_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

6/25/2015

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΚΗ (1-3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015)


Τὸ Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν διοργανώνει στὴν Κωνσταντινούπολη (κατὰ τὸ τριήμερο Τετάρτη 1η ἕως Παρασκευὴ 3η Ἰουλίου 2015) τὴν 1η Ἀκαδημαϊκὴ Βυζαντινομουσικολογικὴ Συνάντηση, ὑπὸ τὸ θέμα: Ἐξήγηση καὶ Ἐξηγητὲς Διδάσκαλοι. 
Τὸ μουσικολογικὸ αὐτὸ γεγονὸς θὰ φιλοξενηθεῖ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Τριάδος τῆς Χάλκης, στοὺς χώρους τῆς ἐκεῖ γεραρᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς, κατὰ συνδιοργάνωση σύνδυο τῶν ἀκαδημαϊκῶν Ἱδρυμάτων καὶ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. 
Ἡ ἐν λόγῳ Ἀκαδημαϊκὴ Βυζαντινομουσικολογικὴ Συνάντηση, ἡ πρώτη ἑνὸς σχεδιαζόμενου ὁμώνυμου ἐτήσιου ἀκαδημαϊκοῦ θεσμοῦ, θὰ περιλαμβάνει τὶς ἀκόλουθες ἕξι ἐπιστημονικὲς ἀνακοινώσεις σεμιναριακοῦ-ἐργαστηριακοῦ χαρακτῆρα (workshops), ἀπὸ ἰσάριθμους πανεπιστημιακοὺς καθηγητές.
ΠΕΜΠΤΗ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 
- ΓΡ. Θ. ΣΤΑΘΗΣ: Ὁμ. Καθηγητὴς ΕΚΠΑ 
Οἱ τρεῖς διδάσκαλοι: Χρύσανθος, Γρηγόριος, Χουρμούζιος 
- ΘΩΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ἐπίκ. Καθηγητὴς ΕΚΠΑ 
Ἀπόστολος Κώνστας ὁ Χῖος 
ΠΕΜΠΤΗ 2α ΙΟΥΛΙΟΥ 
- ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ: Ὁμ. Καθηγητὴς ΠΑΜΑΚ 
Ἰωάσαφ Διονυσιάτης 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ: Ἐπίκ. Καθηγητὴς ΑΕΑΒΙ 
Θεοφάνης Παντοκρατορηνός 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3η ΙΟΥΛΙΟΥ 
- ΑΧΙΛΛΕΥΣ Γ. ΧΑΛΔΑΙΑΚΗΣ: Ἀν. Καθηγητὴς – Πρόεδρος ΤΜΣ ΕΚΠΑ 
Ματθαῖος Βατοπαιδηνός 
- ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ: Ἐπίκ. Καθηγητὴς ΠΑΕΑΚ 
Νικόλαος Δοχειαρίτης
Ἡ συγκυρία εἶναι ἰδεώδης καὶ ἱστορική, καθὼς τυγχάνει γνωστὸ ὅτι κατὰ τὸ παρελθὸν ἀλλὰ καὶ τὸ τρέχον ἔτος ἄγεται ἐπέτειος διακοσιοστὴ ἀπὸ τῆς μουσικῆς μεταρρύθμισης τοῦ 1814-5. Τὸ γεγονὸς ὑπομιμνήσκει τὴν πολλαπλᾶ χρήσιμη ἀνάγκη γιὰ μελέτη, ἀνάλυση καὶ «ἀποκωδικοποίηση» τῆς (παλαιᾶς καὶ νέας) ψαλτικῆς σημειογραφίας, περὶ τὴν ὁποία πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως ἐνασχολήθηκαν τόσο οἱ Πολῖτες (Χρύσανθος, Γρηγόριος, Χουρμούζιος, ἀλλὰ καὶ Ἀπόστολος Κώνστας ὁ Χῖος) ὅσο καὶ ἄλλοι Ἁγιορεῖτες (Θεοφάνης Παντοκρατορηνός, Ἰωάσαφ Διονυσιάτης, Νικόλαος Δοχειαρίτης, Ματθαῖος Βατοπαιδηνός) διδάσκαλοι. Ἡ προσέγγιση τοῦ ἔργου τους ἀναμένεται ἐδῶ νὰ ὑπερβεῖ τὴν ἐνυπάρχουσα ἱστορικὴ ἢ ἀκόμη καὶ τὴν ὅποια θεωρητικὴ διάστασή του καὶ νὰ ἐπικεντρωθεῖ στὴ συστηματικὴ καὶ παλαιογραφικὴ θεώρησή του, ἀναδεικνύοντας κυρίως τὶς τεχνικὲς καὶ αἰσθητικὲς πτυχές του. Παραμόνιμη ἐπιδίωξη καὶ αὐτοῦ τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ ἐγχειρήματος παραμένει ἡ ἀπόπειρα βαθύτερης καὶ οὐσιαστικότερης κατανόησης τοῦ μουσικολογικὰ καίριου φαινομένου τῆς λεγόμενης ἐξήγησης.


The Department of Music Studies of the National and Kapodistrian University of Athens hosts (from Wednesday the 1st till Friday the 3rd of July 2015) the 1st Academic Byzantine-Musicological Meeting in Istanbul, under the subject: “Exegeses and Exegeses’ Tutors”. 
The musicological event will be held at the Patriarchal and Stavropegial Monastery of the Holy Trinity in Halki, at the site of the estimable Theological School there, under the coordination of both the Academic Institutions and also under the aegis of His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew. 
The aforementioned Academic Byzantine-Musicological Meeting, which will be the first of a planned, homonymous and annual academic statute, will consist of six scientific announcements of a seminar-workshop character, from six University Professors. 
The timing is ideal and historical since it is known that the 200th anniversary of the Music Reform of 1814-15 has been conducted during not only the previous but also the current year. The event evokes the multiple need for study, analysis and “decoding” of – both the Old and the New – Byzantine Notation with which the Constantinopolitan (Chrysathos, Gregorios, Chourmouzios, Apostolos Konstas) as well as the relevant tutors from Mount Athos (Theophanis Pantokratorinos, Nikolaos Docheiarites, Joasaph Dionysiatis, Matthaios Vatopedinos) were actively involved in diverse manners. 
The approach of their work is expected to surpass its inherent historical or even theoretical dimension, and to focus on its systematic and paleographical consideration, highlighting mainly its technical and aesthetic aspects. The attempt of a deeper and more fundamental understanding of the musicollogically determinant phenomenon of the so-called “Exegeses” remains a permanent pursuit for this academic endeavor.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails