Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

9/09/2016

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (8 Σεπτεμβρίου 2016)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Γενεθλίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ φερωνύμῳ πανηγυρίσαντι Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Παλαιοῦ Μπάνιου Διπλοκιονίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Πέμπτης, 8ης Σεπτεμβρίου, καθ᾽ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Θεόδωρος. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ἡ Ἐλλογ. κ. Δέσποινα Φιλίππου Παπίνη, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης ἀναφερθείς εἰς τήν σημασίαν τῆς ἑορτῆς καί εἰς τήν σχέσιν τῶν χριστιανῶν μετά τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ, Πρωτοσυγκελλεύοντα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας. 
- Τόν Πανοσιολ. Διάκονον κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. John Bass, Πρέσβυν τῶν Η.Π.Α. ἐν Ἀγκύρᾳ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐλπιδοφόρον Χρυσοβέργην καί τάς Εὐγεν. δίδας Θεοδώραν Μπίτση καί Σοφίαν Καρρῆ, Ἀθλητάς, ἐξ Ἀθηνῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ροδάνθης Πολίτη, μητρός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγενίου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Πόρου Ἡρακλείου, τήν Πέμπτην, 8ην Σεπτεμβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Διακόνου κ. Ἰωακείμ, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως ἔργων τῆς Εὐγεν. κ. Katherine Behar, ἐν τῶ Μουσείῳ τοῦ Πέραν, τήν Τετάρτην, 7ην τ.μ. . 
- Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου: 
α) κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἑλένης Ἠλιάδου, μητρός τοῦ Λυκειάρχου τῆς Ζαππείου Σχολῆς Ἐλλογ. κ. Ἀντωνίου Ἠλιάδου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τήν Τρίτην, 6ην Σεπτεμβρίου, καί 
β) κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Paulo Roberto França, Γεν. Προξένου τῆς Βραζιλίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Park Bosphorus», τήν Τετάρτην, 7ην ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails