________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


5/11/2010

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ: Η ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΟΡΘΙΑ

Ρεπορτάζ - φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας
Το ξεκάθαρο μήνυμα πως η Ρωμηοσύνη θα μείνει όρθια έστειλε από την Πέργαμο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος υπενθύμισε πως στον τόπο αυτό, παρά το γεγονός ότι σήμερα δεν ζουν ρωμιοί, «υπάρχει ένα κομμάτι της ψυχής μας». Όπως είπε στον τόπο αυτό «ευρίσκονται οστά πιστών δούλων του Θεού, ευρίσκονται αίματα άγια, ευρίσκονται δάκρυα ιερά, ευρίσκονται θυμιάματα προσευχών, ευρίσκονται αρώματα ευαγγελικής αρετής».
Ευχόμενος στον εορτάζονται Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Θεία Λειτουργία που τελέσθηκε στα ερείπια της Βασιλικής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου θα αποτελέσει τη «χρυσή γέφυρα στην προαγωγή της φιλίας και της αγάπης μεταξύ του Ορθοδόξου και μουσουλμανικού στοιχείου».
Η Θεία Λειτουργία τελέστηκε προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Περγάμου και παρέστη συμπροσευχόμενος – μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο Μητροπολίτης Ζακύνθου Χρυσόστομος, η Γενική Πρόξενος στης Ελλάδος στη Σμύρνη Χαρά Σκολαρίκου, και πλήθος προσκυνητών από την Μυτιλήνη και από άλλες περιοχές της Ελλάδος.
«Βεβαίως η λυχνία της Περγάμου, «κρίμασιν οις οίδεν ο Κύριος», δεν ευρίσκεται πλέον εις την φυσικήν θέσιν της. Μετεκινήθη, όπως και αι υπόλοιποι εξ λυχνίαι του τελευταίου βιβλίου της Αγίας Γραφής, το οποίον η θεοκίνητος χειρ του εορτάζοντος Ευαγγελιστού συνέγραψεν εν Πάτμω. Όμως κάτω από την βάσιν των ιερών λυχνιών αυτών ευρίσκονται τάφοι! Ευρίσκονται οστά αγίων Μαρτύρων, όπως ο πολύς Αντίπας, «ο μάρτυς του Κυρίου ο πιστός», τον οποίον με τόσην τρυφερότητα μνημονεύει η φωνή του Θεού υπαγορεύουσα εις τον Ιωάννην την επιστολήν προς τον Επίσκοπον της Περγάμου. Ευρίσκονται οστά πιστών δούλων του Θεού. Ευρίσκονται αίματα άγια, ευρίσκονται δάκρυα ιερά, ευρίσκονται θυμιάματα προσευχών, ευρίσκονται αρώματα ευαγγελικής αρετής, ευρίσκονται μύρα χριστιανικής αγάπης! Το μαρτυρούν τα ερείπια των θυσιαστηρίων μας και των ναών μας. Το βεβαιώνουν τα βιβλία της ιστορίας και τα ευρήματα της αρχαιολογικής σκαπάνης! Εδώ υπάρχει ένα κομμάτι της ψυχής μας! Ένα κομμάτι της Ορθοδόξου ψυχής της Ρωμηοσύνης! Εδώ είναι «η Ζωή εν τάφω», αλλ’ η Ζωή δεν αποθνήσκει, καν εν τάφω οική!» σημείωσε στην ομιλία του ο Πατριάρχης.
«Ήλθαμε, λοιπόν, δια να φανερώσωμε την Εκκλησίαν, δια της Θείας Λειτουργίας, εις μίαν από τας αρχαιοτέρας κοιτίδας της, και μάλιστα ιερουργούντος του «αγγέλου της εν Περγάμω Εκκλησίας». Ήλθαμε δια να πούμε εις τους πατέρας μας ότι δεν τους ελησμονήσαμεν. Ότι εις την καρδιά μας ζουν πάντοτε, όπως και αι ψυχαί των ζουν αιωνίως εν χειρί Θεού, μαζί με τα άλλα πνεύματα δικαίων τετελειωμένων! Ήλθαμε δια να τους ψάλουμε το «Χριστός ανέστη!», να τους τραγουδήσουμε τον παναρμόνιον ύμνον της ακαταλύτου ελπίδος, να τους πούμε ότι δεν ελησμονήσαμε την παρακαταθήκην της πίστεως εις τον Αναστάντα, την οποίαν εκείνοι μας άφησαν. Ήλθαμε να τους πούμε ότι είμεθα όρθιοι και αποφασισμένοι να μείνωμεν όρθιοι, «κρατούντες το όνομα» του Πρώτου και Εσχάτου, του Ζώντος, του γενομένου νεκρού και ιδού Ζώντος εις τους αιώνας των αιώνων!» πρόσθεσε και ευχήθηκε στον εορτάζοντα Περγάμου Ιωάννη.

«Συγχαίρομεν τον άγοντα τα ονομαστήριά του Ιερώτατον Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ιωάννην και του ευχόμεθα μακροημέρευσιν εν υγιεία αμφιλαφεί, φωτισμόν άνωθεν πλούσιον, πάσαν δόσιν αγαθήν και παν δώρημα τέλειον παρά του Πατρός των Φώτων, δια πρεσβειών του Ευαγγελιστού Ιωάννου και του Μάρτυρος Αντίπα, ώστε αξίως να φέρη έως βαθυτάτου γήρως και πρεσβείου το τίμιον και σεβάσμιον όνομα του αγγέλου της εν Περγάμω Εκκλησίας, καρποφορών θεολογίαν ακριβή και προσφέρων τας πολυτίμους υπηρεσίας του εις την ποτνίαν Μητέρα Εκκλησίαν, εις έπαινόν του και ψυχικήν σωτηρίαν του», είπε ο Πατριάρχης και κατέληξε: «Πιστεύομεν ότι η σημερινή Θεία Λειτουργία θα λειτουργήση ως χρυσή γέφυρα φιλίας και αγάπης του Ορθοδόξου Χριστιανικού στοιχείου με το εντόπιον μουσουλμανικόν στοιχείον, όπερ και ευχόμεθα. Ως Εκκλησία πάντοτε αγωνιζόμεθα δια την συμφιλίωσιν, την ειρηνικήν εν δικαιοσύνη και αγάπη συνεργασίαν ανθρώπων και λαών».
Προηγουμένως ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης εξέφρασε την βαθύτατη συγκίνησή του για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας στον ιστορικό αυτό τόπο. «Σ’ αυτόν το χώρο πρωτοακούσθηκε η μεγαλύτερη σοφία των αιώνων, μία σοφία που ο αρχαίος ελληνικός κόσμος, ο αρχαίος κόσμος δεν μπόρεσε ποτέ να την προσεγγίσει, παρ’ ότι έφτασε σε ύψη της γνώσεως και είναι η σοφία μιάς λέξεως μόνον. Της λέξεως “Αγάπη”. Εδώ κηρύχθηκε αυτή η μεγάλη σοφία, σ’ αυτό το χώρο από τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή, ο οποίος περιήρχετο κατά την παράδοση και εις βαθύτατο γήρας ακόμη όλες αυτές τις περιοχές, για να ιδρύσει εκκλησίες και να μεταφέρει το μήνυμα της Αγάπης. Αυτό το μήνυμα, Παναγιώτατε Δέσποτα, μεταφέρετε και εσείς εις την διαδρομήν της Πατριαρχίας σας, εκδαπανάσθε για να μεταφέρετε το μήνυμα της ειρήνης και της αγάπης, της καταλλαγής εις όλο τον κόσμο. Και ιδιαιτέρως εις τον χώρον αυτόν. Σ’ ένα χώρο ο οποίος θα πρέπει να είναι χώρος ειρηνικής συνύπαρξης και αγάπης. Αυτό είναι το μήνυμα που φέρνει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας και αυτό εσείς, Παναγιώτατε, περισσότερο από κάθε άλλον ετάξατε ύψιστον σκοπόν της Πατριαρχίας σας. Ευαγγελίζεσθε τον διάλογο μεταξύ των διηρημένων χριστιανών, καλλιεργείτε τον διάλογο μεταξύ των θρησκειών, μεταφέρετε το μήνυμα της ειρήνης και της αγάπης κυρίως σ’ αυτούς τους γειτονικούς λαούς».
Επίσης ο Μητροπολίτης Περγάμου εξέφρασε την ευνωμοσύνη του προς τον Πατριάρχη «διότι με τη δική σας πρόνοια και μέριμνα αρχισαν πάλι να τελούνται εδώ οι Θείες Λειτουργίες και με την διαρκή παρουσία σας στις Λειτουργίες αυτές, να ευλογείτε, να στηρίζετε και να αγιάζετε τον λαό του Θεού, ο οποιος συρρέει από διάφορα μέρη για να προσκυνήσει τους ιερούς αυτούς χώρους».Την επομένη, Κυριακή 9 Μαϊου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης χοροστάτησε στη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στην νέα Αγία Φωτεινή της Σμύρνης. Πρόκειται για παλαιό Προτεσταντικό Ναό που παραχωρήθηκε στο Ελληνικό Προξενείο της Σμύρνης για την εξυπηρέτηση των ορθοδόξων, μιας και ο ιστορικός Ναός της Αγίας Φωτεινής έγινε παρανάλωμα του πυρός στη Μικρασιατική καταστροφή.
Ο Πατριάρχης αναφέρθηκε στην Αγία Φωτεινή, προστάτιδα της Σμύρνης. «Εκείνη ήκουσε τας τελευταίας προσευχάς, τους στεναγμούς και τας οιμωγάς των Σμυρναίων Χριστιανών και του τελευταίου Ποιμενάρχου των. Εκείνη συνέλεξε τα δάκρυά των και τα προσεκόμισεν εις τον Θεόν. Εκείνη συνώδευσε τους εκπατρισθέντας εις τας νέας εστίας των, και εκείνοι της ύψωσαν νέον Ναόν, νέον κωδωνοστάσιον - αντίγραφον του παλαιού, εις την Νέαν Σμύρνην των. Και εκεί τους σκέπει μητρικώς, αλλά και ενταύθα δεν παύει να περιπολή μυστικώς, και πανταχού προφθάνουσα υπενθυμίζει προς πάντας την αποκαλυπτικήν επιταγήν του Χριστού: «Γίνου πιστός άχρι θανάτου, και δώσω σοι τον στέφανον της ζωής»! (Αποκ. 2: 10)» είπε στην ομιλία του ο Πατριάρχης και κατέληξε: «Αι ευχαί της Αγίας Φωτεινής και πάντων των «μεγάλων στοιχείων» της Σμύρνης και όλης της Ιωνίας, ας μας συνοδεύουν και ας μας καθιστούν πάντοτε αξίους της μεγάλης και ιεράς κληρονομίας, την οποίαν μας εκληροδότησαν. Ας συνοδεύουν και τους εν Ελλάδι αδελφούς, κατά τας δυσκόλους ώρας, τας οποίας διέρχονται. Συμπάσχομεν μαζί των, προσευχόμεθα δι’ αυτούς, αλλά και πιστεύομεν ότι ο Αναστάς Χριστός, εν τη αγάπη Του, δεν θα επιτρέψη να πειρασθούν πέραν των αντοχών των».

2 σχόλια:

  1. Αρχιμ. Ιωακείμ Οικονομίκος. Κατερίνη.11 Μαΐου 2010 - 4:44 μ.μ.

    Η παρουσία του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου στην ευρύτερη περιοχή της Μικράς Ασίας, και οι Θείες Λειτουργίες τις οποίες τελεί κατά καιρούς σε Ναούς που κάποτε ακουγόταν οι προσευχές των Ρωμηών, αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό στην ιστορία τόσο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όσο και της Ορθοδοξίας μας, αλλά και του ευσεβούς Γένους μας. Η παρουσία του στα μέρη αυτά πού κάποτε ανθούσε ο Ελληνισμός, δίνει την ευκαιρία όχι μόνο στους απογόνους των ξεριζωμένων αδελφών μας από αυτά τα μέρη, αλλά και σε όλους εμάς πού πονάμε και αγαπάνε τα μέρη αυτά, να τα επισκεπτόμαστε και να προσευχόμαστε για όλους εκείνους πού άφησαν τα κόκαλά τους εκεί, αλλά να γίνει και μιά αρχή για τον αλληλοσεβασμό των θρησκευτικών μνημείων, καθώς και μια αρχή για την προσέγγιση των δύο λαών, αφού στα μέρη αυτά, Ρωμηοί και Τούρκοι ζούσαν χίλια χρόνια μαζί, και οι Εκκλησίες με τα Τζαμιά ήταν δίπλα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Συνεχίστε Παναγιώτατε, και όλοι εμείς πού αγαπούμε το Πατριαρχείο, θα είμστε δίπλα σας σηκώνοντας για λίγο τον Σταυρό του Πατριαρχείου, αλλά και του Γένους μας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Έστωσαν οι λόγοι της ΑΘΠ του Πατριάρχου του Γένους, αλλά και οι όμοιοι του Σεβ.Μητροπολίτου Περγάμου ως "μώλωπες ασεβεί ελεγχομένω", κατά την Γραφήν, δι΄ όσους, εξ' Ελλάδος κυρίως και δυστυχώς, ασχημονούν, λόγοις τε αλλά και έργοις ενίοτε, κατά του Σεπτού της Ορθοδοξίας και του Γένους Κέντρου.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts with Thumbnails