Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

2/01/2018

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΟΔΙΚΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΩΝ ΠΕΡΑΝ


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΩΝ ΠΕΡΑΝ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ 
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, ἐντός τοῦ πλαισίου τῶν νέων δραστηριοτήτων του, ἐγκαινιάζει κύκλον ὁμιλιῶν καί διαλέξεων. Λαμβάνει δέ τήν τιμήν νά προσκαλέσῃ τήν Ὁμογένειαν εἰς τήν πρώτην ἑσπερινήν διάλεξιν, τήν Πέμπτην, 8ην Φεβρουαρίου 2018, περί ὥραν 19:00, εἰς τήν ἱστορικήν του ἕδραν, εἰς τά Χρυσοβέργεια, μέ ὁμιλητήν τόν ἐκ τῶν μελῶν τοῦ Συνδέσμου μας, Μουσικολ. κ.Γεώργιον Κιοσέογλου, Ἱεροψάλτην τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων, ὁ ὁποῖος θά ὁμιλήσῃ ἐπικαίρως μέ θέμα: 
«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΩΝ ΠΕΡΑΝ: 70 χρόνια θεματοφύλαξ τῆς καθ' ἡμᾶς ἱεροψαλτικῆς παραδόσεως». 
Τήν ἐκδήλωσιν ἠγαθύνθη ὅπως τιμήσῃ διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. ἁγίων Συνοδικῶν Ἀρχιερέων. 
Κατ’ αὐτήν, ἡ χορῳδία τοῦ Συνδέσμου, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μ.τ.Χ.Ε. Μουσικολ.κ. Παναγιώτου Νεοχωρίτου, θά αποδώσῃ ἐπίκαιρα ἐκκλησιαστικά μέλη. 
Θά ἐπακολουθήσῃ δεξίωσις μέ παραδοσιακά ἐδέσματα. 
Ἐκ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails