________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


7/31/2018

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΑΠΟΨΕ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΔΙΡΝΕΚΑΠΟΥ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΥΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
(ΕΔΙΡΝΕΚΑΠΟΥ) 
Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν φιλακολούθων Χριστιανῶν, ὅτι τήν Τρίτην, 31ην Ἰουλίου, καί ὥραν 20:00, εἰς τόν καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Ναόν, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν περίοδον τοῦ Δεκαπενταυγούστου, θά τελεσθῇ Ἀγρυπνία ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου, ἐπί τῇ ἀναμνήσει τῆς προόδου τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ καί τῇ ἱ. μνήμῃ τῆς Ἁγίας Σολομονῆς, μητρός τῶν Ἁγίων ἑπτά Παίδων τῶν Μακκαβαίων. 
Θα ἐπακολουθήσῃ δεξίωσις. 
Καθ’ ὅλην δέ τήν περίοδον τοῦ Δεκαπενταυγούστου, ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον θά τελεῖται περί ὥραν 19:00. 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Διά πᾶσαν πληροφορίαν μπορεῖτε νά ἀπευθύνησθε εἰς τό τηλέφωνον:0 541 912 00 08 / 0532 349 84 70. 
Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails