________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


7/08/2018

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΟΝΤΟΣΚΑΛΙΟΥ (ΦΩΤΟ)


Η πανήγυρις του Ι. Ναού της Αγίας Κυριακής Κοντοσκαλίου, της Περιφερείας Υψωμαθείων, Κοντοσκαλίου και Βλάγκας. 
Χοροστάτησε ο Πατριαρχικός Επίτροπος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως και Μαδύτου Στέφανος. 
Κατά τη δεξίωση στην Κοινοτική Αίθουσα ο υπό την προεδρία του Εντιμ. Δημητρίου Μπαρμπούνη Πολιτιστικός Σύλλογος Κάτω Αλισσού Αχαΐας "ο Πείρος" παρουσίασε καλλιτεχνικό πρόγραμμα.


Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο του Οικουμενικού Πατριαρχείου:  
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Κοντοσκαλίου κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τό Σάββατον, 7ην Ἰουλίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Γρηγόριος, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν οἱ Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέας Πολίτης, ἐκ μέρους τοῦ Χορευτικοῦ Τμήματος τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ἀλισσαίων-Πείρου Ἀχαΐας, καί κ. Δημήτριος Μπαρμπούνης, Πρόεδρος αὐτοῦ, καί ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, διαβιβάσας τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί ἐπικαλεσθείς ἐπί πάντας τήν χάριν τῆς ἑορταζομένης Ἁγίας.
Ἡ δεξίωσις κατεκλείσθη διά παρουσιάσεως μουσικοχορευτικοῦ προγράμματος, ἐκτελεσθέντος ὑπό τοῦ ὡς ἄνω Συλλόγου.
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ ἔνθα ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, ἐπί τῇ 46ῃ ἐπετείῳ τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails