________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


10/17/2014

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΚΥΖΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 92 ΧΡΟΝΙΑ ΧΟΡΟΣΤΑΤΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης εἰς Κύζικον 
Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 16ης τ.μ. Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, μελῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί τοῦ Δημοσιογράφου καί Φωτογραφου Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, μετέβη εἰς Πάνορμον καί ἐκ τῆς ἀποβάθρας αὐτῆς ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Φανερωμένης, εἰς τά ἐρείπια τῆς ὁποίας ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν πρώτην μετά 92 ἔτη, ἤτοι μετά τήν ἀνταλλαγήν τῶν πληθυσμῶν, τήν ἀποφασισθεῖσαν ὑπό τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης. Εἰς τό τέλος ἐτέλεσε Τρισάγιον καί ηὐλόγησε τά κόλυββα ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Γερόντων Κυζίκου, ὡς καί τῶν κτιτόρων, ἀνακαινιστῶν, εὐεργετῶν, ἡγουμένων, μοναχῶν καί προσκυνητῶν τῆς παλαιφάτου Μονῆς, τῆς ὁποίας ἡ ἐφέστιος εἰκών τῆς Παναγίας φυλάσσεται, ὡς γνωστόν, εἰς τό ἀριστερόν κλίτος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ. Ὁ Πατριάρχης ἐν κατακλεῖδι ἀπηύθυνεν ἐν συγκινήσει ὀλίγους λόγους πρός τούς παραστάντας συνεργάτας Αὐτοῦ μετά τῶν ὁποίων συνεμερίσθη τήν ἱερότητα, τήν ἱστορικότητα καί τήν χαράν τοῦ βιωθέντος γεγονότος τῆς προσφορᾶς τῆς ἀναιμάκτου θυσίας μετά τοσαύτας δεκαετίας ἐγκαταλείψεως καί σιωπῆς τοῦ ἱεροῦ τούτου σκηνώματος τῆς πίστεως καί τοῦ Γένους ἡμῶν.


Σημειωτέον, ὅτι ἡ Θεία Λειτουργία ἐτελέσθη κατόπιν πρόφρονος ἀδείας τῆς Νομαρχίας τοῦ Balıkesir, εἰς τήν ὁποίαν ἀνήκει ἡ περιοχή καί ἡ ὁποία ἔλαβεν ὅλα τά ἀπαραίτητα μέτρα ἀσφαλείας καί διηυκόλυνε τήν λατρευτικήν αὐτήν ἐκδήλωσιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. 
Μετά ταῦτα ἅπαντες κατῆλθον εἰς τήν Ἀρτάκην (Erdek), ἔνθα ἦτό ποτε ἡ ἕδρα τοῦ Μητροπολίτου Κυζίκου, καί ἐκεῖ ὁ Δήμαρχος αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Hüseyin Sarı, Ἀρχιτέκτων, παρέθεσε γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τῆς συνοδείας Αὐτοῦ. 
Ἀκολούθως ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐξεναγήθη εἰς τάς συνεχιζομένας ἀρχαιολογικάς ἀνασκαφάς εἰς τήν ἐν τῇ πλησιοχώρῳ νησίδι Zeytinliada Ἱ. Μονήν τῆς Θεοτόκου καί ἐν συνεχείᾳ ἐπεσκέφθη κατά σειράν τάς κωμοπόλεις Γωνιά, Ρόδα (ὅπου σώζεται ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Δημητρίου) καί Βαθύ, εἰς τάς ὁποίας πρό τῆς ἀνταλλαγῆς τῶν πληθυσμῶν ἤκμαζον εὐκατάστατοι ὁμογενειακαί Κοινότητες. 
Τό ἑσπέρας ὁ Πατριάρχης καί οἱ σύν Αὐτῷ ἐπέστρεψαν εἰς τήν Πόλιν πλήρεις ἱερῶν ἐντυπώσεων καί συγκινήσεων, κυρίως ἕνεκα τῆς εὐλογίας τῆς ὁποίας ἠξιώθησαν ἐν τῇ ἱστορικῇ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ Παναγίας Φανερωμένης, ἐν ᾗ διεξήγετο μεγάλη ἐν κοσμοσυρροῇ πανήγυρις κατά τήν ἡμέραν τῆς Ἀποδόσεως τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ὅτε ἡ Μονή εὑρίσκετο εἰσέτι ἐν λειτουργίᾳ. Σημειωτέον, τέλος, ὅτι εἰς ἀνάμνησιν τῆς πανηγύρεως ἐκείνης κατ᾽ ἔτος τήν 23ην Αὐγούστου τελεῖται πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἔνθα, ὡς ἐλέχθη, ἀποτεθησαύρισται ἡ ἀρχαία εἰκών τῆς Φανερωμένης.

1 σχόλιο:

  1. Αρχιμ. Ιωακείμ Οικονομίκος. Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Ι. Μ. Κίτρους.21 Οκτωβρίου 2014 στις 10:22 π.μ.

    Κύζικος. Μια από τις ιστορικές και Γεροντικές Μητροπόλεις του Οικουμενικού Θρόνου. Μία Μητρόπολις πού είδε ξαφνικά τα παιδιά της να την εγκαταλείπουν μέσα σε μία νύχτα, όχι βεβαίως εξ υπαιτιότητος της Μητρός Εκκλησίας. Αυτήν την ιστορική και Γεροντική Μητρόπολη, επισκέφτηκε ο Πατριάρχης μας κύριος Βαρθολομαίος με την τιμία συνοδεία του, για να προσφέρουν την αναίμακτη ιερουργία στο ξακουστό Μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης, η εικόνα της οποία φυλάσσεται στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό. Ο Πατριάρχης μας, για μία φορά ακόμα έδειξε, ότι νοιάζεται για τα ιερά και όσια της Φυλής και του Γένους μας. Δεν αφήνει κανένα μοναστήρι, καμία εκκλησία, κανένα προσκύνημα της Μεγάλης Εκκλησίας και της Ρωμηοσύνης πού να μην το επισκεφτεί, να μην ανάψει ένα κερί και να τελέσει ένα τρισάγιο στους τάφους και στα ερείπια για τις ψυχές των κεκοιμημένων Ρωμηών. Ο Θεός να ευλογεί και να πολυετή τον Πατριάρχη μας και Ύπατο του Γένους μας, πού αυτές τις ημέρες συμπληρώνει 23 χρόνια στον αιματοποτισμένο και μαρτυρικό πρώτο Θρόνο της Ορθοδοξίας, για να συνεχίζει αυτές τις ιερές αποδημίες σε τόπους και αγιάσματα της Εκκλησία και της Ρωμηοσύνης. Παναγιώτατε πολλά και ευλογημένα τα έτη και η πατριαρχεία σας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts with Thumbnails