπόντος Süleyman Demirel, πρῴην Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, ἐν τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ Μ. Ἐθνοσυνελεύσει καί τῷ τεμένει Kocatepe, τήν Παρασκευήν, 19ην Ἰουνίου. 
Η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου στον Πατριάρχη

Eἰδήσεις (18-6-2015)
Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:  
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Δέρκων κ. Ἀπόστολον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον, λαβόντα ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ τά εὔσημα τοῦ ἐπιτίμου μέλους τοῦ ἐν Ἀθήναις Φιλολογικοῦ Συλλόγου «Παρνασσός», παρά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Δημητρίου Στρατῆ, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὡρωποῦ, τακτικοῦ μέλους τοῦ ὡς ἄνω Συλλόγου, παρουσίᾳ Κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σπυρίδωνα Κατραμάδον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μεθ᾿ ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἠλιουπόλεως. 
- Τήν Ἐξοχ. κ. Ρέναν Δούρου, Περιφεριάρχην Ἀττικῆς, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Καραμέρου, Ἀντιπεριφερειάρχου βορείου τομέως. 
- Τήν Εὐγεν. κυρίαν Ester Lauferova, Γεν. Πρόξενον τῆς Τσεχίας ἐν τῇ Πόλει, ἀναχωροῦσαν ὁριστικῶς ἐντεῦθεν ἐπί τῇ μεταθέσει αὐτῆς εἰς Πράγαν. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Βικτωρίαν Λαιμοπούλου, Λυκειάρχην τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, μετά τῶν ἐφετεινῶν ἀποφοίτων αὐτῆς, οὕς ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε καί συνεχάρη πατρικῶς. 
-  Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδριανόν Γιάννου, Ἀντιπρόεδρον τῆς Νεολαίας τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος. Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Ρισσάκη, Δημοσιογράφον, ἐκ Μόντρεαλ. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀνέστην Βασιλακέρην, Καθηγητήν Ἱστορίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Βοσπόρου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, κατά τό δοθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Μurat Hazinedar, Δημάρχου Beşiktaş, δεῖπνον (iftar), ἐν τῇ ἀποβάθρᾳ Barbaros Hayrettin Paşa, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 18ης Ἰουνίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails