________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


7/16/2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Eἰδήσεις 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ 
Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 15ης Ἰουλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψε μετά τῆς συνοδείας Του, δι᾽ἀεροσκάφους τῶν Τουρκικῶν Ἀερογραμμῶν, ἐξ Ἀτταλείας, ἔνθα ηὐλόγησεν ἐκ τοῦ σύνεγγυς τό ἐκεῖ ἐπιτελούμενον ποιμαντικόν ἔργον ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πισιδίας. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Βασίλειον Κολοκυθᾶν, Θεολόγον - Ἀρχιτέκτονα, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ, μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Ἐλευθερίας Τσακανίκα, Ἐπ. Καθηγητρίας τῆς Σχολῆς Ἀρχιτεκτόνων – Μηχανικῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Τιμολέοντος Κουιμτζόγλου, Ὑποψηφίου Διδάκτορος αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Tόν Ἐντιμ. κ. Eng. Hamdan Alyammahi καί τήν Εὐγεν. κ. Dana Almarzooqi, Ἀξιωματούχους τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν τῶν Ἡνωμένων Ἀραβικῶν Ἐμιράτων, προσκομίσαντας Αὐτῷ ἐπίσημον πρόσκλησιν τῆς Α. Μ. τοῦ Σεΐχη, πρός συμμετοχήν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς Διεθνές Διαθρησκειακόν Συνέδριον κατά τόν προσεχῆ Νοέμβριον εἰς Abu Dhabi. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Μαρίαν Χαραλαμπίδου, Φιλόλογον, ἐκ Θεσσαλονίκης, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου νεανίδων αἱ ὁποῖαι θά διακονήσουν εἰς τήν Παιδόπολιν Πρώτης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μανωλάτον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Καλλιόπης καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Αἰκατερίνης, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Tόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Χατζῆν, Φοιτητήν τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, κατά τήν ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ θερέτρῳ «Feriye Sarayı» δοθεῖσαν γαμήλιον δεξίωσιν τοῦ ζεύγους Mikail Özgüneş καί Yasemin Oral, τήν Παρασκευήν, 13ην Ἰουλίου. 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παϊσίου, κατά τάς ἐν Λέρῳ διοργανωθείσας ὑπό τοῦ Ἑλληνοτουρκικοῦ Σωματείου «Δάφνη» πολιτιστικάς ἐκδηλώσεις, τό Σάββατον, 14ην ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails