________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


3/08/2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΕ ΤΗΝ ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας (φώτο αρχείου)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Τήν Παρασκευήν, 7ην Μαρτίου, ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας Ἐξοχ. κ. Ahmet Davutoğlu ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς πρός τήν Α.Θ.Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, καί ἐχαιρέτισε δι᾿ Αὐτοῦ τήν Σύναξιν ἐν τῇ Πόλει τῶν Μακ. Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τούς ὁποίους προσεκάλεσεν εἰς τήν Ἄγκυραν διά νά τούς φιλοξενήσῃ καί περιποιηθῇ. Εἰς ἀπάντησιν, ὁ Πατριάρχης τόν ηὐχαρίστησε καί τῷ ἐδήλωσεν ὅτι τοῦτο εἶναι δυστυχῶς ἀδύνατον λόγῳ τοῦ φόρτου ἐργασιῶν τῆς Ἱ. Συνάξεως μέχρι καί τῆς Κυριακῆς, 9ης τ.μ., καί ἀπό τῆς πλευρᾶς Του προσεκάλεσε τήν Α. Ἐξοχότητα εἴτε εἰς τό ἐπίσημον δεῖπνον τοῦ Σαββάτου εἴτε εἰς τό γεῦμα τῆς Κυριακῆς ἀλλά ὁ κ. 'Υπουργός ἀπήντησεν ὅτι, παρά τήν ἐπιθυμίαν του, ἀδυνατεῖ νά συμμετάσχῃ λόγῳ τοῦ λίαν βεβαρυμένου προγράμματός του. Ἐν τῇ συναφείᾳ, ἡ Α.Θ.Παναγιότης ἐγνώρισεν εἰς τόν συνομιλητήν Αὐτῆς ὅτι οἱ Μακ. Προκαθήμενοι προετοιμάζουν μίαν Πανορθόδοξον Σύνοδον ἥτις, σύν Θεῷ, προγραμματίζεται νά συνέλθῃ ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐντός διετίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails