________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


7/19/2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018)

Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi/Χρήστος Μπόνης


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Eἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σωσίπατρον Στεφανούδην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρυσόστομον Τσίρην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας, ὑποβαλόντα Αὐτῷ τήν διδακτορικήν αὐτοῦ διατριβήν, ὑπό τόν τίτλον «Ἡ ἐπίδραση τῶν Ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων (1923 - 2000) στήν ἐκκλησιαστική πολιτική τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἀπό τήν ἵδρυση τοῦ σύγχρονου Τουρκικοῦ Κράτους ὥς τά τέλη τοῦ 20οῦ αἰώνα». 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Varlaam Almajanu, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Ἰωσήφ τοῦ Νέου, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βανάτου τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ Τιμισοάρας. 
- Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Ἐλευθέριον Ἀλοῦκον, ἀδελφόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, καί τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Νικόδημον Σαϊδάμ, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κων/πόλεως, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ὀλέγκ Γρηγοριάδην, μετά τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Ἀρκαδίου Ντουνταρώβ καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Χριστοφόρου Σαββίδου, Ἐλ. Ἐπαγγελματίου, καί Διονυσίου Ἀβραμίδου, Νομικοῦ, ἐκ Ροστώφ Ρωσσίας. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Δημήτριον Καμμένον, Βουλευτήν Β’ Πειραιῶς, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαχρήστου, Ἐπιχειρηματίου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Peter Mallat, Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Sonja, ἐξ Αὐστρίας. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Θεόδωρον Ἀλεξόπουλον, Καθηγητήν ἐν τῇ Ἐκκλησιαστικῇ Ἀκαδημίᾳ Βιέννης, μετά τῶν αὐταδέλφων Ἐντιμ. κ.κ. Φιλήμονος καί Λέοντος Πατίτσα, Ἐπιχειρηματιῶν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Γιόφογλου, Ἐπιχειρηματίαν καί Κοινοτικόν Παράγοντα, ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Ζουμπουλίαν Σπυροπούλου, Καθηγήτριαν Μουσικῆς, ἐξ Αἰγίου, μετά τῶν Εὐγεν. δίδων Πολυξένης Βαγενᾶ καί Ἀδριανῆς – Δεσποίνης Παναγιωτοπούλου, Φοιτητριῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Χασάπην, φοιτητήν Θεολογίας ἐν Θεσσαλονίκῃ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Serdar Ulaş, Ἀστυνόμον, μετά τῶν τέκνων αὐτοῦ Görkem καί Sude, ἐκ Çanakkale.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails