________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


6/12/2015

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΔΕΧΘΗ ΕΙΣ ΑΚΡΟΑΣΙΝ (12-6-2015)

Από την επίσκεψη του Μητροπολίτου Κυδωνίας και Αποκορώνου στο Φανάρι 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίαν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Λαμψάκου κ. Μακαρίου καί τῶν Ἐντιμολ. κ. κ. Βλασίου Φειδᾶ, Ἄρχοντος Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας, Κοσμήτορος τοῦ ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ἰνστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας, καί Κωνσταντίνου Δεληκωνσταντῆ, Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Γένους, Καθηγητοῦ ἐν αὐτῷ, ἐπί κεφαλῆς τῶν φοιτητῶν τοῦ ὡς ἄνω Ἰνστιτούτου.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιον, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Dan Tarlas, καί τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐξ Ἀμερικῆς 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Γαβριήλ Παλιούρα, Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου κ. Νεκταρίου Καϊμακάμη καί Ἐντιμ. κ. Θωμᾶ Πούσκα, ὁδηγοῦ αὐτοῦ, ἐπί ὑποβολῇ εὐχαριστιῶν διά τήν Πατριαρχικήν ἐπίσκεψιν εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Σερρῶν καί Νιγρίτης. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σιδηροκάστρου κ. Μακάριον μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Γαβριήλ, Καθηγουμένου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Παντοκράτορος, Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου Λουκᾶ Ξενοφωντινοῦ καί τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Ἰακώβης, Ἡγουμένης τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Pappas, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Salzburg, τοῦ αὐταδέλφου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Pappas, Ἐπιχειρηματίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Julia, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Μιχαήλ Popoviç, Γραμματέως τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Αὐστρίας. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Φίλιππον Χαμαργιᾶν καί τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον κ. Νεόφυτον Σάχλαν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μεσσηνίας, μεθ᾿ ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ Καλαμάτας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Murat Hazinedar, Δήμαρχον Beşiktaş, Δικηγόρον, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐκφράσαντας συγχαρητηρίους εὐχάς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις Αὐτοῦ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου, κατά τήν πανηγυρικήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἀποστόλου Βαρνάβα Λευκωσίας, προεξάρχοντος τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου κ. Χρυσοστόμου Β´, ἐπί τῇ Θρονικῇ ἑορτῇ τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, τήν Πέμπτην, 11ην Ἰουνίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Σμαράγδας Τσολακίδου-Ἀγτσά, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τήν Παρασκευήν, 12ην ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails