________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


2/25/2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά: 
α) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας, 23ης Φεβρουαρίου, καί τῆς Καθαρᾶς Τρίτης, 24ης ἰδίου, καί 
β) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων, τῆς Καθαρᾶς Τρίτης ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς εὑρέσεως τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου Προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, καί τῆς ἑπομένης, Καθαρᾶς Τετάρτης, 25ης τ.μ. . 
* * * 
Ἡ Α. Σεβασμιότης ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
-Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν, Μύρων κ. Χρυσόστομον, Σασίμων κ. Γεννάδιον, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόραν καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμον καί τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καί Μ. Τεσσαρακοστῆς. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πανάρετον Ψαραύτην, μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Vera Gilbert, Svetlana Taftal καί Lina Kılıç, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Σωτήριον Μποῦρον, Οἰκονομικόν Σύμβουλον τοῦ Δήμου Εὐκαρπίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κωνσταντίας, Νοσηλευτρίας ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «ΑΧΕΠΑ». 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Παναγιώτην Γιαννούδην, Καθηγητήν Ὀρθοπεδικῆς-Τραυματολόγον ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Leeds Ἀγγλίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλευθερίας, Ἐπιτίμου Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ ὡς ἄνω πόλει. 
- Τάς Εὐγεν. κυρίας Αἰκατερίναν Στάνιτς καί Ἑλένην Σιμιτσίογλου, ἐκ τοῦ Δ. Σ. τῆς Παιδοπόλεως καί Στέγης ἐργαζομένων Νεανίδων Πρώτης. 
* * * 
Ἡ Α. Σεβασμιότης ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη: 
-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Sheikh Fahad Salim S. N. Alsabah, Γεν. Προξένου τοῦ Κουβέϊτ ἐν τῇ Πόλει, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας, ἐν τῷ ἐν Harbiye ξενοδοχείῳ «Hilton», τήν Τρίτην, 24ην Φεβρουαρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Πρεσβυτέρου Ἀντωνίου Γιουβανοπούλου, ἐφησυχάζοντος Κληρικοῦ τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης, τήν Τετάρτην, 25ην ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails